2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İTÜ Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı Başvurusu

TC Uyruklu Adayların Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı/Mülakat Prosedürleri

Programımıza başvurmak isteyen adayların izlemeleri gereken ön kayıt süreci ile yetenek sınavı ve mülakata ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Önkayıt

09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/moda_tekstil/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınması gerekmektedir.

TYT İle İlgili Açıklama

2021 TYT puanı en az 150 olması gerekmektedir. 2020 - TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021 – YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021- YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Yetenek Sınavı/Mülakat Prosedürleri

  • 09 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında sistemden ön kayıt yapılması ve hazırlanan portfolyoların (https://tekstil.itu.edu.tr/egitim/bolumler/moda-tasarimi) en geç 20 Ağustos 2021 Saat 17:00'a kadar Prof. Dr. Cevza CANDAN’a; candance@itu.edu.tr veya cevza.candan@gmail.com email adresine “pdf” dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.
  • 23 Ağustos 2021 Pazartesi, tüm adayların saat 10:00-12:00 arasında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Moda Tasarım Atölyeleri ve gerekli olması halinde teknik resim sınıflarında pandemi süreci bağlamında sosyal mesafe ve diğer hijyen koşulları dikkate alınarak genel yetenek çizim sınavı yapılacaktır.
  • 23 Ağustos 2021 Pazartesi (13:30 itibariyle)- 26 Ağustos 2021 Perşembe ( 17:30’a kadar) adayların başvuru sıralarına uygun şekilde ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi mülakatları yapılacaktır.

Programa Kabul Edilecek Adayların İlanı

Programa kabul edilen adayların listesi 31 Ağustos 2021 tarihinde Öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde duyurulacaktır.

Moda Tasarımı Programı Hakkında Genel Bilgi

Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York' Devlet Üniversitesi’ne bağlı Fashion Institute of Technology (FIT) arasında yapılan işbirliği sonucunda açılmış bir “Çift Diploma” Programıdır. Öğrenciler, eğitimlerinin 5 yarıyılını (1.yıl güz-bahar, 2. yıl güz dönemi ile 3. yıl güz-bahar) İTÜ-İstanbul'da, 4 yarıyılını (2. yıl bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri) ise FIT- New York'da gerçekleştireceklerdir.

Moda Tasarımı Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrenciler İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya PTE sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Programa kabul edilen; internet tabanlı TOEFL iBT* sınavından en az 80 puan, TOEFL iBT Home Edition sınavından en az 80 puan veya PTE sınavından en az 53 alamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, programa başlamadan önce İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamak için belirtilen puanı almak zorundadırlar. Öğrencilere İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir.

Program dört yıllık olup, 1. yıl, 2.yıl Güz dönemi ve 3. yıl İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT’de (New York) eğitim görülecektir. 2021 – 2022 Akademik Yılı için programın İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğrenim ücreti 1. Yıl (Güz ve Bahar Dönemleri) 12.000 TL, 2. Yıl (Güz Dönemi) 6.000 TL, 3. Yıl (Güz ve Bahar Dönemleri) 12.000 TL olup, Fashion Institute of Technology’e ödenecek güncel ücret bilgilerine https://catalog.fitnyc.edu/undergraduate/expensesandfinancialaid/tuitionandfees/ internet adresinden ulaşılabilir. Bu ücretler Fashion Institute of Technology’nin öğrenim ücreti ve temel harçlarından ve Türkiye’deki üniversitesinin kayıt ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin FIT’de bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik dönem başına yaklaşık 12.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yıllık öğrenim ücretleri lisans eğitimini kapsamaktadır. Türkiye’deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için öğrenim ücreti 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 7.700 TL olacaktır.

Yukarıda belirtilen öğrenim ücreti 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.

*Türkiye'de alınan TOEFL IBT sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı taktirde geçerlidir.