2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kayıt İşlemi

Yedekten Asile Geçen Adaylar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği ilgili kişilerin tam ad ve soyadları şifreli olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

Aday No
Candidate Number
Adı Soyadı
Name Surname
Öğrenci No
Student Number
Program Kodu
Program Code
Program
Program
Sonuç
Result
Bilimsel Hazırlık Durumu
Scientific Preparation Program Status
Kontenjan Grubu
Quota Group
222632Bu** Ke*** 504231425ELH_BM_YLBiyomedikal Müh. (YL) / Biomedical Eng. (MSc.)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
222967Gü**** Ke**** 502231935ETY_ET_YLEndüstriyel Tasarım (YL) / Industrial Design (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
223450Öm** Fa*** Ka****** 519231038KET_KT_YLKentsel Tasarım (YL) / Urban Design (MSc.)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
224377Ol*** Ya*** Ir*** 504231159KOM_KO_YLKontrol ve Otomasyon Müh. (YL) / Control&Automation Engineering (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
226131Ha**** Ce**** 502231044MIM_MS_YLMimari Tasarım (YL) / Architectural Design (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
225754Ca*** Ço***** 502231045MIM_MS_YLMimari Tasarım (YL) / Architectural Design (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
226308Me**** Di***** 523231038MTB_MT_YLMimari Tasarımda Bilişim (YL) / Architectural Design Computing (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
223986As** Es** Ko***** 502231619PEM_PM_YLPeyzaj Mimarlığı (YL) / Landscape Architecture (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık / Scientific PreparationT.C.
222925Ta**** Ak******** 532231031SUS_SU_YLSürdürülebilirlik (İngilizce) (YL) / Sustainability (English) (MSc)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık Değil / Not Scientific PreparationT.C.
227390Be*** Ke**** Er**** 501232406INS_UL_DRUlaştırma Müh. (DR) / Transport Engineering (PhD)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık / Scientific PreparationT.C.
223063Um** Me*** Ça**** 403231073ISL_IM_YLİşletme Müh. (YL) / Management Engineering (MSc.)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık / Scientific PreparationT.C.
226732Me** Ba***** Kı***** 403231074ISL_IM_YLİşletme Müh. (YL) / Management Engineering (MSc.)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık / Scientific PreparationT.C.
225271Şe*** Kı*** 403231075ISL_IM_YLİşletme Müh. (YL) / Management Engineering (MSc.)Yedekten Asile Geçti / Moved from Reserve list to Accepted to Admit ListBilimsel Hazırlık / Scientific PreparationT.C.


- Yedekten asile geçen Uluslararası aday öğrenci bulunmamaktadır. There is no international candidate transferred from Reseved Quota to Main Quata.
- İTÜ Makina Fakültesi - TUSAŞ Akademi Lisansüstü Program Protokolü kapsamında başvurup yedekten asile geçen aday öğrenci bulunmamaktadır.

Yedekten Asile Geçen Adayların Kayıt Tarihi ve Kayıt Yeri

Yedekten asile geçen aday öğrencilerin, 20 Şubat 2024 tarihinde http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/LUKabul/Kabul/ web sayfasından kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir. Sisteme girebilmek için; ön kayıt aşamasında verilen aday numarası ve şifre kullanılmalıdır.

20 Şubat 2024 Saat 17:00'a kadar kesin kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kesin kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Türk Öğrenciler için kesin kayıt işlemi ve PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

  • Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (e-devlet olabilir) (Yüksek Lisans programına kesin kayıt için),
  • Yüksek Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (e-devlet olabilir)(Doktora programına kesin kayıt için)
  • İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge (Doktora programına kesin kayıt için zorunlu belgedir). (Ön Başvuru aşamasında İngilizce Dil yeterliliğini gösteren geçerli belgesini sunamayanlar yükleyecektir.)
  • Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.(Diğer bir Yükseköğretim kurumu veya üniversitemizde kayıtlı iken farklı bir düzeyde kabul edilip kayıt yapılması durumunda Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti öğrenci numarası belirtilerek 20 Şubat 2024 tarihinde Vakıfbank Şubeleri, ATM’lerinden yatırılacaktır.)

Önemli Bilgilendirme

  • Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.
  • Ön kayıt ve kesin kayıt aşamasında sisteme yüklenen evrakın sahteliği ve gerçeği yansıtmadığı sonradan anlaşılan öğrencilerin evraka dayalı olarak yapılan kesin kayıt işlemi iptal edilir

2023-2024 Bahar yarıyılı Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Öğrenci Kartları İle İlgili Duyuru

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı Lisansüstü programlara Yeni Alınan Öğrenciler (Asil listede yer alan) Kesin Kayıtları tamamlandıktan sonra Öğrenci Kartlarını 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren Kart İşlem Merkezine gelerek alabilirler. Öğrencilerin kart alabilmeleri için Lisansüstü programa kesin kayıtlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

NOT: Kartlar, öğrenciler Kart İşlem Merkezine geldiğinde anında basılıp verilecektir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler portal.itu.edu.tr adresinden Portal sistemine giriş yaparak Kişisel Bilgiler > Hesap Bilgileri > Fotoğraf İşlemleri adımlarını takip ederek güncel fotoğraflarını yüklemelidirler. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrencilere kart basımı yapılamamaktadır. İTÜ Portal sistemine e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılabilir.
E-devlet sisteminden giriş için https://bidb.itu.edu.tr/seyir-defteri/blog/2016/10/14/portala-e-devlet-ile-erisim-ve-sifre-alma adımları takip edilmelidir.