Program  Kontenjan
Açık Deniz Müh. (YL) 20
Afet Yönetimi (YL) 35
Atmosfer Bilimleri (DR) 15
Atmosfer Bilimleri (YL) 30
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (DR) 10
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) 15
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (DR) 10
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (YL) 25
Bilgisayar Bilimleri (DR) 10
Bilgisayar Bilimleri (YL) 20
Bilgisayar Müh. (DR) 20
Bilgisayar Müh. (YL) 40
Bilim ve Teknoloji Tarihi (DR) 10
Bilim ve Teknoloji Tarihi (YL) 15
Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) 20
Biyomedikal Müh. (DR) 10
Biyomedikal Müh. (YL) 20
Bölge Planlama (YL) 20
Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 20
Cevher Hazırlama Müh. (DR) 10
Cevher Hazırlama Müh. (YL) 20
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (DR) 6
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) 20
Çalgı-Ses (YL) 15
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) 15
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) 30
Çevre Biyoteknolojisi (DR) 10
Çevre Biyoteknolojisi (YL) 25
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) 15
Deniz Ulaştırma Müh. (DR) 10
Deniz Ulaştırma Müh. (YL) 20
Denizcilik Çalışmaları (DR) 10
Denizcilik Çalışmaları (YL) 20
Deprem Müh. (DR) 20
Deprem Müh. (YL) 25
Elektrik Müh. (DR) 10
Elektrik Müh. (YL) 40
Elektronik Müh. (DR) 10
Elektronik Müh. (YL) 40
Endüstri Müh. (DR) 15
Endüstri Müh. (YL) 30
Endüstriyel Tasarım (DR) 15
Endüstriyel Tasarım (YL) 20
Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) 15
Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) 40
Fizik Müh. (DR) 10
Fizik Müh. (YL) 30
Gayrimenkul Geliştirme (YL) 10
Geleneksel Danslar (YL) 10
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR) 15
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) 25
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) 14
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) 30
Geomatik Müh. (DR) 15
Geomatik Müh. (YL) 45
Gıda Müh. (DR) 10
Gıda Müh. (YL) 25
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) 10
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) 25
Hidrolik&Su Kaynakları (DR) 10
Hidrolik&Su Kaynakları (YL) 25
Isı-Akışkan (YL) 40
İç Mimari Tasarım (YL) 10
İktisat (İngilizce) (DR) 10
İktisat (İngilizce) (YL) 20
İnsan Kaynakları (YL) 10
İşletme (DR) 15
İşletme (YL) 35
İşletme Müh. (DR) 15
İşletme Müh. (YL) 35
Jeoantropoloji (YL) 10
Jeodinamik (DR) 30
Jeodinamik (YL) 30
Jeofizik Müh. (DR) 10
Jeofizik Müh. (YL) 20
Jeoloji Müh. (DR) 15
Jeoloji Müh. (YL) 25
Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) 20
Kentsel Tasarım (YL) 25
Kıyı Bilimleri ve Müh. (DR) 6
Kıyı Bilimleri ve Müh. (YL) 10
Kimya (DR) 20
Kimya (YL) 40
Kimya Müh. (DR) 15
Kimya Müh. (YL) 35
Konstrüksiyon (YL) 20
Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) 10
Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) 30
Kutup Bilimleri (İngilizce) (YL) 20
Maden Müh. (DR) 15
Maden Müh. (YL) 25
Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) 10
Makina Müh. (DR) 20
Malzeme Bilimi ve Müh. (DR) 10
Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 20
Malzeme Müh. (YL) 20
Malzeme ve İmalat (YL) 20
Matematik Müh. (DR) 10
Matematik Müh. (YL) 25
Mekatronik Müh. (DR) 10
Mekatronik Müh. (YL) 25
Metalurji&Malzeme Müh. (DR) 20
Mimari Tasarım (DR) 10
Mimari Tasarım (YL) 25
Mimari Tasarımda Bilişim (DR) 10
Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 20
Mimarlık (Tezsiz) (YL) 20
Mimarlık Tarihi (DR) 5
Mimarlık Tarihi (YL) 10
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) 10
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) 20
Mühendislik Yönetimi (YL) 20
Müzik (DR) 10
Müzik (II.Öğretim Tezsiz) 35
Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) 15
Müzikoloji (YL) 20
Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) 10
Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) 10
Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) 20
Nükleer Enerji Müh.(İngilizce) (DR) 10
Otomotiv (YL) 20
Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) 20
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (DR) 4
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) 10
Peyzaj Mimarlığı (DR) 5
Peyzaj Mimarlığı (YL) 15
Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) 15
Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) 25
Proje ve Yapım Yönetimi (DR) 5
Proje ve Yapım Yönetimi (YL) 20
Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) 15
Raylı Sistemler Müh. (YL) 15
Restorasyon (DR) 3
Restorasyon (YL) 10
Sanat Tarihi (DR) 10
Sanat Tarihi (YL) 15
Savunma Teknolojileri (DR) 10
Savunma Teknolojileri (YL) 30
Seramik (YL) 10
Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) 15
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) 15
Siyaset Çalışmaları (YL) 20
Sürdürülebilirlik (İngilizce) (YL) 7
Şehir Planlama (YL) 20
Şehir ve Bölge Planlama (DR) 20
Tekstil Müh. (DR) 10
Tekstil Müh. (YL) 25
Telekomünikasyon Müh. (DR) 10
Telekomünikasyon Müh. (YL) 40
Uçak ve Uzay Müh. (DR) 20
Uçak ve Uzay Müh. (YL) 40
Ulaştırma Müh. (DR) 2
Ulaştırma Müh. (YL) 9
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (DR) 10
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) 15
Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) 15
Yapı Bilimleri (DR) 10
Yapı İşletmesi (YL) 7
Yapı Müh. (YL) 25
Yapı Müh. (DR) 10
Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) 30
Yer Sistemi Bilimleri (DR) 15
Yer Sistemi Bilimleri (YL) 30
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh. (DR) 3
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) 15