T.C. VATANDAŞI ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

Önkayıt: 26 Mayıs 2023 (saat 17:00 ye kadar) tarihine kadar  https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/ adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

Başvuru sırasında sisteme yüklenecek fotoğraf vesikalık formatta olmalıdır. Hiç fotoğraf yüklemeyen veya istenilen formatta fotoğraf yüklemeyen başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (transkriptin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir)(e-devletten alınan barkotlu transkriptler de kabul edilir)
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri (ALES, GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)
  2.Öğretim (Tezsiz) bazı programlarda ALES koşulu yoktur. Bunun için programların Önkoşulları bölümünden bilgi alabilirsiniz.
 3. Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar.
 4. Programların yabancı dil şartı olup olmadığı Ön Koşullar kısmından görülebilir
 5. İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:
  YÜKSEK LİSANS İÇİN
  Sınav Türü Not
  İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 55
  YÖK Dil 55
  e-YÖK Dil 55
  TOEFL (Paper Based) 523
  TOEFL (Computer Based) 183
  TOEFL (Internet Based) 66
  e-YDS 55
  YDS 55
  PTE (Akademik) 50

  Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

  08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

  * YDS, e-YDS, YÖKDİL ve e-YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

  *TOEFL IBT/PBT, PTE ve İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

  Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler, internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

 6. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)(tercih sayısı kadar niyet mektubu yüklenebilecektir)
 7. Referans mektubu minimum 2 adet (1 tanesinin mutlaka akademik olması gerekmekte) ( Başvuru tamamlandıktan sonra referans sekmesinden kimleri referans göstermek istiyorsanız tercih seçip referans verecek kişinin mailini sisteme giriyorsunuz. Bu kişiye sistem tarafından bir link gönderiliyor ve bu linkten giriş yapıp referans formunu dolduruyor, onaylayıp tekrar sisteme geri gönderiyor. referans mektubunun aday tarafından sisteme yüklemesi durumu söz konusu değildir)
 8. CV (Özgeçmiş)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.

İTÜ Yabancı Dillerin sınavının başvuruları 17 - 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında  https://www.sis.itu.edu.tr/ sayfasından yapılacaktır.

Sınav tarihleri için https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/ingilizce-hazirlik-akademik-takvimi.php sayfasını kontrol ediniz.

 

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir.

NOT 2: Mülakat bilgilerine https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/basvuru/lisansustu-mulakat-bilgileri adresinden ulaşılabilir.

NOT 3: Ön kaydınızın onaylandığına dair Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onay maili geldikten sonra tercih sayınızda (ekleme, çıkarma,değiştirme), tercih sıranızda veya sisteme girdiğiniz herhangi bir bilgide kesinlikle değişiklik yapılamaz.

Programlar Hakkında Detaylı Bilgilere İlgili Enstitülerin Web Sayfalarından Ulaşılabilir.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : https://www.lee.itu.edu.tr/