6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz. / Due toPersonal Protection Law No. 6698, the full names and surnames of therelated persons are announced in encrypted form. Please check theresults by candidate number.

Aday No Öğrenci No Adı Soyadı Program Kodu Program Sonuç Bilimsel Hazırlık Durumu Uyruk
190380 508221201 Bi* Al* Ş* ADM_AT_YL Açık Deniz Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192540 508221202 Ch* Mu* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189798 508221203 En* K�* G�* ADM_AT_YL Açık Deniz Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190127 508221204 Er* Ca* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189663 508221205 Gu* Fa* Ma* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190599 508221206 Mo* Ha* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187620 508221207 Na* As* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189680 508221208 Ö* Fu* I�* ADM_AT_YL Açık Deniz Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191857 508221209 Po* Ad* ADM_AT_YL Offshore Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189468 801221001 Fa* Mi* Er* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190639 801221002 Fe* Ba* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192680 801221003 G�* At* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190557 801221004 Ha* Em* Ay* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192646 801221005 İ* Ca* Ul* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188173 801221006 K�* Al* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190938 801221007 Ka* Ra* AYN_AT_YL Disaster Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192105 801221008 Me* Ad* Ak* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190204 801221009 Me* Te* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191742 801221010 To* U�* AYN_AT_YL Afet Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189335 801221021 Ga* Hu* AYN_AY_YL Disaster Management (Non-thesis)(MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189419 801221022 Mu* Me* Ey* AYN_AY_YL Afet Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187973 704222001 Ah* Vu* Da* BBL_BB_DR Bilgisayar Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191156 704222002 Co* Or* Vu* BBL_BB_DR Bilgisayar Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190572 704222003 No* He* BBL_BB_DR Computer Sciences (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189690 704221001 Mu* Ak* BBL_BB_YL Bilgisayar Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192853 704221002 Mu* Be* Ke* BBL_BB_YL Bilgisayar Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191555 707222001 K�* Ku* BGM_KR_DR Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187638 707221001 Al* Pa* BGM_KR_YL Data Security Eng.and Cryptography (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190054 707221002 Es* Ak* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192320 707221003 G�* Ç* Al* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188484 707221004 Ha* İ* Ka* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189738 707221005 İ* Be* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187603 707221006 Kl* Za* BGM_KR_YL Data Security Eng.and Cryptography (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190877 707221007 Na* Hu* BGM_KR_YL Data Security Eng.and Cryptography (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
186969 707221008 Ö* Eg* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187489 707221009 Se* Ka* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190929 707221010 Ya* Ad* BGM_KR_YL Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188986 Ah* Al* Ab* Sa* BGM_KR_YL Data Security Eng.and Cryptography (MSc) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190465 An* Om* Ka* BGM_KR_YL Data Security Eng.and Cryptography (MSc) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189966 504222501 Ah* Ka* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191712 504222502 F�* Ö* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191759 504222503 Fu* Ku* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186972 504222504 İ* On* Yi* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187093 504222505 La* Ve* Ç* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187199 504222506 M�* Ce* Er* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188349 504222507 Mu* Ca* T�* BLG_BG_DR Bilgisayar Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192448 504221501 Al* Er* Ge* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189992 504221502 Ar* Fi* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188785 504221503 Ar* H�* Ö* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192517 504221504 Ba* G�* Ö* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190911 504221505 Bu* Ay* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187694 504221506 Do* T�* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190848 504221507 Eb* Ö* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189883 504221508 El* Ö* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188267 504221509 Em* Me* Ko* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192152 504221510 Em* To* Ay* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190827 504221511 En* Te* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188594 504221512 En* Te* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192083 504221513 Fa* Mu* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190252 504221514 Fa* Sa* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189145 504221515 Fe* Ka* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187840 504221516 G�* Al* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187546 504221517 İ* Me* Ş* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189520 504221518 Kh* Hu* BLG_BG_YL Computer Engineering (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192371 504221519 Me* Al* Ha*Tu* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192579 504221520 Me* En* İ* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189077 504221521 Me* Fu* Ya* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192189 504221522 Me* G�* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190008 504221523 Me* Se* Ş* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188420 504221524 Mu* En* Ba* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192296 504221525 Mu* To* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190940 504221526 Ni* Us* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186931 504221527 On* Po* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191966 504221528 Ö* Ca* Ü* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188269 504221529 Ö* Fa* Er* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187050 504221530 Re* Sa* Ya* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190315 504221531 Se* Ku* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191936 504221532 Se* Ma* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187418 504221533 Ya* Ab* Yo* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190239 504221534 Yi* Ç* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191379 504221535 Yu* K�* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187319 504221536 Yu* Ka* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188773 504221537 Ze* Be* Ka* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187113 504221538 Ze* Nu* G�* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192265 504221539 Ze* Se* No* BLG_BG_YL Bilgisayar Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191649 708222001 Em* Ş* BLG_HB_DR Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187782 708221001 Ef* Ka* BLG_HB_YL Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191250 708221002 Or* Be* Y�* BLG_HB_YL Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187166 422222001 Ö* G�* BTT_BT_DR Bilim ve Teknoloji Tarihi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191391 422222002 Ş* Tu* G�* BTT_BT_DR Bilim ve Teknoloji Tarihi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187072 422221051 Mu* Ç* BTT_BT_YL Bilim ve Teknoloji Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190186 422221052 Sa* Si* Al* BTT_BT_YL History of Science And Technology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190096 422221053 Zi* S�* BTT_BT_YL Bilim ve Teknoloji Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190690 422221001 Ar* Ki* Ca* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188204 422221002 Ay* Ya* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189048 422221003 B�* Bu* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188198 422221004 Ha* İ* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191446 422221005 Me* Y�* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187363 422221006 Ni* As* Y�* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187519 422221007 Tu* Ve* Ş* BTT_TT_YL Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186937 528221036 Ah* Be* G�* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187732 528221037 Ah* Ü* Ç* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188913 528221038 Ah* Ze* Er* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191928 528221039 Ay* Ni* Ak* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188329 528221040 Be* Ya* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188075 528221041 Bu* Ş* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192237 528221042 Fa* Ş* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189838 528221043 Go* Na* BVA_IA_YL Big Data&Business Analytics (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189596 528221044 İ* Eb* Yu* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191960 528221045 Ka* Me* Ö* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188974 528221046 Ku* Ka* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192095 528221047 Me* S�* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190048 528221048 R�* Ö* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191346 528221049 Sa* Ç* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191833 528221050 Ta* Yu* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190505 528221051 Ya* Le* G�* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188302 528221052 Ya* Zo* BVA_IA_YL Big Data&Business Analytics (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187954 Ra* Ta* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188843 Mu* Fu* Ba* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191681 Al* Ö* Pe* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189950 El* Z�* Ce* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187929 Er* Er* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189012 Mu* Bi* Ba* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192969 Da* Er* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188902 Be* Ta* K�* BVA_IA_YL Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191206 706221001 Be* Ga* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191460 706221002 Er* Ha* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190958 706221003 Ey* He* G�* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188489 706221004 Gi* Ba* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191647 706221005 Ha* Ta* CBT_CT_YL Geographical Infor.Techno. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192522 706221006 Hi* Ç* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192851 706221007 Hi* Da* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190504 706221008 Me* Du* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192023 706221009 Tu* Te* CBT_CT_YL Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189564 501222701 Ad* Se* To* CBY_CB_DR Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191634 501222702 Ay* De* CBY_CB_DR Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192298 501222703 Re* Ca* De* CBY_CB_DR Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191902 501221701 Ar* Be* Ü* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186992 501221702 Ar* Me* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189810 501221703 Ar* Ti* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187809 501221704 Ay* Ba* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191219 501221705 Ay* Me* Al* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191851 501221706 Be* Es* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190079 501221707 Bu* Ha* En* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187233 501221708 Ca* G�* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188724 501221709 Fa* Be* Tu* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191352 501221710 Fu* Ca* Ak* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192269 501221711 G�* Ç* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192958 501221712 G�* Ya* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190513 501221713 Gi* Ay* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191843 501221714 Ha* Si* Ka* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187742 501221715 Mo* Do* CBY_CB_YL Environ.Scien.,Eng.&Manag.(MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191707 501221716 Mu* Bu* H�* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187218 501221717 Na* K�* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187798 501221718 Ne* Ga* Nu*Ba* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187055 501221719 Ni* Ca* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187283 501221720 Se* Nu* T�* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189994 501221721 Se* Ö* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191738 501221722 Se* Sa* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191572 501221723 Se* Se* Ö* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191614 501221724 Ya* Se* Ü* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191473 501221725 Yu* Me* I�* CBY_CB_YL Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190745 501221801 Ç* Ay* CEV_EB_YL Çevre Biyoteknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188245 501221802 Se* De* Ac* CEV_EB_YL Çevre Biyoteknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190528 420221001 Ba* Ay* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190957 420221002 Ba* Bo* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190001 420221003 Be* Di* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190005 420221004 Ek* Ç* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189920 420221005 Es* İ* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192315 420221006 İ* Oz* Ö* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192806 420221007 İ* Ye* CGS_CS_YL Çalgı-Ses (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189796 505221101 Al* K�* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191964 505221102 Fu* Me* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188949 505221103 Ha* Mi* To* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192347 505221104 Ha* Nu* Du* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188835 505221105 Me* Um* Be* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191336 505221106 Mu* Ç* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190430 505221107 Ya* Ş* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190661 505221108 Yu* Ş* CVH_CV_YL Cevher Hazırlama Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192356 508222101 Af* Ba* Ba* DEN_DT_DR Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192507 508222102 Be* Pe* DEN_DT_DR Shipbuilding and Ocean Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192028 508222103 Be* T�* DEN_DT_DR Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187067 508222104 Er* Ac* DEN_DT_DR Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189039 508222105 Ö* İ* Ay* DEN_DT_DR Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192619 508222106 Te* Bu* Ko* DEN_DT_DR Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190082 508221101 Ah* Ca* Ku* DEN_DT_YL Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192847 508221102 Be* Ye* DEN_DT_YL Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189347 508221103 En* Ye* DEN_DT_YL Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188084 508221104 Si* Ac* DEN_DT_YL Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190023 802222201 Bi* Sa* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187667 802222202 Er* As* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189892 802222203 Ha* Ke* T�* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190385 802222204 Mu* Ne* Ş* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191239 802222205 Sa* Ar* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189000 802222206 Ya* Bi* DEP_DM_DR Deprem Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188375 802221201 Ab* Du* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187158 802221202 Ad* At* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189687 802221203 Ad* Ca* Ak* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189544 802221204 Al* Be* Bo* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188352 802221205 Be* Tu* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187405 802221206 Em* Da* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192492 802221207 Em* Ha* Ya* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188016 802221208 Fu* K�* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187020 802221209 İ* Ka* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190782 802221210 İ* Ku* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187395 802221211 Ke* Ku* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187415 802221212 Me* Er* Ç* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190033 802221213 Mu* Fa* Er* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192527 802221214 O�* G�* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188657 802221215 Ö* De* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187456 Fe* Bi* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192223 Yu* G�* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188625 Fa* Er* DEP_DM_YL Deprem Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187042 512222001 İ* Ka* DUM_DU_DR Deniz Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190429 512222002 Ru* G�* DUM_DU_DR Deniz Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192348 512222003 To* K�* DUM_DU_DR Deniz Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190541 512221006 Ay* Ö* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187494 512221007 B�* P�* Y�* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192009 512221008 Ba* K�* Se* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192713 512221009 Ba* Ö* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187524 512221010 Be* Do* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191730 512221011 Bu* Ç* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191650 512221012 Ç* Be* G�* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189522 512221013 Em* D�* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191367 512221014 G�* Ak* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189273 512221015 Ko* F�* Y�* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191965 512221016 Nu* Ç* DUM_DU_YL Deniz Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190341 423222001 Ba* G�* DZC_DN_DR Denizcilik Çalışmaları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190010 423222002 Ha* Gi* Ö* DZC_DN_DR Denizcilik Çalışmaları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188872 423222003 Mu* T�* Ek* DZC_DN_DR Denizcilik Çalışmaları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189519 423222004 O�* Ö* DZC_DN_DR Denizcilik Çalışmaları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192775 423222005 R�* Bo* DZC_DN_DR Denizcilik Çalışmaları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188911 423221001 Ah* Ca* Gi* DZC_DN_YL Denizcilik Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186973 423221002 Fe* Ca* Y�* DZC_DN_YL Denizcilik Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187786 423221003 G�* Y�* DZC_DN_YL Denizcilik Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188551 423221004 Me* Oz* Ö* DZC_DN_YL Denizcilik Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190800 301222001 Ma* Ak* EBT_EB_DR Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191058 301222002 Se* As EBT_EB_DR Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189697 301221001 Ah* Re* Da* EBT_EB_YL Energy Science and Technology (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191287 301221002 Ah* Sa* Ö* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191340 301221003 Ah* Ya* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191450 301221004 Ba* I�* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191811 301221005 Be* Ş* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190527 301221006 Ca* İ* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187813 301221007 Ce* Ok* Ö* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189429 301221008 Em* Y�* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191734 301221009 Er* Y�* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191398 301221010 Er* Ya* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187731 301221011 Fu* Se* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187248 301221012 G�* Ca* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190121 301221013 Ha* De* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192648 301221014 Ha* Ya* EBT_EB_YL Energy Science and Technology (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
186919 301221015 Me* Sa* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186971 301221016 Mu* Al* Ö* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188033 301221017 Mu* Ra* Ö* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188519 301221018 O�* De* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187224 301221019 Oz* Ef* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190374 301221020 Ö* Ö* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187225 301221021 Re* Ya* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192142 301221022 Sa* Ko* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192790 301221023 Se* Ku* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188782 301221024 Se* Pa* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191786 301221025 Ş* Ek* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192149 301221026 Ya* İ* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188009 301221027 Ye* Bo* EBT_EB_YL Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189683 504221401 Af* Sa* ELH_BM_YL Biomedical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189854 504221402 Er* Pa* ELH_BM_YL Biomedical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188343 504221403 G�* Ak* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190388 504221404 Gi* Ü* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189963 504221405 Hi* Ç* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187532 504221406 K�* Y�* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187083 504221407 Mo* Mo* El Ba* ELH_BM_YL Biomedical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189678 504221408 Ne* Sa* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188443 504221409 Nu* Ba* Ak* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188788 504221410 So* Sa* ELH_BM_YL Biomedical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191327 504221411 Ş* Ak* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192525 504221412 Tu* Ac* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187815 504221413 Ya* İ* ELH_BM_YL Biyomedikal Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191689 504222201 Ab* Hu* K�* ELH_EL_DR Elektronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191050 504222202 İ* Hi* Ka* ELH_EL_DR Elektronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192862 504222203 Mu* Mu* K�* ELH_EL_DR Elektronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191979 504222204 Mu* Yu* Ap* ELH_EL_DR Elektronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188971 504221201 Ak* Do* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192321 504221202 Ak* Er* Sa* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192467 504221203 Fu* Ku* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192746 504221204 İ* C�* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187129 504221205 Me* İ* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192434 504221206 Me* Ya* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189499 504221207 Mu* Em* Tu* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189111 504221208 Mu* İ* At* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188821 504221209 Ö* Ne* K�* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191819 504221210 Se* Ca* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188771 504221211 Se* Ta* Ş* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192695 504221212 Yi* Ca* Er* ELH_EL_YL Elektronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192278 504222301 Bu* T�* ELH_TL_DR Telekomünikasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191595 504222302 Me* G�* ELH_TL_DR Telekomünikasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187355 504222303 Mu* Ze* Mu* ELH_TL_DR Telecommunications Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187917 504221301 Ah* Ca* G�* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191848 504221302 Ah* Yi* Ta* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191823 504221303 Al* Ye* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189953 504221304 An* Y�* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188582 504221305 At* Fa* ELH_TL_YL Telecommunications Engineering (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188514 504221306 Ay* Nu* Ka* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192414 504221307 Ay* Ze* Ce* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192797 504221308 Ba* Ak* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191584 504221309 Bi* Ç* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187001 504221310 Di* Ha* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188112 504221311 Em* Ta* İ* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192015 504221312 Ev* Sa* Ah* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190692 504221313 Fa* Vi* En* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192798 504221314 Fe* Ö* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192401 504221315 Ha* Ç* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189076 504221316 Ha* Ya* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191286 504221317 İ* Em* K�* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190039 504221318 Ku* Na* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191937 504221319 Me* Em* Po* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192433 504221320 Me* Tu* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188760 504221321 Mu* İ* Ze* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192594 504221322 Mu* Ş* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187191 504221323 Mu* Yu* Ş* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192192 504221324 Ne* Ka* Er* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188193 504221325 Ra* Um* Ak* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191553 504221326 Sa* Ec* T�* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191913 504221327 Se* Sa* Er* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192165 504221328 Yu* De* ELH_TL_YL Telekomünikasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191095 504222001 Ah* Ca* Er* ELK_EL_DR Elektrik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192286 504222002 Ba* Te* ELK_EL_DR Elektrik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189661 504222003 Ç* Ac* ELK_EL_DR Elektrik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191705 504222004 Mi* Gh* Za* Ba* ELK_EL_DR Electrical Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191963 504222005 Mo* Mo* ELK_EL_DR Electrical Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189982 504222006 Yo* Al* ELK_EL_DR Electrical Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188200 504221001 Ah* İ* Ç* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189569 504221002 Al* Ö* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188037 504221003 Ar* Ak* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188860 504221004 Ay* Nu* K�* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191338 504221005 B�* Nu* E�* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191739 504221006 B�* Nu* Em* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188766 504221007 Ba* Er* Er* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191976 504221008 Be* Sa* Ç* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191743 504221009 Ç* Da* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191484 504221010 Du* Ce* Es* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189320 504221011 Em* Ti* So* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191678 504221012 Fa* Ba* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187882 504221013 Fa* De* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190712 504221014 Ha* İ* Ka* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187203 504221015 İ* Ta* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187968 504221016 Ma* Ya* ELK_EL_YL Electrical Engineering (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188868 504221017 Me* Ak* Ba* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188356 504221018 Me* De* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192133 504221019 Mu* G�* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192741 504221020 Mu* Ke* Ka* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191711 504221021 Mu* Y�* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192111 504221022 Na* Ta* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190748 504221023 Nu* Ay* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189722 504221024 Or* Ak* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191799 504221025 Pe* Ö* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191378 504221026 Se* Ca* Sa* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190547 504221027 Se* İ* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192707 504221028 Uf* Bo* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188060 504221029 Yu* Sa* ELK_EL_YL Elektrik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191459 507222101 Bu* Ç* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191703 507222102 De* Ek* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187439 507222103 G�* Er END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188583 507222104 Mu* Al* Ka* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192770 507222105 Ni* Du* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192497 507222106 On* Y�* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192050 507222107 Sa* Gh* Kh* END_EM_DR Industrial Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191702 507222108 Se* Ek* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190141 507222109 Yu* I�* END_EM_DR Endüstri Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192151 507221101 Ay* S�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192760 507221102 Ca* İ* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190169 507221103 Fa* Er* Ka* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188195 507221104 Ha* Ö* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192764 507221105 İ* Nu* İ* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190124 507221106 Ka* Ç* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191656 507221107 Me* Ö* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188187 507221108 Me* Ta* G�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188057 507221109 Mu* Ö* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191697 507221110 Ra* Ç* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190233 507221111 Se* Be* Ge* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191887 507221112 Ş* Be* De* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190332 507221113 Ta* G�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189542 507221114 Te* Se* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187939 507221115 Yu* Em* Ak* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187954 Ra* Ta* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191181 Ce* Nu* G�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
187222 Tu* Ya* Ka* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
188902 Be* Ta* K�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
188145 De* D�* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
188843 Mu* Fu* Ba* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192959 Se* Ka* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
190355 Vi* Ha* De* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
188337 Ru* Me* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 09. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192519 Ec* Ka* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 10. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
188574 Fu* Or* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 11. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
189148 Ö* Ka* END_EM_YL Endüstri Müh. (YL) 12. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
190752 507221201 Ab* Ü* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189775 507221202 Ah* Ab* END_MY_YL Engineering Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192769 507221203 Ah* Fa* Y�* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190358 507221204 Al* Pe* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190786 507221205 As* Zo* Ka* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190566 507221206 Be* De* Ar* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192089 507221207 Bu* Ka* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191907 507221208 Ca* G�* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189978 507221209 Em* K�* Ak* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191059 507221210 Ez* Ce* Y�* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189515 507221211 Go* Af* END_MY_YL Engineering Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
189993 507221212 Ha* Ya* Ko* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191777 507221213 İ* Ek* Ç* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189550 507221214 M.* Su* END_MY_YL Engineering Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192789 507221215 Me* Ar* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187135 507221216 Me* Ba* Bi* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189506 507221217 Mu* K�* Ze* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191544 507221218 Ra* Ab* Re* END_MY_YL Engineering Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191256 507221219 Se* R�* Ay* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190446 507221220 Sh* Ra* END_MY_YL Engineering Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
190164 Ca* G�* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187727 Ay* Sh* Ra* END_MY_YL Engineering Management (MSc) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Uluslararası
188843 Mu* Fu* Ba* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189860 Fu* Ya* Ta* END_MY_YL Mühendislik Yönetimi (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190907 502222901 Ab* Ta* Ç* ETY_ET_DR Endüstriyel Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191082 502222902 At* G�* ETY_ET_DR Endüstriyel Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190352 502222903 Ce* Ya* ETY_ET_DR Endüstriyel Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192130 502221901 As* G�* Ya* ETY_ET_YL Endüstriyel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188367 502221902 Bi* Ç* ETY_ET_YL Endüstriyel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191636 502221903 Ef* Ba* Tu* ETY_ET_YL Endüstriyel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190693 502221904 Fa* Is* ETY_ET_YL Industrial Design (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192845 502221905 Pe* Nu* Ka* ETY_ET_YL Endüstriyel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190746 502221906 Tu* Er* ETY_ET_YL Endüstriyel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192026 509222101 Ah* Al* FIZ_FM_DR Physics Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191608 509222102 Ce* Be* Ş* FIZ_FM_DR Fizik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189800 509222103 Er* Oc* FIZ_FM_DR Fizik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188221 509222104 Ha* Do* FIZ_FM_DR Fizik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192090 509222105 Na* Ag* Ke* FIZ_FM_DR Physics Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189559 509221101 Al* Em* Ö* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192394 509221102 At* Fa* Ca* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190679 509221103 B�* Bu* Ku* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192207 509221104 Ba* İ* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191497 509221105 Be* Ba* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189210 509221106 Er* G�* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192209 509221107 Fa* Er* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190416 509221108 Fe* Ca* De* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191903 509221109 Fu* Ku* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187356 509221110 Fu* Y�* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190418 509221111 G�* Ta* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187268 509221112 Gi* D�* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189402 509221113 H�* Me* Ç* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191456 509221114 İ* Ba* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191686 509221115 Mi* Ek* Vu* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188844 509221116 Mu* Ah* Ye* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189991 509221117 Na* Ü* Er* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192387 509221118 Ö* G�* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189016 509221119 Se* Me* FIZ_FM_YL Fizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190611 529221001 Al* Ka* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191750 529221002 Ar* Ha* GAM_OE_YL Game and Interaction Technologies (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190095 529221003 As* Er* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192218 529221004 Ce* Ç* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188079 529221005 De* Ko* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192058 529221006 Ev* Ka* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191113 529221007 İ* Ş* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188690 529221008 Sa* U�* Ö* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187086 529221009 Se* On* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187087 529221010 Se* U�* Ak* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190217 529221011 Ut* Ş* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192650 İ* Ay* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192661 Al* Al* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187543 Yu* Bi* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189345 Ü* Nu* Na* GAM_OE_YL Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192913 421221001 El* Ö* GDP_GD_YL Geleneksel Danslar (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189411 421221002 Em* Ak* GDP_GD_YL Geleneksel Danslar (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190754 421221003 Zo* Y�* GDP_GD_YL Geleneksel Danslar (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189565 508222001 Fe* Er* GEM_GI_DR Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188383 508221001 Du* Ü* GEM_GI_YL Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191118 508221002 Ef* O�* De* GEM_GI_YL Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188130 508221003 Me* De* GEM_GI_YL Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187436 508221004 Mu* Sh* Na* GEM_GI_YL Naval Architecture and Marine Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192531 508221005 Mu* Wa* GEM_GI_YL Naval Architecture and Marine Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
187258 508221006 Na* Ah* GEM_GI_YL Naval Architecture and Marine Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
189394 508221007 Ra* Mu* Du* GEM_GI_YL Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188353 516221001 As* Il* Ge* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192488 516221002 Be* Ö* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192710 516221003 De* Ok* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189161 516221004 Em* Bu* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189844 516221005 Em* Ş* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188063 516221006 Fu* Y�* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188527 516221007 İ* Ad* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191165 516221008 Me* Er* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189289 516221009 Me* Nu* Yo* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189675 516221010 Ş* Sa* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190581 De* Tu* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191079 Ya* Ul* GGP_GG_YL Gayrimenkul Geliştirme (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188494 506222501 Ay* Be* Bi* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191366 506222502 Ba* İ* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188856 506222503 Be* Va* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192584 506222504 Di* Ö* Ö* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192727 506222505 Fu* Ed* Ha* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187100 506222506 On* At* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190787 506222507 Ru* Yi* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189024 506222508 Tu* Ce* GID_GM_DR Gıda Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187869 506221501 Al* As* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189862 506221502 Al* Nu* Ka* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190437 506221503 An* Ku* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188185 506221504 Be* Es* Ç* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189178 506221505 Be* Ku* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188101 506221506 G�* G�* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190191 506221507 İ* Ok* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191690 506221508 Mu* Ha* Gi* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191317 506221509 Re* Ay* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191018 506221510 Se* Ç* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190098 506221511 Se* La* Ç* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187613 506221512 Ş* Ö* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188095 506221513 Ut* Ş* GID_GM_YL Gıda Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188895 702222001 Ba* Ö* HBM_HB_DR Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189714 702222002 Ke* K�* K�* HBM_HB_DR Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191458 702221001 Be* Ak* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192148 702221002 Be* Y�* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192370 702221003 Ç* Te* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190130 702221004 Kr* Ha* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190842 702221005 Sa* Fu* De* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
186979 702221006 Se* Ö* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188831 702221007 Si* Ö* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190697 702221008 Ş* Ç* HBM_HB_YL Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187235 601222001 Eb* Al* IDB_YS_DR Yer Sistemi Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186956 601222002 Fe* Ö* IDB_YS_DR Yer Sistemi Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187897 601222003 Ze* İ* IDB_YS_DR Yer Sistemi Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190132 601221001 Eg* Ç* IDB_YS_YL Yer Sistemi Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189786 601221002 Em* Ca* G�* IDB_YS_YL Yer Sistemi Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192038 601221003 Ni* Ko* IDB_YS_YL Yer Sistemi Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190868 412222001 G�* Do* IKT_IN_DR İktisat (İngilizce) (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190247 412222002 Me* Ve* IKT_IN_DR İktisat (İngilizce) (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190376 412222003 Ni* Ah* IKT_IN_DR Economics (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188309 412222004 S�* B�* Te* IKT_IN_DR İktisat (İngilizce) (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192836 412221001 De* On* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187068 412221002 Fu* Ze* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187582 412221003 Ha* İ* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192890 412221004 Hu* Ay* Ko* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191978 412221005 İ* Ca* Ka* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187270 412221006 Ok* Fe* Er* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191509 412221007 Yo* A�* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187171 412221008 Ze* Sa* IKT_IN_YL İktisat (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190635 418221001 B�* K�* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190627 418221002 Be* G�* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191221 418221003 Ce* İ* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191124 418221004 El* Re* Ç* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191867 418221005 İ* Se* Ce* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188078 418221006 M�* Ö* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192031 418221007 Pe* Ö* IMT_IM_YL İç Mimari Tasarım Uluslararası (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190512 501222501 Ah* Fa* İ* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190396 501222502 Ha* Ak* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191720 501222503 Mu* Ca* Ü* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192828 501222504 On* Ü* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188570 501222505 Os* Ni* Al* INS_HS_DR Hydraulics and Water Resources Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192199 501222506 Se* Ba* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189651 501222507 Se* Ge* INS_HS_DR Hidrolik&Su Kaynakları (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187121 501221501 Ab* Ra* Ab* Ra* Sa*Ka* INS_HS_YL Hydraulics and Water Resources Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187163 501221502 Ah* Fe* Ba* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190815 501221503 Bu* Ar* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190601 501221504 Em* Ce* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189817 501221505 İ* Ö* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190022 501221506 Sa* Be* B�* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190137 501221507 Yu* De* INS_HS_YL Hidrolik&Su Kaynakları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191588 501222401 Fa* Fu* Do* INS_UL_DR Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191259 501222402 Mi* Ce* H�* INS_UL_DR Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191152 501222403 Ne* Ö* INS_UL_DR Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188317 501222404 Se* Ga* INS_UL_DR Ulaştırma Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187867 501222405 Ub* Ar* INS_UL_DR Transport Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188119 501221401 Ca* Y�* Ha* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
186996 501221402 Ec* Z�* Ö* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191303 501221403 Ef* Ci* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190788 501221404 Em* An* Du* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188147 501221405 Ha* Ca* Bu* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191758 501221406 Me* Be* Ak* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188046 501221407 Mu* Az* INS_UL_YL Transport Engineering (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188161 501221408 Oz* Em* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188679 501221409 Ve* Do* Ke* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187952 501221410 Yi* Ka* Ak* INS_UL_YL Ulaştırma Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188069 501222001 Ab* Ni* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192560 501222002 Al* Ah* INS_YA_DR Structural Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189538 501222003 Du* Me* K�* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190683 501222004 El* Be* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192328 501222005 Em* Ş* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191639 501222006 Fe* Ab* INS_YA_DR Structural Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190099 501222007 Kh* Ta* INS_YA_DR Structural Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190731 501222008 Mu* Al* INS_YA_DR Structural Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189813 501222009 Mu* Nu* INS_YA_DR Structural Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191870 501222010 Re* Ö* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191267 501222011 Ro* İ* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187821 501222012 Se* Ö* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190185 501222013 Se* Ş* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187697 501222014 So* Uz* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187381 501222015 Ü* Ka* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187655 501222016 Ya* To* I�* INS_YA_DR Yapı Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191744 501221001 Ah* Ha* Do* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189525 501221002 Ah* Y�* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192578 501221003 Al* Ba* Ka* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189232 501221004 Al* De* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191999 501221005 Al* Ul* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187996 501221006 Ar* Be* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190256 501221007 Az* Me* Ya* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192508 501221008 Ba* Ş* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191175 501221009 En* Su* Ta* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192003 501221010 Fu* Me* Of INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189735 501221011 Fu* Ş* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192568 501221012 Ha* Em* Uy* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189572 501221013 Ha* T�* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192567 501221014 Ha* Ut* Uy* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191925 501221015 İ* Be* İ* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189777 501221016 İ* Ko* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192787 501221017 K�* Ya* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192778 501221018 Ma* Ka* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191753 501221019 Me* Al* Ö* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191860 501221020 Mi* Sa* Ra* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188535 501221021 Mo* Ma* Sr* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191766 501221022 Mu* En* Ö* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188811 501221023 Mu* Fu* Er* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192644 501221024 Mu* Ü* Ac* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187462 501221025 Nu* Al* Ka* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190053 501221026 Nu* D�* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192361 501221027 Ö* Fa* Z�* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192440 501221028 Ra* Ha* Ez* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191449 501221029 Sa* Ha* Al* INS_YA_YL Structural Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190105 501221030 Yi* Be* Ka* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187394 501221031 Yu* Ar* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190219 G�* Ab* G�* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192839 Mu* Ak* İ* INS_YA_YL Yapı Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189881 501221101 Al* Ba* H�* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190072 501221102 Al* Ca* Ö* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189842 501221103 Be* Ha* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187781 501221104 Es* Re* Ka* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188629 501221105 Fi* Ig* Li* INS_YI_YL Construction Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187177 501221106 Ha* To* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187241 501221107 Mi* K�* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190803 501221108 Ni* Ka* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190174 501221109 On* He* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188144 501221110 Se* Ta* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189846 501221111 Se* Ya* INS_YI_YL Yapı İşletmesi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191853 501222301 Ba* Ka* INS_ZG_DR Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192518 501221301 Ah* Ba* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192502 501221302 Ba* Ü* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190131 501221303 Di* Se* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187535 501221304 F�* Ya* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192297 501221305 İ* T�* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187642 501221306 Ma* Ba* INS_ZG_YL Soil Mechanics and Geotechnical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189184 501221307 Mu* Yi* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190903 501221308 Se* No* INS_ZG_YL Soil Mechanics and Geotechnical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
186934 501221309 Yu* Ş* INS_ZG_YL Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187301 507221015 Ah* İ* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188459 507221016 Al* Du* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192822 507221017 An* Ce* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189222 507221018 At* Ad* Ş* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186953 507221019 Ba* S�* Du* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191745 507221020 De* Um* Ca* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188717 507221021 El* Ak* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187388 507221022 El* Za* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188681 507221023 Em* Ka* S�* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187650 507221024 Fu* To* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192114 507221025 H�* Be* Ho* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188954 507221026 Hi* Ab* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190642 507221027 Me* Al* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187230 507221028 Mu* Em* Ok* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192754 507221029 Mu* Ha* Ye* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187286 507221030 Na* So* Ak* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191341 507221031 O�* Ta* Mu* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188382 507221032 On* Uy* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189637 507221033 Ö* Fa* Ak* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192069 507221034 S�* Al* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191600 507221035 Se* At* Er* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190851 507221036 Se* K�* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191660 507221037 Se* Nu* Du* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190593 507221038 Se* Se* C�* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189826 507221039 Su* Ay* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188635 507221040 Tu* G�* At* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187538 507221041 Ul* An* G�* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192933 507221042 Ya* So* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192620 507221043 Ze* Ba* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188891 507221044 Ze* Ç* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188574 Fu* Or* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192029 Me* Ç* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
189955 Be* On* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
187185 Mu* Ak* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191223 R�* I�* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191102 Al* Al* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192672 Se* Nu* Sa* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
189792 Ra* Ar* Ke* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192779 İ* Er* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 09. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189959 Hi* Ay* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 10. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186989 Mu* Em* Ç* ISL_IM_YL İşletme Müh. (YL) 11. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191511 403222001 Gi* Y�* ISL_IS_DR İşletme (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190685 403222002 Ok* Y�* ISL_IS_DR İşletme (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188268 403222003 Se* Ay* G�* ISL_IS_DR İşletme (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188712 403222004 Si* Sa* ISL_IS_DR İşletme (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192837 403221001 Ab* Y�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191390 403221002 Ad* Na* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191122 403221003 Al* Y�* G�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188320 403221004 Ay* Me* Er* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187537 403221005 Ba* G�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190254 403221006 Be* Ay* Ok* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187505 403221007 Bi* Ka* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191176 403221008 Bu* So* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188418 403221009 Ce* Di* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191143 403221010 El* Ko* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191504 403221011 Em* Ç* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190510 403221012 Em* Se* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192552 403221013 Fe* Nu* Ak* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188354 403221014 Gi* Al* Ya* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188501 403221015 Ha* İ* Di* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187339 403221016 Ha* Ö* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192638 403221017 Ka* Y�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187400 403221018 Kh* Ra* De* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190250 403221019 Ma* Fa* Ma* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191692 403221020 Me* Ö* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192224 403221021 Me* To* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190947 403221022 Mo* Mo* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191183 403221023 Nu* At* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187552 403221024 R�* De* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192729 403221025 Sa* Ka* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190440 403221026 Se* G�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188011 403221027 Ş* Ak* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188758 403221028 Ş* Ba* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187259 403221029 Ş* F�* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188586 403221030 Ş* He* Ka* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192792 403221031 Ş* Me* Ş* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187630 403221032 Ta* Em* Ac* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190143 403221033 Ta* Ja* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190337 403221034 To* Be* ISS_IT_YL Management (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190467 403221035 Ü* Ya* Di* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191605 403221036 Yu* Be* Ş* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192018 403221037 Z�* Bu* Ay* ISS_IT_YL İşletme (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189639 Ka* B�* ISS_IT_YL İşletme (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189593 Ba* Ö* ISS_IT_YL İşletme (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187092 Ç* Ö* ISS_IT_YL İşletme (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187918 Ag* Ko* ISS_IT_YL İşletme (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189955 Be* On* ISS_IT_YL İşletme (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187185 Mu* Ak* ISS_IT_YL İşletme (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191045 Ya* Ho* ISS_IT_YL İşletme (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192759 Sa* G�* ISS_IT_YL İşletme (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188640 503221813 Af* Ab* ITT_TT_YL Innovative Technical Textiles (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187386 503221814 Er* Du* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191416 503221815 Ez* S�* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191576 503221816 Fa* Ma* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189563 503221817 Se* Ka* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190884 503221818 Su* Ba* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187002 503221819 Ze* Nu* Ak* ITT_TT_YL Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191741 501222601 Ah* I�* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191313 501222602 Al* As* Ja* JDF_GE_DR Geomatics Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
190188 501222603 Ay* Ba* Ka* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191904 501222604 Es* Ş* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192489 501222605 K�* Ba* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189095 501222606 Me* Ş* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189494 501222607 Na* At* Pa* JDF_GE_DR Geomatics Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
190395 501222608 Or* Ce* G�* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189957 501222609 Sa* Ç* JDF_GE_DR Geomatik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192891 501221601 At* Ö* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192047 501221602 Ay* K�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189870 501221603 B�* Ba* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190106 501221604 B�* Ya* Ö* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192334 501221605 Be* Nu* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190944 501221606 Be* Te* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192666 501221607 Ç* Be* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187349 501221608 De* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187077 501221609 De* Ha* Ay* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192900 501221610 Ec* Zo* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189293 501221611 El* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188374 501221612 El* Ş* Ta* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191548 501221613 Em* Bo* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187217 501221614 Em* Ek* Ba* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192054 501221615 Em* Er* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189907 501221616 G�* Se* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190275 501221617 H�* Ö* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191900 501221618 Ha* Ö* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188366 501221619 Ha* Y�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187761 501221620 Hi* Ak* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192226 501221621 İ* Ca* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189341 501221622 İ* Ka* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190415 501221623 Ka* Al* JDF_GE_YL Geomatics Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187231 501221624 Ke* Ö* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188733 501221625 Me* Al* Ay* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188621 501221626 Me* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189743 501221627 Mi* Ta* De* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192736 501221628 Mu* Fa* Ak* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191107 501221629 N�* Sh* Ba* Sh* JDF_GE_YL Geomatics Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192161 501221630 Ö* Y�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191425 501221631 R�* Ba* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191312 501221632 Se* O�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188642 501221633 Se* Y�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192476 501221634 To* K�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190104 501221635 Tu* K�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190882 501221636 Ü* Be* Er* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192895 501221637 Ya* Se* Ç* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191940 501221638 Yi* Y�* JDF_GE_YL Geomatik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190785 501221639 Za* Sh* JDF_GE_YL Geomatics Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191906 505222401 Be* Ö* JEF_JF_DR Jeofizik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188566 505221401 Da* Do* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192014 505221402 Me* Ce* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190578 505221403 Me* K�* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192264 505221404 Ş* Ka* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187584 505221405 Ya* Ar* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192010 505221406 Ya* Em* G�* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192093 505221407 Ye* Me* JEF_JF_YL Jeofizik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191370 603221001 Be* Ga* S�* JEO_AT_YL Jeoantropoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190320 603221002 De* Ka* JEO_AT_YL Jeoantropoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190825 603221003 S�* İ* U�* JEO_AT_YL Jeoantropoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188053 602222001 Ca* Ko* JEO_JD_DR Geodynamics (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192889 602222002 İ* De* JEO_JD_DR Jeodinamik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192478 602221001 Me* Ka* JEO_JD_YL Jeodinamik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188720 505222301 Ha* Al* JEO_JM_DR Jeoloji Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191861 505222302 Mu* Na* JEO_JM_DR Geological Eng. (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188908 505221301 Ba* Pa* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191503 505221302 Ca* Ö* Mu* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189296 505221303 Ce* Se* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192818 505221304 Ey* Ba* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187915 505221305 G�* Ü* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192643 505221306 Ha* Or* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187588 505221307 Ir* Y�* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191285 505221308 Me* Do* Yu* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191955 505221309 Me* Nu* As* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192689 505221310 Me* Su* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192340 505221311 Mu* Ge* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191376 505221312 Na* Ta* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191776 505221313 O�* G�* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192843 505221314 O�* Or* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192816 505221315 Sa* Bu* Ak* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191153 505221316 Se* Bo* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189108 505221317 Se* Su* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188120 505221318 To* Er* Tu* JEO_UJ_YL Jeoloji Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192126 517222001 Ba* Na* KBM_KB_DR Kıyı Bilimleri ve Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192037 517221001 Am* Su* KBM_KB_YL Coastal Sciences and Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187685 517221002 Ci* Er KBM_KB_YL Kıyı Bilimleri ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188537 519221001 Bu* Er* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190283 519221002 Eg* Ak KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189685 519221003 El* Na* Ka* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189891 519221004 Fu* Em* Ar* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190479 519221005 Go* Er* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188435 519221006 Ha* Ez* G�* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188490 519221007 Il* Y�* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190289 519221008 İ* İ* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191691 519221009 K�* T�* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187816 519221010 Ke* Ç* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189755 519221011 Na* Ü* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190338 519221012 Ö* Ç* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189788 519221013 Si* Ca* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191444 519221014 Ş* Ce* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189987 519221015 Ze* Ce* Ç* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190695 Gi* Ya* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190574 Tu* Ka* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192390 B�* Ti* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187359 Se* Ö* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192544 Ş* Bo* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188800 Al* Ke* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192586 Z�* Ba* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190472 Ni* Ay* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189834 Fa* Be* Er* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 09. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187898 H�* El* Ka* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 10. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192635 Ze* K�* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 11. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191281 S�* B�* İ* KET_KT_YL Kentsel Tasarım (YL) 12. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191977 509222251 Ay* Sa* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188229 509222252 Bi* Ka* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189399 509222253 Di* Ç* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188607 509222254 Em* Ge* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192246 509222255 Em* Ö* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190063 509222256 Ga* D�* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192236 509222257 Nu* Ar* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189480 509222258 To* Ay* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192374 509222259 Ut* Er* KIM_KY_DR Kimya (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190284 509221251 Ay* S�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192676 509221252 Ba* Sa* KIM_KY_YL Chemistry (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191773 509221253 Da* Ka* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188415 509221254 El* Y�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190740 509221255 Em* Ca* Uy* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187566 509221256 Ez* Se* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189624 509221257 G�* Me* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191782 509221258 G�* Ö* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190128 509221259 Ha* Be* Ay* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188631 509221260 İ* G�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188613 509221261 İ* H�* Ö* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191830 509221262 İ* Ta* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190696 509221263 Ka* Uz* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190569 509221264 La* Se* Se* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191035 509221265 Me* Er* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187741 509221266 Me* Er* S�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190719 509221267 Mi* Ay* Er* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190391 509221268 Mu* Al* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188750 509221269 Nu* Ka* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191224 509221270 O�* As* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190519 509221271 Se* Si* D�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190163 509221272 Si* K�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192411 509221273 Su* Ay* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192036 509221274 Ş* Du* B�* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186926 509221275 Ul* Su* KIM_KY_YL Chemistry (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189659 509221276 Ü* Ni* Ç* KIM_KY_YL Kimya (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191805 506222001 Be* G�* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187476 506222002 Ga* Ne* Ö* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190518 506222003 Me* Me* Ç* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191101 506222004 P�* Ku* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191875 506222005 Se* Ka* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190525 506222006 Se* Se* KMM_KM_DR Kimya Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187743 506221001 Ah* De* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187075 506221002 Al* As* KMM_KM_YL Chemical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191257 506221003 Al* K�* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191469 506221004 At* Ay* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189906 506221005 Ay* Ze* Nu* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192271 506221006 B�* At* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189865 506221007 Ba* Ce* Ö* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191949 506221008 Di* Ba* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190052 506221009 Di* K�* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187902 506221010 Di* Za* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187336 506221011 Ed* Al* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191298 506221012 Es* Ar* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190585 506221013 Es* Nu* Er* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190699 506221014 Es* Sa* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190111 506221015 Ev* Ce* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186981 506221016 Fa* Ta* Sa* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188371 506221017 Ha* A�* Ş* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192740 506221018 I�* Ko* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192027 506221019 İ* D�* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189291 506221020 Me* Nu* Ka* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192451 506221021 Nu* Ko* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187672 506221022 Tu* Le* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190908 506221023 Za* Ha* KMM_KM_YL Chemical Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189831 506221024 Zu* Yi* KMM_KM_YL Kimya Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192373 504222101 Al* Se* KOM_KO_DR Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187178 504222102 As* U�* KOM_KO_DR Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192156 504222103 Er* Fa* To* KOM_KO_DR Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191865 504222104 Ha* To* KOM_KO_DR Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187362 504221101 Ab* Ca* Ka* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191465 504221102 Be* Ka* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188319 504221103 Be* Si* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191618 504221104 Bi* Ba* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188289 504221105 Bo* Ay* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192391 504221106 Ha* Zi* Zo* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188612 504221107 Ka* Te* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192113 504221108 Lu* Ba* Y�* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188131 504221109 Me* De* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191593 504221110 Me* K�* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191844 504221111 Me* Sa* Sa* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191354 504221112 Me* Se* Sa* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188449 504221113 Mo* El* Ah* Ha* KOM_KO_YL Control&Automation Engineering (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191038 504221114 Mu* Al* El* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187808 504221115 Mu* Al* Pe* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192996 504221116 Mu* Ca* Ö* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191566 504221117 Mu* En* A�* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191797 504221118 Se* Ay* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188465 504221119 Ş* Ca* Su* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191701 504221120 Ü* Ay* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187640 504221121 Ya* Ş* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192875 Al* Ma* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188150 De* Mu* KOM_KO_YL Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192565 531221001 Ze* Nu* G�* KTB_KB_YL Kutup Bilimleri (İngilizce) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188288 505222001 Yu* T�* MAD_MM_DR Maden Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192665 505221001 Be* Hi* Zi* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192301 505221002 Em* De* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191230 505221003 Em* Fa* Ka* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187647 505221004 Ha* Ç* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192854 505221005 Me* Ul* Ka* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192703 505221006 Ö* K�* MAD_MM_YL Maden Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190182 503221101 Ay* D�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191345 503221102 Bu* Ba* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192976 503221103 El* Nu* Ka* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190216 503221104 Em* Ç* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190855 503221105 Em* Or* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192712 503221106 En* Er* At* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192019 503221107 G�* Ta* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192581 503221108 Me* Ay* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190793 503221109 Me* Em* Ar* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190701 503221110 Me* K�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192658 503221111 Mu* Ü* Ş* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187555 503221112 Ö* Ap* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190959 503221113 R�* Ce* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192316 503221114 Ta* G�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192007 503221115 Yi* Ca* Ö* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187484 Di* Di* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192362 Ef* G�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189767 İ* R�* Tu* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189256 Ay* Ca* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191581 Ha* De* G�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191020 Mu* Ç* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192166 Ab* G�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187417 Se* K�* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192104 Ba* Tu* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 09. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187551 De* Ye* MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 10. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192150 Me* Ay MAK_EN_YL Isı-Akışkan (YL) 11. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189154 503221501 Al* Er* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188593 503221502 Ar* Ka* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190486 503221503 As* Ku* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192432 503221504 Ay* H�* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188431 503221505 Bi* Ö* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191948 503221506 Do* El* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190482 503221507 Ke* Ca* Ek* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192498 503221508 Mu* T�* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191840 503221509 O�* Ay* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187116 503221510 Oz* Ü* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189075 503221511 Se* As* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192439 503221512 Ta* Ç* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189023 503221513 Ya* G�* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192436 503221514 Yu* İ* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192912 503221515 Yu* K�* MAK_KC_YL Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191716 503221201 G�* Ö* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189201 503221202 Ke* Ev* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191575 503221203 Me* Ge* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191406 503221204 Me* Og* Di* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187522 503221205 Mo* Se* MAK_KS_YL Mechanical Design (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189317 503221206 Mu* Mu* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192696 503221207 Ö* Ge* MAK_KS_YL Konstrüksiyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188047 503221401 Ad* D�* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188480 503221402 Al* Ka* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192605 503221403 En* Yu* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190484 503221404 İ* Ya* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189340 503221405 Ka* Ku* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188216 503221406 Ta* Ha* MAK_MD_YL Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188006 503221301 Ba* S�* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192714 503221302 Ev* Bu* Ko* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188197 503221303 Ha* Ba* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190789 503221304 Ha* F�* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189832 503221305 Ha* İ* Be* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192725 503221306 İ* Ab* Ta* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191911 503221307 Mu* Es* Ü* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188210 503221308 Mu* Yo* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188793 503221309 Si* Ş* MAK_MI_YL Malzeme ve İmalat (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187848 503222001 Ah* Ç* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191125 503222002 Al* K�* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191262 503222003 Bu* K�* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190765 503222004 Fa* Y�* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187389 503222005 G�* Ul* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190747 503222006 Mu* Ra* Ka* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190207 503222007 Ne* Ay* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191594 503222008 U�* Re* Ş* MAK_MK_DR Makina Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191998 503221701 Ah* Em* S�* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189543 503221702 An* Ta* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190985 503221703 Bu* Ak* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188297 503221704 Ce* Ba* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187649 503221705 Er* Ö* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188436 503221706 G�* Bu* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192483 503221707 G�* Ka* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189750 503221708 İ* Ca* Be* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192021 503221709 Ka* R�* D�* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192300 503221710 La* O�* K�* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190781 503221711 Mu* En* Ka* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189413 503221712 On* Ö* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189640 503221713 Ö* Ay* Or* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189306 503221714 Ö* Yu* Di* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188530 503221715 Su* Sa* MAK_OT_YL Otomotiv (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187118 503221601 Al* Sa* MAK_SD_YL Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187548 503221602 Ka* Ye* MAK_SD_YL Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191034 503221603 Ma* Ha* MAK_SD_YL System Dynamics and Control (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190735 509222201 Ah* To* MAT_MM_DR Matematik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191554 509222202 Er* G�* Ç* MAT_MM_DR Matematik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192100 509222203 Ni* Ü* MAT_MM_DR Matematik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187464 509222204 Ya* Ç* MAT_MM_DR Matematik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188486 509221201 Al* Bi* Uz* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190986 509221202 B�* K�* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191616 509221203 Ba* K�* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190972 509221204 Be* Ya* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192595 509221205 Em* Ç* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190704 509221206 Fu* Em* I�* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188482 509221207 Ha* Ta* Uz* MAT_MM_YL Matematik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191146 521222101 Ay* Ka* MBG_MG_DR Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190963 521222102 Cl* Xa* Bu* MBG_MG_DR Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192367 521222103 Me* Ç* MBG_MG_DR Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190180 521222104 Og* Mo* MBG_MG_DR Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189032 521221101 Ay* Di* G�* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189555 521221102 Bu* Av* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192858 521221103 Bu* Ne* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189928 521221104 Ca* Bu* Ab* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191160 521221105 Ce* B�* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187509 521221106 Ce* Ç* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190314 521221107 Da* Ca* Bu* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186984 521221108 Ed* Av* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190464 521221109 Ö* Ay* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187143 521221110 Ra* Hu* MBG_MG_YL Molecular Biology-Genetics and Biotechnology (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192867 521221111 Se* Ec* Uy* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191159 521221112 Su* Ar* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187011 521221113 Ş* Du* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192482 521221114 Tu* K�* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192819 521221115 Um* Bu* Ç* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188981 521221116 Yi* Ş* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188665 521221117 Z�* Ç* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188292 521221118 Ze* Ba* Ca* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190241 521221119 Ze* Ca* MBG_MG_YL Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190273 521222001 Bu* Bo* MBM_MB_DR Malzeme Bilimi ve Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189090 521221001 Be* Mo* MBM_MB_YL Materials Science&Eng. (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189787 521221002 Ne* Ko* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190604 521221003 Ne* Ya* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190636 521221004 Ra* K�* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188321 521221005 Se* Bu* Ha* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189805 521221006 Yi* Ca* Ur* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192550 Ma* At* Ta* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187240 Me* Ka* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188089 De* Na* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191486 Na* Ak* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192376 Me* Ö* MBM_MB_YL Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190086 409222001 Ay* Y�* MDP_MZ_DR Müzik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192495 409222002 Bi* Ö* MDP_MZ_DR Müzik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192774 409222003 Mu* Za* Iq* MDP_MZ_DR Music (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191704 409222004 Se* K�* MDP_MZ_DR Müzik (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191292 506221401 Al* An* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191480 506221402 Al* As* MET_ML_YL Materials Eng.(MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
188172 506221403 Al* Ca* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189619 506221404 Ba* Y�* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190550 506221405 Be* At* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192521 506221406 Da* Er* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192783 506221407 Ha* H�* Tu* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191585 506221408 Me* Mu* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191652 506221409 Ö* Ka* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187421 506221410 Ro* Fi* MET_ML_YL Materials Eng.(MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
190549 506221411 Se* Ba* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189583 506221412 Se* Ö* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192557 506221413 Ta* Se* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191185 506221414 Tu* Be* Ya* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191800 Sa* Er* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192096 Er* Ad* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186938 Be* Ç* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191373 İ* Eg* Ba* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191494 Em* Ba* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191486 Na* Ak* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192376 Me* Ö* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189595 Ab* Ko* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 08. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192677 İ* Fu* İ* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 09. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192285 Bu* Ha* Al* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 10. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191668 Em* Ka* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 11. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192214 Se* Sa* MET_ML_YL Malzeme Müh. (YL) 12. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191320 506222401 İ* Ar* Sa* MET_MM_DR Metalurji&Malzeme Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190630 506222402 Ö* Y�* MET_MM_DR Metalurji&Malzeme Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187924 506222403 Ya* Ak* MET_MM_DR Metalurji&Malzeme Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192125 506221301 Bu* Nu* Ak* MET_SR_YL Seramik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192413 506221302 Ef* Or* Ok* MET_SR_YL Seramik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189956 506221303 Yi* Ha* Y�* MET_SR_YL Seramik (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191731 506221201 Do* Ak* MET_UT_YL Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192916 506221202 Hi* Ak* MET_UT_YL Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189196 506221203 İ* Ce* MET_UT_YL Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192212 506221204 Me* On* Ak* MET_UT_YL Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190723 506221205 Ni* Nu* G�* MET_UT_YL Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187080 502221501 Ab* Sa* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191306 502221502 Be* Va* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186955 502221503 Ca* Er* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187114 502221504 Di* Ş* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189013 502221505 Fu* Be* Ç* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187254 502221506 G�* Bi* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190092 502221507 G�* Er* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190447 502221508 Pe* Ba* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191909 502221509 Sa* Ir* Gh* MIM_CY_YL Environmental Cont.&Construction Tech.(MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
186958 502221510 Tu* Eb* Ud* MIM_CY_YL Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192358 502222001 Al* Al* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186990 502222002 Ay* Be* Ya* Ha* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190874 502222003 Mi* Ba* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191517 502222004 Va* T�* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189894 502222005 Ze* Ce* Du* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190545 K�* Bi* Er* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188256 Si* G�* MIM_MS_DR Mimari Tasarım (DR) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188630 502221001 Al* Er* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192408 502221002 Al* Te* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190866 502221003 Be* De* Ş* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187895 502221004 Be* Ne* Ö* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192106 502221005 Bu* Ha* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191407 502221006 De* Sa* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190278 502221007 El* Ay* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187076 502221008 Es* Y�* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187031 502221009 Ha* Ay* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190424 502221010 İ* Ba* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187673 502221011 İ* G�* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187036 502221012 İ* Te* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191719 502221013 Me* Y�* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187412 502221014 Mu* Ek* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189899 502221015 Se* Ru* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192582 Es* De* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190189 Ç* Ak* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189481 Ze* Se* Du* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190443 Me* Ç* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189967 Be* Ak* MIM_MS_YL Mimari Tasarım (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189710 502222401 Ca* Ya* MIM_PY_DR Proje ve Yapım Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189924 502222402 G�* Ce* Er* MIM_PY_DR Proje ve Yapım Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192108 502222403 Ha* Ta* Ç* MIM_PY_DR Proje ve Yapım Yönetimi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188295 502221401 As* Ş* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187777 502221402 Ba* Ke* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189990 502221403 Ey* Ef* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192157 502221404 G�* İ* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192317 502221405 G�* Si* Ü* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190900 502221406 İ* Ko* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188961 502221407 K�* To* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187708 502221408 Me* Ö* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190051 502221409 Ö* Ma* Me* MIM_PY_YL Proje ve Yapım Yönetimi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191931 502222201 De* Ö* Er* MIM_RT_DR Restorasyon (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190017 502222202 K�* Y�* Ka* MIM_RT_DR Restorasyon (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191947 502221201 Be* Ç* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191770 502221202 Em* Ek* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188164 502221203 Es* Mo* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188658 502221204 Fi* Av* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189815 502221205 İ* Ca* K�* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188266 502221206 Ka* Ya* Ba* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191231 502221207 Ko* Ba* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190961 502221208 Mu* Ak* U�* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189570 502221209 Ö* Nu* Ka* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192177 502221210 Ya* Os* MIM_RT_YL Restorasyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189795 502222110 B�* U�* MIM_TA_DR Mimarlık Tarihi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190410 502222111 Ş* Ö* MIM_TA_DR Mimarlık Tarihi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191192 502221101 Mi* Ka* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188452 502221102 Ni* Ce* Ka* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192480 502221103 Ö* Fa* Ul* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191574 502221104 Ut* Sa* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189514 502221105 Ze* Be* Ye* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192247 Be* Nu* Bu* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192158 Mu* Di* MIM_TA_YL Mimarlık Tarihi (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192608 502221301 Ar* Y�* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190503 502221302 Ce* Ş* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191942 502221303 Fa* Me* U�* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189970 502221304 G�* Nu* G�* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190101 502221305 Gi* SuK�* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191682 502221306 Go* Ab* MIM_TM_YL Architecture (Non-thesis) (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189434 502221307 H�* Ba* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192418 502221308 Ni* Mo* MIM_TM_YL Architecture (Non-thesis) (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189496 502221309 Ş* Bi* MIM_TM_YL Mimarlık (Tezsiz) (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191864 502222101 As* Ya* Ü* MIM_YM_DR Yapı Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191365 502222102 De* Ak* Ta* MIM_YM_DR Yapı Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189644 502222103 Se* Ah* İ* MIM_YM_DR Yapı Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187056 502222104 Ş* Be* MIM_YM_DR Yapı Bilimleri (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191526 414222001 Ç* Ab* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190009 414222002 Er* G�* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192245 414222003 Fa* Se* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192920 414222004 Hu* Ö* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187006 414222005 Ta* Ö* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186954 414222006 To* Vo* K�* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190515 414222007 Yu* Ca* Ş* MJT_MM_DR Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190282 518222001 En* Fu* Sa* MKM_MK_DR Mekatronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192303 518222002 Me* İ* MKM_MK_DR Mekatronik Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190249 518221001 Ab* Si* MKM_MK_YL Mechatronics (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188205 518221002 Ah* Fa* G�* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188128 518221003 Eg* İ* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192132 518221004 En* Ya* Ay* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187375 518221005 Fa* Ra* MKM_MK_YL Mechatronics (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189731 518221006 Fe* Ca* Ay MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190379 518221007 H�* S�* Ha* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187260 518221008 Ka* Ya* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191558 518221009 Ma* Bi* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188023 518221010 Me* Al* Ar* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187794 518221011 Me* Sa* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191414 518221012 Mu* So* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190999 518221013 Mu* Ta* K�* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190674 518221014 Nu* Ö* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187527 518221015 Ok* Er* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187018 518221016 Sa* Ge* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191151 518221017 Se* İ* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190433 518221018 Se* Ş* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192614 518221019 Ş* Ş* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191820 518221020 Ut* Ku* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188561 518221021 Ya* Ya* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187634 518221022 Yu* Et* K�* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192335 Ha* Ay* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189511 Em* Ba* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191785 Ha* Ö* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187110 Ab* Ka* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188395 Bu* H�* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189277 Fa* Bo* MKM_MK_YL Mekatronik Müh. (YL) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192892 523222001 Be* Ka* G�* MTB_MT_DR Mimari Tasarımda Bilişim (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187529 523222002 G�* Le* MTB_MT_DR Mimari Tasarımda Bilişim (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189728 523222003 Me* Ak* Ka* MTB_MT_DR Mimari Tasarımda Bilişim (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190221 523221001 Ba* Ü* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187414 523221002 Be* Ya* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191876 523221003 Be* Z�* Ba* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187382 523221004 Ec* Sa* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192129 523221005 Fa* Se* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187533 523221006 Ha* Se* Ö* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191981 523221007 Me* As* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190243 523221008 Ö* B�* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192468 523221009 S�* İ* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188043 523221010 Ze* Nu* Ka* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192240 Fa* Ay* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190449 Bu* G�* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190879 Me* Ay* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190801 Bu* Ç* MTB_MT_YL Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189242 511221001 Ab* Du* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192366 511221002 Be* Fi* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189667 511221003 Ec* Ka* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191161 511221004 Em* Du* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192602 511221005 Me* Ba* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192957 511221006 Me* Bi* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192894 511221007 Me* Ce* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192398 511221008 Nu* Ek* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190728 511221009 Ra* Be* Da* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187870 511221010 Sa* Ç* Bi* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192654 511221011 Se* G�* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191384 511221012 Se* I�* D�* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190589 511221013 T�* Ze* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190331 511221014 To* Ka* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192972 511221015 Ya* S�* K�* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188437 511221016 Ya* Ü* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192382 511221017 Yi* Ka* MTO_MM_YL Atmosfer Bilimleri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189152 409221001 Al* Ti* Bu* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190536 409221002 Ar* Ka* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188765 409221003 Ba* Al* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191993 409221004 Be* La* Ka* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191901 409221005 Ca* Di* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190274 409221006 Ç* İ* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191997 409221007 De* B�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189010 409221008 Do* Ba* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191326 409221009 Eg* Me* Er* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187411 409221010 Em* K�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192733 409221011 Em* Te* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190292 409221012 Em* Y�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188941 409221013 Ez* I�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189989 409221014 Fu* Ka* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191037 409221015 Ga* Ay* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
186933 409221016 Gi* Ku* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189285 409221017 Ir* G�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188889 409221018 İ* G�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191953 409221019 İ* Ta* Ç* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189868 409221020 K�* Al* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190620 409221021 K�* Na* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191958 409221022 Me* At* K�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191879 409221023 On* Er* Ü* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190257 409221024 Sa* Du* B�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190582 409221025 Se* En* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188890 409221026 Si* Ü* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191121 409221027 Ü* Bu* G�* MUZ_MU_YL Müzik (II.Öğretim Tezsiz) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190931 404221001 Ay* Ka* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190067 404221002 Ba* İ* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192051 404221003 Ce* Ka* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191671 404221004 G�* Pa* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192002 404221005 G�* Si* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190394 404221006 Ke* Ak* MZJ_MJ_YL Müzikoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188376 404221007 Mo* Na* MZJ_MJ_YL Musicology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
190406 404221008 Mo* Sh* Ka* MZJ_MJ_YL Musicology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191624 409221201 Nu* Ej* MZT_KM_YL Music Theory and Composition (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192261 409221202 On* Ge* MZT_KM_YL Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192210 409221203 Se* Ab* Ca* Ç* MZT_KM_YL Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187175 409221204 Si* Ak* MZT_KM_YL Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191986 409221205 Ta* Ç* MZT_KM_YL Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190896 513222002 Ay* G�* Vi* NAS_NE_DR Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190577 513222003 El* Ab* NAS_NE_DR Nano Science and Nano Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192743 513222004 Hi* Cu* NAS_NE_DR Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192445 513222005 Ib* Ad* Kh* Ah* NAS_NE_DR Nano Science and Nano Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188540 513222006 O�* Ge* NAS_NE_DR Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191451 513222007 Ö* Ul* NAS_NE_DR Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190353 513222008 Pa* Na* NAS_NE_DR Nano Science and Nano Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190285 513222009 Sa* Me* Ke* NAS_NE_DR Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191328 513222010 Se* Al* Na* Me* NAS_NE_DR Nano Science and Nano Engineering (PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187501 513221001 G�* Za* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188038 513221002 Me* Ka* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188929 513221003 Me* Se* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187817 513221004 Nu* Ca* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191308 513221005 Ra* Fe* Er* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192171 513221006 Ra* Im* NAS_NE_YL Nano Science&Nano Eng. (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190921 513221007 Si* Ne* Se* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190933 513221008 U�* Ş* G�* NAS_NE_YL Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192431 502222601 Fe* Ek* PEM_PM_DR Peyzaj Mimarlığı (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187966 502222602 Mu* Al* Ba* PEM_PM_DR Peyzaj Mimarlığı (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192115 502221601 F�* K�* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187221 502221602 Fa* To* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189676 502221603 G�* Ya* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191228 502221604 Gi* Ya* G�* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189893 502221605 M�* Ka* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189567 502221606 Ra* Ta* PEM_PM_YL Peyzaj Mimarlığı (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190734 505222501 O�* Be* Ev* PET_PD_DR Petrol ve Doğal Gaz Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
186945 505221501 Ah* Mo* Sa* Kh* PET_PD_YL Petroleum and Natural Gas Engineering (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187409 505221502 Ku* Be* Er* PET_PD_YL Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192469 505221503 Me* İ* G�* PET_PD_YL Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191247 505221504 Na* Va* PET_PD_YL Petroleum and Natural Gas Engineering (MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191883 515222001 İ* Ko* PST_PS_DR Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190753 515222002 Ke* Er* PST_PS_DR Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188091 515222003 Mu* Ş* Ç* PST_PS_DR Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189770 515221001 Al* Su* Sa* PST_PS_YL Polymer Science and Technology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
191214 515221002 Es* Ö* PST_PS_YL Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190491 515221003 Fa* Na* PST_PS_YL Polymer Science and Technology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
192503 515221004 Hi* Nu* S�* PST_PS_YL Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188413 515221005 Ne* Ç* PST_PS_YL Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192569 515221006 Sa* Ba* PST_PS_YL Polymer Science and Technology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
187819 302221001 Ah* Ye* K�* RAD_RD_YL Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189363 302221002 As* Ab* Ab* Al* RAD_RD_YL Radiation Science&Technology (MSc) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190015 302221003 Ce* K�* Uz* RAD_RD_YL Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189462 302221004 İ* Y�* RAD_RD_YL Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191873 302221005 Se* Mu* RAD_RD_YL Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190179 526221001 Du* Ha* Pa* RSM_RS_YL Raylı Sistemler Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192799 526221002 Ha* Me* Ak* RSM_RS_YL Raylı Sistemler Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187926 526221003 Ke* Fa* Do* RSM_RS_YL Raylı Sistemler Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192154 526221004 Ö* Vi* RSM_RS_YL Raylı Sistemler Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189889 526221005 Ye* T�* Tu* RSM_RS_YL Raylı Sistemler Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191757 502221801 Eb* Ha* Ba* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190006 502221802 Se* Ye* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189650 502221803 Ş* Nu* Ka* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192944 502221804 Yi* Em* Se* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191620 502221805 Ze* Ba* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187491 502221806 Ze* Ş* Ma* SBP_BP_YL Bölge Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191762 502222801 Al* Y�* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189983 502222802 As* Ay* Ö* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190412 502222803 Be* İ* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188548 502222804 Ed* Co* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188580 502222805 Ez* Ö* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192074 502222806 Fa* Te* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188558 502222807 G�* Ya* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189884 502222808 Ha* Se* Ö* Ba* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190413 502222809 Ne* Do* Ye* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187657 502222810 Ö* Ev* Ak* SBP_SB_DR Şehir ve Bölge Planlama (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189766 502221850 Be* G�* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192810 502221851 M�* Oz* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191675 502221852 Ö* Te* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187769 502221853 Ro* Ay* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188433 502221854 Ze* G�* Ay* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189311 B�* Ar* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191174 Or* Um* Uz* SBP_SP_YL Şehir Planlama (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
187380 402221001 Ez* Ce* Tu* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187571 402221002 Me* Al* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188521 402221003 Pe* Se* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189200 402221004 Se* Ko* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192319 402221005 Vi* Pa* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187137 Ha* Me* Ge* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187993 Em* Ay* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192000 De* Ge* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188934 Ra* Ke* STR_ST_YL Sanat Tarihi (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190401 514221001 Ab* Ç* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187839 514221002 Bu* Ba* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190299 514221003 El* Nu* Ya* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189299 514221004 Er* Ay* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192198 514221005 Er* Yu* G�* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191204 514221006 G�* Bi* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192121 514221007 G�* De* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188944 514221008 Ma* Ka* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191917 514221009 Me* Be* Ba* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188135 514221010 Me* İ* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190286 514221011 Me* Tu* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192687 514221012 Mu* As* Ku* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192117 514221013 Mu* K�* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192119 514221014 Mu* Ke* Sa* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192172 514221015 Mu* Ku* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189857 514221016 Re* A�* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191934 514221017 Sa* G�* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192737 514221018 Se* Ö* Ka* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192289 514221019 Ta* Ta* Ka* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187232 514221020 Ü* T�* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191474 514221021 Yu* Em* Ç* SVT_SV_YL Savunma Teknolojileri (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188538 419221001 Ay* Er* Ba* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188510 419221002 Be* Er* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190139 419221003 Di* G�* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191403 419221004 İ* Ha* Ha* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187580 419221005 Mu* Nu* Bi* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188425 419221006 Se* Ö* SYC_SY_YL Siyaset Çalışmaları (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189726 419222001 İ* Yi* Ya* SYC_TD_DR Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192807 419222002 Me* Ca* K�* SYC_TD_DR Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188801 419222003 Me* Ka* SYC_TD_DR Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189965 419222004 Se* Na* Er* SYC_TD_DR Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190422 503222801 Ay* Bu* Ç* TEK_TK_DR Tekstil Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189672 503222802 Ç* G�* TEK_TK_DR Tekstil Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187557 503222803 Du* B�* Di* TEK_TK_DR Tekstil Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191337 503222804 Se* Ef* Ge* Ü* TEK_TK_DR Tekstil Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192659 503221801 Be* Ö* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190983 503221802 Bi* Me* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187604 503221803 Di* Ku* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188445 503221804 Eb* Ca* Ek* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192756 503221805 G�* Du* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192831 503221806 G�* Sa* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192994 503221807 Ib* Ad* Kh* Ah* TEK_TK_YL Textile Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
189778 503221808 İ* Nu* Y�* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192260 503221809 Ka* Ey* Y�* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191603 503221810 P�* Se* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191394 503221811 Se* Y�* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192761 503221812 Ya* Ma* TEK_TK_YL Tekstil Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192288 705221001 Bi* Ya* Ka* UAH_UA_YL Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188671 705221002 Er* Ba* UAH_UA_YL Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187206 705221003 İ* H�* G�* UAH_UA_YL Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189590 705221004 Me* Ku* UAH_UA_YL Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187434 511222101 Eg* Ç* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188252 511222102 Ek* Y�* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192128 511222103 Em* Es* G�* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192220 511222104 En* Ç* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190869 511222105 En* Er* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190910 511222106 Ka* Sa* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192520 511222107 Me* E�* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189126 511222108 Mo* He* Mo* Ab* UUM_UU_DR Aeronautics and Astronautics Eng.(PhD) Asil Bilimsel Hazırlık Uluslararası
192388 511222109 Mu* Be* Ak* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192225 511222110 Mu* De* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190584 511222111 Os* Ay* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189471 511222112 Os* Gi* O�* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192363 511222113 S�* So* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192734 511222114 So* Ka* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189580 511222115 Ta* En* Ba* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192299 511222116 Te* Ca* Ba* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192170 Ka* Ö* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
189657 Vo* Me* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192167 On* D�* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192721 Ce* Sa* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
192963 Me* Fu* Sa* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 05. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187680 Ka* Mu* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 06. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191874 G�* Ç* UUM_UU_DR Uçak ve Uzay Müh. (DR) 07. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
187654 511221101 Am* Mo* Ab* El* El* UUM_UU_YL Aeronautics and Astronautics Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
190551 511221102 At* Ok* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192127 511221103 Ay* Mu* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191274 511221104 Ca* Da* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191683 511221105 Ca* Ka* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189188 511221106 Do* Ka* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188578 511221107 Ec* Sa* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192244 511221108 Ek* Ok* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190459 511221109 El* Gi* Sa* Ay* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
187570 511221110 Em* Al* UUM_UU_YL Aeronautics and Astronautics Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
188507 511221111 Er* Ş* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190833 511221112 Ez* Ya* So* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191541 511221113 Fa* Ç* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192302 511221114 Fe* Er* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191241 511221115 H�* Ak* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192576 511221116 H�* Ke* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192001 511221117 K�* Ö* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192452 511221118 Ku* Sa* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191531 511221119 Me* Al* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189254 511221120 Me* Az* UUM_UU_YL Aeronautics and Astronautics Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191129 511221121 Me* Ca* Da* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188181 511221122 Me* Fa* Re* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191380 511221123 Me* Ka* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192805 511221124 Me* Tu* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190336 511221125 Me* Ya* Te* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
191427 511221126 Mu* Al* Ku* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191017 511221127 Mu* Al* Te* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188775 511221128 Mu* Em* Ta* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
187643 511221129 Mu* Er* En* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191706 511221130 Mu* Fu* Bo* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
189352 511221131 Mu* Me* Er* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
190652 511221132 Mu* Os* Ba* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
188133 511221133 Ni* Ly* UUM_UU_YL Aeronautics and Astronautics Eng.(MSc.) Asil Bilimsel Hazırlık Değil Uluslararası
191655 511221134 Nu* Y�* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192566 511221135 Ö* Fa* Ta* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191438 511221136 R�* Ta* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189917 511221137 S�* Ku* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192242 511221138 Sa* Ka* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
188816 511221139 Se* Se* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
190490 511221140 Tu* Ç* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192333 511221141 Tu* G�* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
191530 511221142 Yu* Ak* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192405 511221143 Yu* Em* Ç* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192456 511221144 Yu* Ta* G�* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) Asil Bilimsel Hazırlık T.C.
192538 Ö* Ç* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) 01. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
189647 Ş* Ö* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) 02. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.
192120 Ne* Ta* Ka* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) 03. Yedek Bilimsel Hazırlık T.C.
191590 Ha* T�* UUM_UU_YL Uçak ve Uzay Müh. (YL) 04. Yedek Bilimsel Hazırlık Değil T.C.