İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır

 

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

  • Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  • Bağlı bulunduğu Doktora/Sanatta Yeterlilik programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  • Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.
  • Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 80 taban puandan az olamaz. Tüm öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)
  • İki adet referans mektubu (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)
  • İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi).
  • Yukarıdaki belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, ilgili Enstitü Müdürlüklerine; 7 Şubat 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.
  • ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
  • Yukarıda verilen başarı sınırları kabul edilen alt sınırlardır. Programlar bazında bu değerler değişebilir.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:
YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN
Sınav Türü Not Sınav Türü Not
İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 65 - -
YÖK Dil Sınavı 65 YÖK Dil Sınavı 65
TOEFL (Paper Based) 523 TOEFL (Paper Based) 523
TOEFL (Computer Based) 183 TOEFL (Computer Based) 183
TOEFL (Internet Based) 78 TOEFL (Internet Based) 78
YDS 65 YDS 65
e-YDS 65 e-YDS 65
ÜDS 65 ÜDS 65
KPDS 65 KPDS 65
PTE (Akademik) 62 PTE (Akademik) 62


Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir ancak pandemiden dolayı TOEFL Home Edition başvuruda kullanılabilir.

*ÜDS,KPDS,YDS sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

* TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : https://www.lee.itu.edu.tr/