Lisansüstü Programların Önkoşulları
program ön koşul
Açık Deniz Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı, Deniz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekanik Müh., Mekatronik Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Afet Yönetimi (Tezsiz) (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır.
Afet Yönetimi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır.
Atmosfer Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100). Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Alacakları ders sayısı en az 5 olarak belirlenmiştir.
Atmosfer Bilimleri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Alacakları ders sayısı en az 5 olarak belirlenmiştir.
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100).
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Lisans Mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır.
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 74 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 698, yeni sistem GRE Quantitative minimum 154). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100) olmalıdır. Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Uygulamaları, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik ve ilişkili bölümlerin tezli yüksek lisans programları mezunu olmak gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik programları ve ilişkili bölüm mezunları başvurabilir.
Bilgisayar Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve
Haberleşme Mühendisliği. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100).
Bilgisayar Bilimleri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği;
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği;
Yazılım Mühendisliği;
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Bilgisayar Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik ve diğer eşdeğer mühendislik programları. Doktoraya Kabul için ek koşul: Öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasından çıkmış en az bir adet basılı uluslararası konferans bildirisi olması istenmektedir. Ayrıca Doktora kabulü için adayların çalışacakları alanı önceden belirleyek, eğitimleri sırasında beraber çalışmayı planladıkları program üyesi bir öğretim üyesinden kabul mektubu almaları gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.3/4.0 (83.66/100).
Bilgisayar Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.00 (69.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik ve diğer eşdeğer mühendislik programları tercih edilir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak öğrencilerin, başvuru öncesi çalışma alanlarına ilgi duydukları öğretim üyeleri ile görüşüp, eğitimleri sırasında beraber çalışmayı planladıkları bir öğretim üyesinden kabul mektubu almaları gerekmektedir. Bu yazı programa kabul edilme garantisi sağlamamaktadır. Öğretim üyesi listemize fakülte websitesinden, kendileri hakkında detaylı bilgilere akademik websayfalarından erişebilirsiniz.
Bilim ve Teknoloji Tarihi (DR) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır (GMAT minimum 500, eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).Minimum yüksek lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. En az 1000 kelimelik yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı (sisteme yüklenecek).
En az 1000 kelimelik çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu (sisteme yüklenecek)
Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Bilim ve Teknoloji Tarihi (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).Minimum lisans ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Programa 4 yıllık lisans programını bitiren kişiler başvurabilir. Program niyet mektubu (en az 1000 kelimelik).
Bilim, Teknoloji ve Toplum (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Dört yıllık lisans diploması veya çıkış belgesi ve transkript.
İngilizce yazılmış program amaç yazısı (en az 1500 kelimelik).
Biyomedikal Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Elektrik/Elektronik/Elektronik ve Haberleşme/Elektrik-Elektronik/Bilgisayar/Biyomedikal/Fizik/Makina Mühendisliği programları ve Tıp Fakültesi mezunları. Ayrıca bilimsel hazırlık sürecin izlemek şartıyla diğer programların mezunları olup biyomedikal alanında kendisini geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir.
Bölge Planlama Programı (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Büyük Veri ve İş Analitiği (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Mühendislik, Temel Bilimler, İşletme, Ekonomi ve İstatistik mezunları tercih edilir.
Cevher Hazırlama Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Yüksek lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği mezunlar tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Cevher Hazırlama Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (DR) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE minimum 155). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Program tezli yüksek lisans çalışmasını; Mühendislik eğitimi veren Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Orman/Peyzaj Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümleriyle birlikte ilgili fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj, Mimarlık, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde ve ilgili üniveritelerin Coğrafi Bilgi Teknolojileri programlarında tamamlamış mezunlara açıktır. Ayrıca, Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik ve Coğrafya Bölümü mezunlarına, Edebiyat fakültelerinin Coğrafya Bölümü mezunlarına ve Fen Fakülteleri bünyesinde yer alan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri mezunlarına açıktır. Program Üniversitelerin Bilişim Enstitüleri bünyesinde yer alan bütün bölüm mezunlarına açıktır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır.(eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır.Program, Mühendislik eğitimi veren Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Orman/Peyzaj Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümleriyle birlikte ilgili fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj, Mimarlık, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarına açıktır. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik ve Coğrafya Bölümü mezunlarına açıktır. Edebiyat fakültelerinin Coğrafya Bölümü mezunlarına ve Fen Fakülteleri bünyesinde yer alan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümlerine açıktır.
Çalgı-Ses (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır.
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan öğrenciler başvurabilir. Çevre mühendisliği dalı dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Çevre mühendisliği dalı dışından gelen adaylar için kontenjan en fazla 4 kişidir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Minimum Lisans ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır.Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan öğrenciler başvurabilir. Çevre mühendisliği dalı dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Çevre Mühendisliği dalı dışından gelen adaylar için kontenjan en fazla 10 kişidir.
Çevre Biyoteknolojisi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 72 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 685, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Kabul Edilen Programlar: Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans ve/veya Yüksek Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Çevre Biyoteknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan mezunlar başvurabilir. Çevre Mühendisliği Program Dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir.
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler kabul edilmektedir.
2021-2022 Güz dönemi kontenjan açılmış olan uzmanlık alanları: Yapı ve Deprem Mühendisliği (2 kişi), Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri (3 kişi), Yangın Güvenliği (1 kişi).
Başvuruda istenen belgeler: Transkript, 2 adet referans, 1 adet "Danışman Onay Mektubu" getirilmesi ön koşuldur.
*Danışman Onay Mektubu için kontenjan açılmış olan uzmanlık alanlarındaki Öğretim Üyeleri ile iletişime geçilmesi önerilir. Öğretim Üyelerimizin iletişim bilgileri Üniversitemizin web sayfalarında yer almaktadır.
Önemli Not: “Danışman Onay Mektubu” almayan öğrenciler, başvuru yapsalar dahi mülakata alınmayacaktır.
Deniz Ulaştırma Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili mühendislik ve/veya denizcilik endüstrisi ile ilgili bölümler, lisans mezunu olmaktır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Deniz Ulaştırma Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Lisans Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili mühendislik ve/veya denizcilik endüstrisi ile ilgili bölümler, lisans mezunu olmaktır.
Denizcilik Çalışmaları (DR) ALES Sözel, Eşit Ağırlık Puanı veya Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152, GMAT minimum 500). Minimum yüksek lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/ 100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Denizcilik Çalışmaları (YL) ALES Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151, GMAT minimum 483). Minimum lisans ortalaması 2.1/4.0 (55.66/ 100) olmalıdır.
Deprem Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh. ve Deprem Müh. mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.4/4.0 (86/100).
Deprem Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. İnşaat Müh. mezunları tercih edilir.
Elektrik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Kabul edilen programlar: Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği, Raylı Sistemler mühendisliği lisans mezunları tercih edilir.
Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. Adaylar, Doktora eğitiminden beklentilerini ve amaçlarını içeren bir niyet mektubunu, Özgeçmişi ve varsa Yayınları ile beraber sunmalıdır. Adayların başvuru sırasında, yürütücülüğünde doktora çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden aldıkları, çalışma konusunu da içerir bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir.
Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Elektrik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak koşulu ile Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji, Raylı Sistemler ve Fizik mühendisliği mezunları tercih edilir.
Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir.
Elektronik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır), Makine Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır) derecesine sahip olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.8/4.0 (95.33/100).
Elektronik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.00 (72/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh., Makine Müh. lisans derecesine sahip olmak.
Endüstri Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 88 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 750, yeni sistem GRE Quantitative minimum 159). Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. 1. Adayın lisans derecesi mühendislik alanında olmalıdır. 2. Lisans veya Yüksek Lisans derecesi Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği programlarından olanlar öncelikli olarak tercih edilecektir. 3. Aşağıdaki tez çalışma alanlarında çalışacak öğrenciler tercih edilecektir: Finans Analitiği, Süreç Madenciliği, Yönetim ve Organizasyon, Bulanık Karar Verme, İnsan bilgisayar etkileşimi, Çok kriterli karar verme uygulamaları, Mühendislik ekonomisi, Depo Yönetimi ve Lojistik, Makina Öğrenmesi, Tedarik Zinciri Analitiği, Yapay Zeka. 4. Programa kabul edilen öğrenciler kabul edildikten sonra, gerekirse bilimsel hazırlık dahil olmak üzere Program Yürütme Kurulu'nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır.
Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için Minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Endüstri Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 88 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 750, yeni sistem GRE Quantitative minimum 159). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100) olmalıdır. 1. Yalnızca mühendislik lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
2. Programa kabul edilen öğrenciler, gerekli durumlarda Program Yürütme Kurulu'nun belirlediği bilimsel hazırlık derslerini almakla yükümlüdür.
Endüstriyel Tasarım (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Mekatronik, Elektronik-Elektrik, Kontrol ve Otomasyon, Bilgisayar, Yapay Zeka ve Veri Bilimleri, Havacılık ve Uzay, Tekstil Mühendislikleri, Fizik, Matematik, İktisat, Ekonomi, İşletme, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri Bölümleri mezunları başvuru yapabilirler. ***Öncelikli Alanlar: Tasarım kuramları, Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik, Deneyim Tasarımı ve Psikoloji, Etnografik Araştırma Yöntemleri, Tasarım Eğitimi, Sürdürülebilir Tasarım Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Endüstriyel Tasarım (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).Lisans mezuniyet ortalaması minimum 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Mekatronik, Elektronik-Elektrik, Kontrol ve Otomasyon, Bilgisayar, Yapay Zeka ve Veri Bilimleri, Havacılık ve Uzay, Tekstil Mühendislikleri, Fizik, Matematik, İktisat, Ekonomi, İşletme, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri Bölümleri mezunları başvuru yapabilirler. ***Öncelikli Alanlar: Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik, Otomotiv, Yaratıcı Süreçler, Tasarım Eğitimi, Sürdürülebilir Tasarım, Ürün Anlambilimi, Görselleştirme mezunları tercih edilir.
Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. 1) Öğrencilerin doktora tezinde çalışmak istediği konuyu, gerekçesini, dünyadaki durumu, proje olabilme, kaynak bulabilme potansiyelini, doktora çalışmasından ve Enstitü'den beklentilerini özetleyen ve çalışmak istediği öğretim üyesinin imzalı onayını da içeren bir niyet mektubunu mülakat komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.
2) Mühendislik veya Temel Bilimler Lisans derecesine sahip olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler başvurabilir mezunları başvurabilir
Fizik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. A) Tüm Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği lisans programı mezunları, B) Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans programı mezunları, C) İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans Programları mezunları, D) Tüm Üniversitelerin Astronomi Lisans Programı mezunu olup, yüksek lisans derecesini Fizik ya da Fizik Mühendisliği programından almış olanlar başvurabilirler.
Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Fizik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (53.33/100) olmalıdır. A) Tüm Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, , Fizik Mühendisliği lisans programı mezunları,
B) Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans programı mezunları,
C) İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans Programları mezunları başvurabilirler.
Gayrimenkul Geliştirme (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler mezunları başvurabilir.
Geleneksel Danslar (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Tüm Lisans Programları,
Sınav mülakat şeklinde yapılacaktır. (Covid-19 sebebiyle program mülakatı zoom üzerinden yapılacaktır). Adaylar, ilgili oldukları dans disiplinleri alanında daha önce icra ettikleri görsel ve/veya işitsel çalışmalarının yer aldığı ve ayrıca sınav için, dans yeteneklerini ortaya koyan, maksimum 5 dakikalık performanslarının da olduğu bir video sunumu hazırlamalıdır. Video sunumu, mülakat öncesi program koordinatörlüğüne mail yoluyla iletilmelidir. (otken@itu.edu.tr).
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdr. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
mezunları tercih edilir.
Geomatik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Geomatik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir.
Gıda Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği Lisans, Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.8/4.0 (95.33/100).
Gıda Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Gıda Teknolojileri (Süt Teknolojisi, Et Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Biyoteknoloji, vb.), Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Su ürünleri İşleme Teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi bölümlerine kapalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi bölümlerine kapalıdır.
Hidrolik&Su Kaynakları (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Hidrojeoloji lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.65/4.0 (91.83/100).
Hidrolik&Su Kaynakları (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji Müh. mezunları tercih edilir.
Isı-Akışkan (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Makina Müh., Uçak Müh., Uzay Müh, Gemi Müh., İmalat Müh., Mekatronik, Kimya Müh, Enerji Müh.
mezunları tercih edilir.
İktisat (İngilizce) (DR) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 80 olmalıdır (GMAT minimum 590). eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
İktisat (İngilizce) (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 75 olmalıdır (GMAT minimum 540). eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır.Minimum lisans ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Tüm Programlar başvurabilir.
İşletme (DR) ALES Eşit Ağırlık veya Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır. Eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır. GMAT en az 540 olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ticari Bilimler, Sosyal Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesi almış olanlar başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
İşletme Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Adayın lisans veya yüksek lisans derecesi mühendislik alanında olmalıdır. Lisans derecesi ile doktoraya başvuranların en az bir adet bilimsel yayını (makale veya bildiri) bulunmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
İşletme Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 78 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 712, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Başvuran adayların lisansı Mühendislik alanında olmalı.
Jeoantropoloji (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır.
Jeodinamik (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0 /4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.8/4.0 (95.33/100).
Jeodinamik (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır.
Jeofizik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Jeofizik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Jeoloji Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. İTÜ'nün bütün programları ve diğer üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik Temel Alanı Bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği programları başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Jeoloji Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. İTÜ'nün bütün programları ve diğer Üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik ve Mühendislik Temel Alanı bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği programları başvurabilir.
Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Kentsel Tasarım (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Mimarlık, Şehir Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir.
Kıyı Bilimleri ve Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.65/4.0 (91.83/100).
Kıyı Bilimleri ve Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Kimya (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği, Gıda mühendisliği, Eczacılık (Kimya lisans programından bilimsel hazırlık istenebilir). Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Kimya (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 68 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 665, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği. Kimya programı dışından gelenler için bilimsel hazırlık uygulanabilir.
Kimya Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az birini Kimya Mühendisliği Programında tamamlamış tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Kimya Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Dört yıllık lisans diploması olanlar yüksek lisansa başvurabilir.
Konstrüksiyon (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Makina, İmalat, Otomotiv, Mekatronik, Uçak, Uzay, Endüstri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Programları. Makina, İmalat ve Otomotiv mühendisliği lisans programı mezunları dışında diğer bölümlerden lisans diploması olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. lisans öğrenimini mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edileceklerdir.
Kutup Bilimleri (İngilizce) (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik), Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri ve Sağlık Bilimleri dört yıllık lisans diploması olanlar başvurabilir.
Maden Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Maden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.55/4.0 (89.5/100).
Maden Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Maden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Mekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programları mezunları başvurabilir.
Makina Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.) Makina, Uçak, Uzay, Gemi, İmalat, Mekatronik, Kimya Müh., Enerji Müh.,İnşaat Müh. mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Malzeme Bilimi ve Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır.
Malzeme Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji Mühendisliği, Kimya, Fizik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü harici aday öğrenciler, Lisans programı kapsamında bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Alınması gereken derslerin sayısı komisyon tarafından belirlenecektir.
Malzeme ve İmalat (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. İmalat, Makina, Uçak, Gemi, Uzay, Malzeme Mühendisliği programlarından mezunlar tercih edilir.
Matematik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Matematik Mühendisliği ve Matematik Lisans Mezunları, Tüm Mühendislik Bölümü Mezunları başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Matematik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Matematik Mühendisliği, Matematik ve Fizik Lisans, Mühendislik Lisans mezunları tercih edilir.
Mekatronik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden ve mühendislik alanındaki yüksek lisans programlanndan mezun adaylar kabul edilecektir. Lisans dereceleri eğitim fakültelerinden olan adaylar kabul edilmeyeceklerdir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.85/4.0 (96.5/100).
Mekatronik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden ve mühendislik alanındaki yüksek lisans programlanndan mezun adaylar kabul edilecektir. Lisans dereceleri eğitim fakültelerinden olan adaylar kabul edilmeyeceklerdir.
Metalurji&Malzeme Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Mimari Tasarım (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100) olmalıdır. Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Mimari Tasarım (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık mezunları tercih edilir.
Mimari Tasarımda Bilişim (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE minimum 155). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Arkeoloji mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Mimari Tasarımda Bilişim (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700,yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Mimarlık (Tezsiz) (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.65/4 (68.5/100) olmalıdır. Mimarlık Lisans mezunları kabul edilmektedir.
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Disiplinler arası bir program olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendsilik lisans programları başvurabilirler. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Disiplinler arası bir program olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendsilik lisans programları başvurabilirler
Mühendislik Yönetimi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100) olmalıdır. Programa üniversitelerin mühendislik programı mezunları tercih edilir.
Müzik (DR) ALES Şartı aranmaz. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Müzik (II.Öğretim Tezsiz) ALES Şartı aranmaz. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4 (53.33/100) olmalıdır
Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Minimum lisans ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun ve İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği kriterler uygundur. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya
Müzikoloji (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Minimum lisans ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Müzikoloji Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği kriterler uygundur. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Lisans not ortalamasının en az 2,75 olması. Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya
Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) ALES Şartı aranmaz. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. En az 1000 kelimelik, yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı, En az 1000 kelimelik, çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu, özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.65/4 (68.5/100) olmalıdır.
Otomotiv (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Programları mezunları başvurabilir. Lisans seviyesinde "Taşıt Tekniği" ve "İçten Yanmalı Motorlar" (veya benzeri) konularda ders almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Oyun ve Etkileşim Teknolojileri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve diğer eşdeğer mühendislik programları, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar Oyun Tasarımı ve eşdeğer programları mezunları tercih edilir.
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740,yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100) olmalıdır. Lisans veya yüksek lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği dışındaki bölümlerden gelen öğrenciler (yatay geçiş öğrencileri dahil) bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği dışındaki bölümlerden gelen öğrenciler (yatay geçiş öğrencileri dahil) bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Peyzaj Mimarlığı (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Tüm programlardan öğrenci kabul edilecektir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Peyzaj Mimarlığı (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları tercih edilir.
Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Başvuranların Fizik, Kimya, Biyoloji Lisans, Eczacılık ve tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Başvuranların Kimya, Fizik, Biyoloji lisans, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.
Proje ve Yapım Yönetimi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Sadece Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olan adaylar kabul edilmektedir. PYY programına başka bir lisans derecesi ile başvuran adaylar kesinlikle kabul edilmemektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Proje ve Yapım Yönetimi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir.
Raylı Sistemler Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Bütün mühendislik programları mezunları başvurabilir.
Sanat Tarihi (DR) ALES Sözel Puanı minimum 70 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Adayların lisans veya yüksek lisans eğitimlerini sanat tarihi veya bu alanla ilişkili bir disiplinde tamamlamış olmaları beklenmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Sanat Tarihi (YL) ALES Sözel Puanı minimum 70 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.85/4.0 (73.16/100) olmalıdır. Program sınırı yoktur, ancak Sanat Tarihi ile ilgili temel bir alt yapı beklenmektedir.
Savunma Teknolojileri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Mühendislik veya 4 yıllık temel bilimlerden mezun olmak. En az biri akademik olmak üzere toplam en az iki referans mektubu sunmak.
Seramik (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Anabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Makina, Uçak, Elektrik, Elektronik, Kontrol, Mekatronik, Gemi inşaat Mühendislikleri mezunları tercih edilir.
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) ALES Eşit Ağırlık veya Sözel Puanı minimum 70 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 675 yeni sistem GRE Quantitative 152 olmalıdır. (GMAT Minimum 500 olmalıdır) Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.75/4.0 (94.16/100).
Siyaset Çalışmaları (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı 65 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 652 yeni sistem GRE Quantitative 151 olmalıdır. (GMAT Minimum 483 olmalıdır) Lisans ortalaması minimum 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır.
Şehir Planlama (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Meteoroloji Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Şehir ve Bölge Planlama (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Geomatik Müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, İşletme, mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Tekstil Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm mühendislik, mimarlık veya temel bilim anabilim dalları lisansüstü mezunları başvurabilir. Tekstil Mühendisliği anabilim dalı lisansüstü programı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık olarak en az 2 adet Tekstil Mühendisliği lisans dersi 2 adet yüksek lisans dersi alacaklardır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Tekstil Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm mühendislik, mimarlık veya temel bilim fakültelerinden lisans mezunları.
Tekstil Mühendisliği lisans programı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık olarak en az 4 adet Tekstil Mühendisliği lisans dersi alacaklardır.
Telekomünikasyon Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır), Makine Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır) derecesine sahip olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.8/4.0 (95.33/100).
Telekomünikasyon Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh., Telekomünikasyon Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Fizik Müh., Matematik Müh. derecelerinden en az birisine sahip olmak.
Uçak ve Uzay Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.15/4.0 (80.16/100) olmalıdır. 1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümlerinde yüksek lisansını tamamlamış olanlar (Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır) başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Uçak ve Uzay Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. 1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Harp okullarının havacılık, uzay, makine ve elektrik/elektronik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır) 3) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
Ulaştırma Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Mühendislik, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama lisans diplomalarından birine sahip olmak, Ulaştırma Müh. konusunda yüksek lisans mezunu olmak veya ulaştırma alanında çalışıyor olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 4.0/4.0 (100/100).
Ulaştırma Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır.Tüm mühendislikler, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge planlama mezunları başvurabilir. İnşaat Müh. dışındaki programlardan gelenler 2 zorunlu bilimsel hazırlık dersi alacaklar. Bu uygulama İTÜ İnşaat Müh. Bölümü dışından gelen inşaat müh için de geçerli olabilir.
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektrik/Elektronik/Elektronik ve Haberleşme/Elektrik-Elektronik/Bilgisayar/Fizik/İnşaat/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri/Uzay/Meteoroloji/Jeofizik/Makina Mühendisliği programları mezunları. Ayrıca bilimsel hazırlık sürecin izlemek şartıyla diğer programların mezunları olup uydu haberleşmesi ve uzaktan algılama alanında kendisini geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.75/4.0 (94.16/100).
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.65/4.00 (68.5/100) olmalıdır. Elektrik/Elektronik/Elektronik ve Haberleşme/Elektrik-Elektronik/Bilgisayar/Fizik/İnşaat/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri/Uzay/Meteoroloji/Jeofizik/Makina Mühendisliği programları mezunları. Ayrıca bilimsel hazırlık sürecin izlemek şartıyla diğer programların mezunları olup uydu haberleşmesi ve uzaktan algılama alanında kendisini geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir
Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik) başvurabilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
Yapı Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,
Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım), Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları başvurabilir.
Adayların beraber çalışmayı planladığı danışmanından başvuru öncesinde referans/onay mektubu alması ve başvuru sırasında sisteme yüklemesi beklenmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Yapı İşletmesi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Yalnız İnşaat Müh. Bölümü mezunları tercih edilir.
Yapı Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır.
Yapı Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.98/4.0 (99.53/100).
Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. 4 senelik tüm lisans programlarının mezunları başvurabilir.
Yer Sistemi Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0 /4.0 (76.66/100) olmalıdır. Doktora kabulü için adayların çalışacakları alanı önceden belirleyek, eğitimleri sırasında beraber çalışmayı planladıkları program üyesi bir öğretim üyesinden kabul mektubu almaları gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Yer Sistemi Bilimleri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır.
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.1/4.0 (79/100) olmalıdır. Sadece inşaat mühendisliği bölümü lisans derecesi olan ve sadece zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği programından yüksek lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.(YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Sadece inşaat mühendisliği bölümü mezunu olan adaylar başvurabilir.