İstanbul Teknik Üniversitesi
2021-2022 Güz Dönemi İkinci Öğretim Lisansüstü Başvuruları Başvuru Sonuçları


Asil ve Yedek Listesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz. / Due toPersonal Protection Law No. 6698, the full names and surnames of therelated persons are announced in encrypted form. Please check theresults by candidate number.

Aday No Öğrenci No Adı Soyadı Program Sonuç
178826 303211004 İ* Si* Akıllı Bina&Tesis Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179597 303211005 Mu* Bu* G�* Akıllı Bina&Tesis Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179764 303211006 Ra* Ay* G�* Akıllı Bina&Tesis Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178802 303211007 Se* Bi* Akıllı Bina&Tesis Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178744 701211020 Ca* Yo* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) Asil
178753 701211021 Do* Ş* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) Asil
178996 701211022 Me* Al* Al* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) Asil
178998 701211023 Um* Ar* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) Asil
178836 Ç* İ* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) 01. Yedek
179011 O�* Pa* Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) (YL) 02. Yedek
179646 528211040 Al* Ç* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178940 528211041 Az* Su* Pa* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178832 528211042 Be* Se* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179109 528211043 Bu* Fe* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179750 528211044 Di* Er* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179607 528211045 El* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179682 528211046 Em* Ba* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179642 528211047 Em* Se* To* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179667 528211048 Em* Ta* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179359 528211049 Fe* Ö* Do* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178861 528211050 H�* Tu* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179802 528211051 Ha* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179487 528211052 İ* Al* Ş* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179954 528211053 İ* Ay* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178859 528211054 İ* Ba* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178678 528211055 İ* Ç* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179719 528211056 Ku* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178749 528211057 Me* G�* Ak* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178777 528211058 Me* G�* Ul* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179950 528211059 Me* Ko* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179042 528211060 Mu* Ta* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179710 528211061 Nu* As* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178846 528211062 Ö* Y�* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179766 528211063 Sa* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179760 528211064 Se* G�* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179803 528211065 Se* U�* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
178754 528211066 Si* Ac* Ho* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179041 528211067 Yi* Ak* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179986 528211068 Yu* Ak* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) Asil
179969 Ah* Su* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 01. Yedek
178900 Ha* Gu* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 02. Yedek
179556 Se* At* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 03. Yedek
179346 Ya* Al* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 04. Yedek
179629 Fa* Ka* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 05. Yedek
179718 Or* Ak* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 06. Yedek
179748 Fa* Nu* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 07. Yedek
179804 Tu* Ö* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 08. Yedek
179815 Fa* As* Ş* Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) (YL) 09. Yedek
179722 527211013 Ah* Be* Ta* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179352 527211014 Ah* Ha* La* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179677 527211015 Ah* Ka* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179274 527211016 Ce* Ka* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179724 527211017 Du* Al* Ay* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179590 527211018 Ha* Al* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178796 527211019 Ha* B�* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178616 527211020 Ha* Oc* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178824 527211021 İ* Uy* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178794 527211022 Ko* Ab* Ra* Ta* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179598 527211023 Mu* Ta* Er* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179705 527211024 Or* On* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179502 527211025 Ö* Ö* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
179859 527211026 Re* Ay* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178942 527211027 So* Da* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178842 527211028 U�* Ho* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) Asil
178986 Bu* Be* Te* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 01. Yedek
179945 Ce* Ba* Ç* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 02. Yedek
178719 B�* Ç* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 03. Yedek
179714 S�* Ç* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 04. Yedek
179692 Ç* Bo* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 05. Yedek
179672 Gi* Ö* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 06. Yedek
178748 İ* Ay* Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) (YL) 07. Yedek
179536 512211014 Ve* Bo* Deniz Ulaştırma Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179884 423211016 Be* Ka* Denizcilik Çalışmaları (Tezsiz) (YL) Asil
179568 413211012 Be* Ay* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179194 413211013 Es* Fi* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179972 413211014 Fu* Se* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179668 413211015 Fu* Se* Di* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178979 413211016 G�* Er* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179290 413211017 Ha* Bu* Ç* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179653 413211018 İ* Ö* Ç* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179737 413211019 Me* Ş* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179695 413211020 Mu* Al* Me* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179965 413211021 Mu* G�* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179874 413211022 Mu* İ* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179709 413211023 Na* Ec* Or* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179103 413211024 Na* Ra* Ş* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179619 413211025 Ne* Eg* Ö* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179694 413211026 Ni* Y�* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179476 413211027 Se* Ay* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178774 413211028 Ye* İ* Ay* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178863 503211016 B�* Ö* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178639 503211017 Be* Ey* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179928 503211018 Ce* Be* Gi* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179749 503211019 Ç* Ö* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179293 503211020 Di* Ku* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179927 503211021 G�* Ko* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179787 503211022 Ö* Ya* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178805 503211023 Se* Ş* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179849 503211024 Tu* Ar* Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179091 524211006 Ay* Al* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178873 524211007 Er* Ö* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178868 524211008 İ* Am* Ya* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179401 524211009 İ* Me* Ka* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179520 524211010 Me* Fe* Ö* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179886 524211011 Me* Sa* Ç* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178712 524211012 Mu* Er* Te* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179922 524211013 Ta* Du* Er* İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179773 703211015 Ay* İ* Ş* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
178858 703211016 Be* G�* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179573 703211017 Bu* G�* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
178882 703211018 G�* Su* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179825 703211019 G�* Ş* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179978 703211020 Me* De* Se* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179777 703211021 Ne* İ* Yu* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179779 703211022 On* G�* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179584 703211023 Ö* Ce* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179634 703211024 Se* G�* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
178889 703211025 Ya* To* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
178650 703211026 Yu* Em* Ka* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
178880 703211027 Ze* On* Ba* İnşaat Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) (YL) Asil
179231 417211051 Ah* Fu* K�* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179818 417211052 Al* Ç* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179696 417211053 Al* Em* Us* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179790 417211054 Al* U�* G�* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178944 417211055 Az* Be* Ö* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179559 417211056 B�* Ek* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179412 417211057 B�* Le* Pa* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178954 417211058 Be* Ar* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179310 417211059 Be* Se* Yi* Se* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179967 417211060 Em* Ar* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178745 417211061 Es* Zi* Co* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179742 417211062 Fa* Ka* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178985 417211063 Fu* Er* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179154 417211064 Fu* Ko* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179437 417211065 Gn* Mo* Ab* Wa* Ma* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179876 417211066 Ka* K�* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179741 417211067 Ke* Ba* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178731 417211068 Ke* Ca* Su* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179697 417211069 Me* Ya* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179027 417211070 Mu* H�* G�* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178800 417211071 Mu* Ta* Ö* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179744 417211072 Nu* Eh* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178761 417211073 Os* Oy* T�* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178759 417211074 Ö* Ar* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179151 417211075 Ö* Ay* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179875 417211076 Ö* Ka* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179758 417211077 Ru* Al* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179570 417211078 Se* El* Tu* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179623 417211079 Se* Na* Er* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179656 417211080 Se* Sa* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178765 417211081 Tu* Ar* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179167 417211082 Tu* As* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178758 417211083 Tu* Ce* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178771 417211084 Tu* Sa* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179157 417211085 Tu* Se* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179605 417211086 Ü* Da* G�* De* İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179563 507211073 Al* G�* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179921 507211074 As* K�* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178833 507211075 At* De* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179837 507211076 Ay* Ak* Ak* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179558 507211077 Ba* Hi* Ab* Ab* Ma* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179925 507211078 Eb* Ö* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179628 507211079 El* Va* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179472 507211080 Er* Ar* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179640 507211081 Er* At* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178755 507211082 Me* Mi* Ge* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179674 507211083 Ra* Ha* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179632 507211084 Se* Be* Ya* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179712 507211085 Se* Ot* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179661 507211086 Um* H�* Ka* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
178867 507211087 Ü* Da* Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (YL) Asil
179814 408211045 Al* Ö* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179800 408211046 Be* Y�* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179726 408211047 Bu* Er* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179578 408211048 Bu* Ze* Ka* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179987 408211049 Ca* De* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179839 408211050 Er* Ak* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
178645 408211051 Er* Eg* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179137 408211052 İ* Be* Ac* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
178741 408211053 Ka* Tu* Ka* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179589 408211054 Me* Az* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179771 408211055 Me* Ba* Ar* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
178891 408211056 Me* Nu* Ta* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179843 408211057 Mu* Mu* Ca* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179576 408211058 Na* Ö* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179747 408211059 Ö* Ca* Ş* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
178742 408211060 Se* Ay* G�* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179801 408211061 Se* K�* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil
179045 408211062 Ul* Mu* Er* Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz) (YL) Asil