Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil Listedeki Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemi

Click here to see the results for International Students

ASİL VE YEDEK LİSTESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

Kazananların Listesi

Asil listedeki tüm aday öğrenciler 13 - 14 Eylül 2021 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/LUKabul/Kabul/web sayfasından kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.

14 Eylül 2021 Saat 17:00'a kadar kesin kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. Ön kayıt aşamasında verilen aday no ve şifre ile giriş yapılacaktır.

15 Eylül 2021 tarihinde Yedekten Asile geçen öğrencilerin ilanı yapılacaktır

Türk Öğrenciler için kesin kayıt işlemi ve PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

  • Lisans diploması (Yüksek Lisans kaydı için), Yüksek Lisans diploması (Doktora kaydı için) veya onaylı mezuniyet belgesi (e-devlet olabilir)
  • Başvuru aşamasında İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge yüklemeyenler, şuan dil yeterliliği olan varsa İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge (Doktora kaydı için zorunlu belgedir)
  • Harç dekontu (eğer başka bir yerde Lisans, Açık öğretim veya Tezsiz (YL) kaydı varsa). Harç ücreti ilanda belirtilen öğrenci numarası ile VakıfBank'a 13 - 14 Eylül 2021 Tarihleri arasında yatırılacaktır. Başka bir yerde kaydı ( Lisans ve Açık öğretim) yoksa öğrenci harç yatırmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.

Önemli Açıklama

Ön kayıt ve kesin kayıt aşamasında sisteme yüklenen evrakın sahteliği ve gerçeği yansıtmadığı sonradan anlaşılan öğrencilerin evraka dayalı olarak yapılan kesin kayıt işlemi iptal edilir