program kontenjan
Açık Deniz Müh. (YL) 25
Afet Yönetimi (Tezsiz) (YL) 30
Afet Yönetimi (YL) 30
Atmosfer Bilimleri  (DR) 20
Atmosfer Bilimleri  (YL) 30
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (DR) 10
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL) 10
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (DR) 10
Bilgi ve Haberleşme Mühendis. (YL) 10
Bilgisayar Müh.  (DR) 15
Bilgisayar Müh.  (YL) 20
Bölge Planlama Programı (YL) 10
Cevher  Hazırlama Müh. (DR) 20
Cevher  Hazırlama Müh. (YL) 10
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (DR) 10
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) 15
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) 10
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) 20
Çevre Biyoteknolojisi (DR) 10
Çevre Biyoteknolojisi (YL) 20
Deniz Ulaştırma Müh. (DR) 10
Deniz Ulaştırma Müh. (YL) 20
Denizcilik Çalışmaları (DR) 10
Denizcilik Çalışmaları (YL) 5
Deprem Müh. (DR) 10
Deprem Müh. (YL) 15
Elektrik Müh.  (DR) 10
Elektrik Müh.  (YL) 50
Elektronik Müh. (DR) 10
Elektronik Müh. (YL) 10
Endüstri Müh.  (DR) 10
Endüstri Müh. (YL) 10
Endüstri Ürünleri Tasarımı (YL) 15
Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) 10
Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) 30
Fizik Müh.  (DR) 10
Fizik Müh. (YL) 15
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR) 10
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) 10
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) 10
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) 15
Geomatik Müh. (DR) 10
Geomatik Müh. (YL) 15
Gıda Müh.  (DR) 10
Gıda Müh.  (YL) 20
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) 10
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL) 10
Hidrolik&Su Kaynakları  (DR) 10
Hidrolik&Su Kaynakları  (YL) 10
Isı-Akışkan (YL) 15
İşletme (DR) 10
İşletme Müh. (DR) 10
İşletme Müh. (YL) 10
Jeoantropoloji (YL) 5
Jeodinamik (DR) 25
Jeodinamik (YL) 35
Jeofizik Müh.  (DR) 10
Jeofizik Müh.  (YL) 15
Jeoloji Müh. (DR) 10
Jeoloji Müh. (YL) 20
Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) 10
Kentsel Tasarım (YL) 10
Kıyı Bilimleri ve Müh. (DR) 10
Kıyı Bilimleri ve Müh. (YL) 10
Kimya (DR) 20
Kimya (YL) 35
Kimya Müh. (DR) 10
Kimya Müh. (YL) 15
Konstrüksiyon  (YL) 10
Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) 10
Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) 10
Kutup Bilimleri (İngilizce) 10
Maden Müh. (DR) 10
Maden Müh. (YL) 15
Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) 10
Makina Müh. (DR) 15
Malzeme Bilimi ve Müh. (DR) 10
Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) 10
Malzeme Müh. (YL) 10
Malzeme ve İmalat (YL) 10
Matematik Müh. (DR) 10
Matematik Müh. (YL) 15
Mekatronik Müh. (DR) 10
Mekatronik Müh. (YL) 10
Metalurji&Malzeme Müh. (DR) 15
Mimari Tasarım (DR) 10
Mimari Tasarım (YL) 10
Mimari Tasarımda Bilişim (DR) 10
Mimari Tasarımda Bilişim (YL) 10
Mimarlık Tarihi (DR) 10
Mimarlık Tarihi (YL) 10
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) 10
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) 10
Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) 10
Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) 10
Otomotiv (YL) 10
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (DR) 10
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) 10
Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) 20
Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) 30
Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) 15
Sanat Tarihi (DR) 10
Savunma Teknolojileri (YL) 50
Seramik  (YL) 10
Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) 10
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR) 10
Siyaset Çalışmaları (YL) 10
Şehir Planlama (YL) 10
Şehir ve Bölge Planlama (DR) 10
Tekstil Müh.  (DR) 10
Tekstil Müh.  (YL) 25
Telekomünikasyon Müh. (DR) 10
Telekomünikasyon Müh. (YL) 15
Uçak ve Uzay Müh. (DR) 15
Uçak ve Uzay Müh. (YL) 30
Ulaştırma Müh. (DR) 10
Ulaştırma Müh. (YL) 10
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (DR) 10
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) 10
Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) 10
Yapı Bilimleri (DR) 10
Yapı Müh.  (YL) 15
Yapı Müh. (DR) 10
Yenilikçi Teknik Tekstiller (YL) 30
Yer Sistemi Bilimleri (DR) 25
Yer Sistemi Bilimleri (YL) 35
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (DR) 10
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (YL) 15