İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri,Avrasya Yer Bilimleri,Sosyal Bilimler, Enerji ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi  Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim   Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

 

· Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

· Bağlı bulunduğu Doktora/Sanatta Yeterlilik programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

· Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan  dersleri  ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi.

· Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge

· Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 80 taban puandan az olamaz. (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES puan şartı aranmaz).Tüm öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)

· İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)

· İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi).

· Yukarıdaki belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, ilgili Enstitü Müdürlüklerine; 18 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

· ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

· Yukarıda verilen başarı sınırları kabul edilen alt sınırlardır. Programlar bazında bu değerler değişebilir. Programlarla ilgili özel koşullara ve detaylı bilgilere enstitü web sayfalarından ulaşılabilir.

  

Üniversitece İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları: 

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

65

-

-

YÖK Dil Sınavı 65 YÖK Dil Sınavı 65

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

TOEFL (Internet Based)

70

YDS 65 YDS 65

ÜDS

65

ÜDS

65

KPDS

65

KPDS

65

PTE (Akademik) 60 PTE (Akademik) 60

 

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

 

* ÜDS,KPDS,YDS  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

* TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Enerji Enstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 

Afet Yönetimi Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü