Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil Listedeki Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemi

ASİL VE YEDEK LİSTESİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

Kazananların Listesi

 

Asil listedeki tüm aday öğrencilerin 6 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/LUKabul/Kabul/ web sayfasından kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.

9 Ekim 2020 Saat 17:00'a kadar kesin kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş olacaklardır. Ön kayıt aşamasında verilen aday no ve şifre ile giriş yapılacaktır.

 

Türk Öğrenciler için kesin kayıt işlemi ve PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

* Lisans diploması (Yüksek Lisans kaydı için) Yüksek Lisans diploması (Doktora kaydı için) veya onaylı mezuniyet belgesi (e-devlet olabilir)

* Başvuru aşamasında İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge yüklemeyenler, şuan dil yeterliliği olan varsa İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge

* Harç dekontu (eğer başka bir yerde Lisans ve Açık öğretim kaydı varsa). Harç ücreti ilanda belirtilen öğrenci numarası ile VakıfBank a 6 - 9 Ekim 2020 Tarihleri arasında yatırılacaktır.Başka bir yerde kaydı ( Lisans ve Açık öğretim) yoksa öğrenci harç yatırmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için kesin kayıt işlemi ve PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler /Documents (PDF format) to be submitted by foreign  students

* Çıkış belgesi veya Diplomanın aslı.  Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa dönem sonuna kadar gelebilir / Certificate of equivalence of the diploma if obtained other than Turkish Universities. Certificate of  equivalence for the diploma can be submitted until the end of fall semester 2020-2021.Registered candidate who can not provide the diploma equivalency approved by Higher Education Council of Turkey (YÖK) until the end of fall semester 2020-2021 will be canceled.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.

* İngilizce yeterliliğini gösteren belge / English proficiency result

* Pasaport fotokopisi /Photocopy of passport  

* Harç dekontu / A registration fee of 835 TL. must be paid before the regisration via Kampus VAKIFBANK agency 6-9 October 2020.

Note that the officer of the bank needs your student identification number of İTU to complete the process.

 

2.Öğretim (Tezsiz) Öğrenciler için kesin kayıt işlemi ve PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

* Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (e-devlet olabilir)

* Başvuru aşamasında İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge yüklemeyenler, şuan dil yeterliliği olan varsa İngilizce yeterliliğini gösteren geçerli belge

 

Önemli Açıklama

Ön kayıt ve kesin kayıt aşamasında sisteme yüklenen evrakın sahteliği ve gerçeği yansıtmadığı sonradan anlaşılan öğrencilerin evraka dayalı olarak yapılan kesin kayıt işlemi iptal edilir