T.C. VATANDAŞI ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen  tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

Önkayıt:  14 Temmuz 2020 (saat 17:00 ye kadar) tarihine kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/  adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

 

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK FOTOĞRAF VESİKALIK FORMATTA OLMALIDIR. HİÇ FOTOĞRAF YÜKLEMEYEN VEYA İSTENİLEN FORMATTA FOTOĞRAF YÜKLEMEYEN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 

 

1)     Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (transkriptin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir)

 

2)     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri (ALES, GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)

 

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55 olmalıdır.

 

GRE sınavının Quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

 

GMAT Belgesi ile başvuru Sosyal Bilimler Enstitüsü programları için kabul edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

 

2.Öğretim (Tezsiz) bazı programlarda ALES koşulu yoktur. Bunun için programların Önkoşulları bölümünden bilgi alabilirsiniz.

 

3)     Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

55

YÖK Dil

65

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

e-YDS 65
YDS 65

ÜDS

65

KPDS

65

PTE (Akademik) 60

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

 

08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

 

 

* ÜDS,KPDS,YDS, e-YDS  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

* TOEFL IBT/PBT, PTE ve İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

 

Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler,

internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

 

4)  Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

 

5) Referans mektubu (Referans mektupları, referans gösterilen kişiler tarafından sisteme yüklenecektir)

 

6) CV (Özgeçmiş)

 

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.

 

İTÜ Yabancı Dillerin sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir

 

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir.

 

Programlar Hakkında Detaylı Bilgilere İlgili Enstitülerin Web Sayfalarından Ulaşılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü : http://www.fbe.itu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://www.sbe.itu.edu.tr/ 

Bilişim Enstitüsü: http://www.be.itu.edu.tr/

Enerji Enstitüsü: http://www.enerji.itu.edu.tr/