2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvurusu

Başvuru Tarihleri: 01-15 Ağustos 2022

01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/mypyatay/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 15 Ağustos 2022 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru Prosedürü için tıklayınız. Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

Gerekli Belgeler

İTÜ dışından başvurularda başvuru esnasında aşağıdaki belgeler PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.(İTÜ hazırlık veya hazırlık beklemeli öğrenciler geçerli İngilize dil belgesini yükleyeceklerdir. Bunun dışında İTÜ Öğrencisinden belge istenilmeyecektir.)

  1. Ağustos 2022 ayında alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi
  2. Ağustos 2022 ayında alınmış Onaylı Lisans Transkript (Hazırlık öğrencileri, lisans programında dersi yoksa transkript yüklemeyeceklerdir.)
  3. Başarılı Olunan Lisans Derslerin Onaylı Ders Katalog Formları (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde değerlendirme yapılamayacaktır. )
  4. ÖSYS Sonuç Belgesi (YKS/LYS/YGS/AYT/DGS puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)
  5. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri. Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız. (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.)(Aşağıda yer alan 18.Maddede belirtilen şartları sağlayan öğretim dili Türkçe programdan yatay geçiş başvurusu yapanlar geçerli dil belgesini başvuru esnasında yüklemek zorunda değildir.)

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Covid-19 salgın sebebiyle barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

Önemli Uyarı: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Önemli Açıklama:

  1. Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce), İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce), İmalat Mühendisliği (%30 İngilizce) ve İTÜ KKTC %75 Burslu programlarına ara sınıftaki (2. ve 3.sınıf) öğrenciler başvurabilir.
  2. Endüstri Ürünleri Tasarımı programının ismi Endüstriyel Tasarım olarak değişmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Uygulama Esasları 18.Maddesi
Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına,

a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabileceklerine ve bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabileceğine ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kabulleri
Başvuru sonuçları ve kesin kayıt için gerekli belgeler 25 Ağustos 2022 tarihinde https://www.sis.itu.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir. 05 - 06 Eylül 2022 tarihlerinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi yapılacaktır. Kesin kayıt yapan öğrencilerin ders intibak raporları 26 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan İTÜ dışı öğrencilerden yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

Uygulama Esasları ve İntibak İşlemleri Yönergesi