I) Yurt İçi Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurticiyatay/basvuru/ web adresinden başvuru yapılması ve aşağıdaki belirtilen belgelerin pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir. 26 Ağustos 2022 saat 17:00'da başvurular sona erecektir. Başvurular online olup başvuru için her hangi bir birime başvuru yapmanız gerekmez.

Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

  1. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri (Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türkçe Programlar Hariç) (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.)
  2. Onaylı Not belgesi (Transkript ): Transkript Ağustos 2022 tarihinden itibaren alınmış ve onaylı olması gerekmektedir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir. Hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin transkriptlerinde bu dönem "Hazırlık" olarak belirtilmemişse Hazırlıkta okudukları dönemleri belirten onaylı bir yazı eklemeleri gerekmektedir.
  3. Onaylı ders planı (8 yarıyıla ait müfredat programı)
  4. Onaylı Ders Katalog Formları (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde intibak değerlendirmesi yapılmayacaktır.)
  5. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin onaylı belge
  6. ÖSYS Sonuç Belgesi (YGS/LYS/YKS puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)(Lütfen sınav puanınızı başvuru sistemine girerken eksiksiz yazınız.)
  7. Yurt Dışı kontenjanından yerleşen öğrencilerde kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan geçerli sınav sonuç belgesi (Geçerli Sınavlar İçin Tıklayınız.)
  8. İkinci Öğretimden başvuran öğrencilerin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10'a girdiklerine ilişkin onaylı belge
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından kaydı silinen öğrenciler ilişiğinin kesildiğine dair onaylı belge (Belgede Kayıt silinme nedeni ve tarihi yazılmış olması gerekir.)

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir. Üniversite web sayfalarında ders içeriklerinin bulunduğu link adresleri de kabul edilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

NOT: Başvuruda bulunan adaylara ONAY ya da RET ile ilgili bilgi maili gönderilmektedir. Adayların başvuru süresinde mail adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.