II) Yurt Dışı Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurtdisiyatay/basvuru/ web adresinden başvuru yapılması ve aşağıdaki belirtilen belgelerin pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir. 26 Ağustos 2022 saat 17:00'da başvurular sona erecektir. Başvurular online olup başvuru için her hangi bir birime başvuru yapmanız gerekmez.

Kurallar

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Kurallar için tıklayınız.

Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

Belgeler Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir.

  1. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri (Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türkçe Programlar Hariç) (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.)
  2. Onaylı Not belgesi (Transkript ): Transkript Ağustos 2022 tarihinden itibaren alınmış ve onaylı olması gerekmektedir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir. Hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin transkriptlerinde bu dönem "Hazırlık" olarak belirtilmemişse Hazırlıkta okudukları dönemleri belirten onaylı bir yazı eklemeleri gerekmektedir.
  3. Onaylı ders planı (8 yarıyıla ait müfredat programı)
  4. Onaylı Ders Katalog Formları (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde intibak değerlendirmesi yapılmayacaktır.)
  5. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin onaylı belge
  6. Kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan geçerli sınav sonuç belgesi (Geçerli Sınav İçin Tıklayınız.)
  7. Adayın ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu (Üniversite) tanıtan dokümanlar
  8. YÖK kararı gereğince; Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarında kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayın, Üniversitemize yatay geçiş başvurusu sırasında kayıtlı olduğu Yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun sıralama bilgisini içeren belgeyi yüklemesi ya da bilginin yer aldığı internet sayfasının link adresinin belirtilmesi gerekir.

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir. Üniversite web sayfalarında ders içeriklerinin bulunduğu link adresleri de kabul edilecektir.

NOT: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularında eğitim aldıkları okulların Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair okul tanınma yazısı, yatay geçiş başvuru dönemi sonunda; Üniversitemiz tarafından liste ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurularak teyit edilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yanıtla okul tanıma yazısı bulunmayan öğrencilerin yatay geçiş hakkı kazanıp kayıt yaptırmış olsa dahi yatay geçişleri geçersiz olup Üniversitemizden kayıtları iptal edilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

NOT: Başvuruda bulunan adaylara ONAY ya da RET ile ilgili bilgi maili gönderilmektedir. Adayların başvuru süresinde mail adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.