2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri : 15 Ağustos 2022 09:00 - 26 Ağustos 2022 17:00 (26 Ağustos 2022 Saat 17:00'dan sonra başvuru veya tercih değişikliği yapılamayacaktır.)

Yönergede Değişiklik Yapıldı

Üniversite Senatosunun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı toplantısında alınan karar gereğince İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Başvuru yapmadan önce yönergeyi mutlaka okuyunuz.

Başvuru Bilgileri ve Kontenjanlar

Başvurusu Kabul Edilmeyen Öğrencilerin İlanı

05 Eylül 2022 tarihinde İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal başvurusu olan öğrencilerden başvurusu kabul edilmeyenler web sitemizde ilan edilecektir. İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal başvurusu olan öğrencilerin, 05 Eylül 2022 tarihinde başvurusunun kabul edilip edilmediğini mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • İTÜ Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal başvurusu yapan öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi 27 Ağustos 2022 tarihinde başlanacaktır.
  • Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yandal programlarına başvuran öğrencilerin 01 Eylül 2022 tarihinde Saat 10:00'da Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı G Blok Çalgı Bölümünde yapılacak özel yetenek sınavına katılmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavına girmeyen veya başarısız olan adayların Konservatuvar Yandal programları tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sadece 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi başvurularında uygulanmak üzere, Lisans programında hazırlık hariç iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler (irregular öğrencilerde üç yarıyıl) 3.Yarıyıla, lisans programında hazırlık hariç dört yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler (irregular öğrencilerde beş yarıyıl) 5.Yarıyıla başvuru yapabilecektir. Belirtilen yarıyıl dışında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler de öğrencinin başvuracağı dönem hesabına katılır. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Üniversitemize yatay geçiş yapan, daha önceki programından hiç ders saydırmamış ve ders intibakı yapılmamış öğrenciler daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreye bakılmaksızın başvuru yapabilirler.
  • 669 ve 667 KHK ile gelen veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrenciler, İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve en az 2 yarıyıl üniversitemizde lisans programından ders almış olmaları gerekmektedir.
  • İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin yerleştirilmesinde: Öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

Senato Esasları

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci