2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YANDAL BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, Yandal Programlarına başvuracak öğrencilerde aranılacak nitelikler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

 1. Koşullar
 2. İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde ve başvuru duyurusunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 3. Başvuru Tarihleri : 16 Ağustos - 01 Eylül 2021
 4. Yandal programları için belirlenmiş kontenjanlara, 01 Eylül 2021 (dahil) tarihine kadar öğrenci bilgi sisteminden başvuru yapılması gerekmektedir.

 5. Yandal Kontenjanları
 6. Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl Açıklama
  Mimarlık Fakültesi
  Şehir ve Bölge Planlama 4 4
  Endüstriyel Tasarım 2 2
  Makina Fakültesi
  Makina Mühendisliği 8 -
  Mekatronik - Makina 10 - ELK, ELKE, KOM, KOME programları için kontenjan
  İmalat Mühendisliği - -
  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  Mekatronik - Elektrik 7 7 IML,IMLE,MAK,MAKE programları için kontenjan
  Mekatronik - Elektrik 3 3 TEK, TEKE, UCK, UCKE, UZB, UZBE programları için kontenjan
  Maden Fakültesi
  Maden Mühendisliği 6 4
  Jeoloji Mühendisliği 4 4
  Jeofizik Mühendisliği 3 5
  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 2 1
  Cevher Hazırlama Mühendisliği 2 2
  Kimya-Metalurji Fakültesi
  Kimya Mühendisliği 5 2
  Gıda Mühendisliği 3 -
  İşletme Fakültesi
  Ekonomi ***

  10***

  Matematik Mühendisliği programı öğrencileri için kontenjan
  Ekonomi 3 2 Matematik Mühendisliği programı dışındaki öğrenciler için kontenjan
  Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
  Sörvey Teknikleri *

  10*

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 3 3
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Matematik Mühendisliği / Uygulamalı Matematik 4 1
  Matematik Mühendisliği / Teorik Matematik 2 1
  Matematik Mühendisliği**

  10**

  Ekonomi programı öğrencileri içindir.
  Fizik Mühendisliği 5 5
  Kimya 6 5
  Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 -
  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  Uçak Mühendisliği 2 2
  Uzay Mühendisliği 2 2
  Meteoroloji Mühendisliği 1 2
  Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
  Tekstil Mühendisliği 6 3
  Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

  Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yandal programlarına başvuran adaylara Konservatuar tarafından giriş sınavı soruları e-posta ile yollanacaktır. Öğrenciler hazırladıkları videoların olduğu taşınabilir bellekleri (USB) 02 Eylül 2021 tarihine kadar Konservatuar Öğrenci İşlerine elden teslim etmek zorundadır.
  Müzik Teorisi 1 -
  Ses Eğitimi TSM 1 -
  Ses Eğitimi THM 1 -
  Müzik Teknolojileri Yaylı Çalgı 1 -
  Müzik Teknolojileri Mızraplı Çalgı 1 -
  Müzik Teknolojileri Ses Tasarımı 1 -
  Müzikoloji/ Etnomüzikoloji 1 -
  Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Ud 1 -
  Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Gitar 1 -
  Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Flüt 1 -
  Çalgı / İTÜ'nün Tüm Fakülteleri İçin 1 -
  Çalgı / TMDK'nın Kompozisyon Bölümü İçin 1 -
  Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Bağlama 1 -
  Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Kanun 1 -
  Çalgı / TMDK'nın Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojileri, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümleri için 1 -
  Türk Halk Oyunları/ Zeybek 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Karşılama-Hora 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Bar 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Bale 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Halay 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Modern Dans 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Türk Halk Oyunları 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Azeri Dans 10 10
  Türk Halk Oyunları/ Horon 10 10
  İTÜ Kuzey Kıbrıs
  İTÜ KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1 İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir.
  İTÜ KKTC-Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1
  İTÜ KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1

  * Sörvey Teknikleri yandal programı Üniversite Senatosunun 29.07.2021 günlü ve 777 sayılı kararı ile eklenmiştir.
  ** Ekonomi programı öğrencileri için Matematik Mühendisliği yandal programı Üniversite Senatosunun 12.08.2021 günlü ve 778 sayılı kararı ile eklenmiştir.
  *** Matematik Mühendisliği programı öğrencileri için Ekonomi yandal programı Üniversite Senatosunun 12.08.2021 günlü ve 778 sayılı kararı ile eklenmiştir.

  Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yandal Programlarına Başvuran Öğrenciler İçin Önemli Duyuru
  Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yandal programlarına başvuran adaylara Konservatuar tarafından giriş sınavı soruları e-posta ile yollanacaktır. Öğrenciler hazırladıkları videoların olduğu taşınabilir bellekleri (USB) 02 Eylül 2021 tarihine kadar Konservatuar Öğrenci İşlerine elden teslim etmek zorundadır.

 7. Önceki Yıllara Ait Taban ve Tavan Not Ortalamaları (Bilgi Amaçlı)