2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, Üniversitemiz Lisans programlarına Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

 1. Koşullar
 2. İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde ve başvuru duyurusunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 3. Gerekli Belgeler
 4. İTÜ içinden yapılacak başvurularda herhangi bir belge sunulması gerekmez. İTÜ’nün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının öğrenci bilgi sisteminden yapılması gerekmektedir. İTÜ Kuzey Kıbrıs programlarına yatay geçiş başvurusu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 5. Başvuru Tarihleri : 16 Ağustos - 01 Eylül 2021
 6. İTÜ’nün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak başvurular, öğrenci bilgi sisteminden 01 Eylül 2021 (dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İTÜ Kuzey Kıbrıs programlarına yatay geçiş başvurusu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 7. Programların Taban Puanı Hakkında Önemli Açıklama
 8. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Programın yurtiçi en düşük taban puanı oluşmayan yıllardan öğrenci alınmayacaktır. Programların en düşük taban puanları listesi için tıklayınız.

 9. İTÜ İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
 10. Program Adı Fakülteler Arası ve Fakültenin Bölümleri Arası
  (3. Yarıyıl)
  Fakültenin Bölümleri Arası
  (5.Yarıyıl)
  İnşaat Fakültesi
  İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) 5 -
  İnşaat Mühendisliği  (%100 İngilizce) 2 -
  Geomatik Mühendisliği (%30 İngilizce) 6 -
  Geomatik Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 -
  Çevre Mühendisliği  (%30 İngilizce) 6 2
  Çevre Mühendisliği  (%100 İngilizce) 4 1
  Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık (%30 İngilizce) 3 3
  Mimarlık (%100 İngilizce) 2 2
  Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 3 3
  Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 3 3
  Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) 2 2
  İç Mimarlık (%30 İngilizce) 2 1
  Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 3 1
  Makina Fakültesi
  Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) 8 1
  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 3
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 5 5
  Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 2
  Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 6 3
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) 2 2
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 3 3
  Maden Fakültesi
  Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) 4 2
  Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 4 4
  Jeofizik Mühendisliği (%30 İngilizce) 3 2
  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 1
  Cevher Hazırlama Mühendisliği (%30 İngilizce) - -
  Kimya-Metalurji Fakültesi
  Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) 3 3
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) 5 -
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 5 -
  Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 2 -
  İşletme Fakültesi
  İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 6 -
  Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) 5 -
  Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 -
  Ekonomi (%100 İngilizce) 3 1
  Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
  Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği  (%30 İngilizce) 2 2
  Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği  (%30 İngilizce) - -
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) 1 -
  Fizik Mühendisliği  (%30 İngilizce) 3 3
  Kimya (%30 İngilizce) 2 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 1 1
  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  Uçak Mühendisliği  (%30 İngilizce) 2 2
  Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 2
  Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 2 -
  Denizcilik Fakültesi
  Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) 3 -
  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) 3 2
  Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
  Tekstil Mühendisliği  (%100 İngilizce) 3 -
  Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
  Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%100 İngilizce) 1 -
  Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 3 -
  Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
  Müzik Teorisi 1 1
  Ses Eğitimi 1 1
  Bestecilik 1 1
  Müzik Teknolojisi 1 1
  Müzikoloji 1 1
  Türk Halk Oyunları 1 1
  Çalgı Eğitimi 1 1
  İTÜ Kuzey Kıbrıs
  İTÜ KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 1 1
  İTÜ KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) - -
  İTÜ KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) 2 -
  İTÜ KKTC-Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) - -
  İTÜ KKTC-Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) 2 -
  İTÜ KKTC-Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 1 1
  İTÜ KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) - -
  İTÜ KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 1 1
  İTÜ KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) 2 -
 11. Ders İntibakları
 12. Ders intibakları İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ne göre yapılacaktır.

 13. Önceki Yıllara Ait İTÜ İçi Yatay Geçiş Taban ve Tavan Not Ortalamaları (Bilgi Amaçlı)