2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak,  Üniversitemiz Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

 

A) Kontenjanlar

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

B) Başvuru Koşulları

- Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik

- İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi

- Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Kurallar

Yukarıda belirtilen yönetmelik, yönerge ve kurallarda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

%100 İngilizce Programlara 5.Yarıyıl Yatay Geçiş

-   %100 İngilizce Programlara 5. Yarıyıl için "sadece %100 İngilizce programlardan"  yatay geçiş tercihi kabul edilecektir.

 

İngilizce Yeterlilik

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türkçe programlar hariç  İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri başvuru esnasında sunulması gerekmektedir.  İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgeler için tıklayınız.

 

C) Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

Başvuru Tarihleri: 07-18 Eylül 2020

Başvurular online yapılacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler pdf olarak sisteme yüklenecektir. 18 Eylül 2020 saat 17:00'da başvurular sona erecektir.

 

D) Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

     I) Yurt İçi Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt (Türkiye'deki Üniversitelerden Yapılacak Başvurular)

     Yurt İçi Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt için tıklayınız.

 

      II) Yurt Dışı Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt (Türkiye Dışındaki Üniversitelerden Yapılacak Başvurular)

     Yurt Dışı Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt için tıklayınız.

    

E) Başvuruların Değerlendirilmesi

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

 

F) Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

İTÜ dışından yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve kayıt için gerekli belgeler  28 Eylül 2020  tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde http://www.sis.itu.edu.tr/ ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

 

G) Ders İntibak İşlemleri

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Başvuruda beyan edelin ders katalog formları, transkript ve başvuruda beyan edelin dersler dikkate alınarak intibak işlemleri Fakültelerin İntibak Komisyonları tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt yapan öğrencilerin ders intibak raporları 21 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.