2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAŞVURULARI

 

İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal  Başvuruları
Başvuru Tarihleri : 07-22 Eylül 2020

 

İTÜ İçi Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri ve Kontenjanları

ÇAP Başvuru Bilgileri ve Kontenjanları 

Yandal Başvuru Bilgileri ve Kontenjanları 

 

Yönergede Değişiklik Yapıldı

Üniversite Senatosunun 14.05.2020  günlü ve 734 sayılı toplantısında alınan karar gereğince İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Başvuru yapmadan önce yönergeyi okuyunuz.

Başvuru Koşulları ve Başvuruların Değerlendirilmesi

- Başvurularının değerlendirilmesi üniversitemiz akademik takviminde belirtilen yaz öğretimi ve ek sınav notlarının son giriş tarihinden sonra yapılacaktır.

- Başardığı genel kredi 35-69.99 arasında olanlar 3.Yarıyıl, başardığı genel kredi 70-109.99 arasında olanlar ise 5.Yarıyıl olarak değerlendirilecektir. Bu krediler dışında kredi başaran öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yandal programlarına başvuran adaylara Konservatuar tarafından giriş sınavı soruları e-posta ile yollanacaktır.Öğrenciler hazırladıkları videoların olduğu taşınabilir bellekleri (USB) 24 Eylül 2020 tarihine kadar Konservatuar Öğrenci İşlerine elden teslim etmek zorundadır.

- Daha önce Yatay Geçiş yapan, 669 ve 667 KHK ile gelen öğrencilerin önceki süreleri de "en erken 3 yarıyıl ve en geç 5 yarıyılın başında Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal başvurusu yapabilir " kuralındaki sürelerde  hesaplamaya katılacaktır.

- 669 ve 667 KHK ile gelen veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrenciler, İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve en az 2 yarıyıl üniversitemizde lisans programından ders almış olmaları gerekmektedir.

- İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde belirtilen koşullar ile yukarıda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin sıralamasında: Öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

- Her öğrenci 1 kez asil ve 1 kez de yedek listesinde yer alabilir.

 

Dikey Geçiş(DGS) Öğrencileri Dikkatine

DGS öğrencilerin Önlisans programında öğrenim görürken geçirdiği süreler lisans programında geçireceği sürelere sayıldığından, İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi Madde 11. 4) bendine göre Yatay Geçiş, Madde-18. g) bendine göre ÇAP ve Madde 24 g) bendine göre Yandal programlarına başvuramazlar. Bu nedenle başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

SENATO ESASLARI
İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci
Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci