4901 Tasarım I / 4901E Design I ve 4902 Tasarım II / 4902E Design II Derslerine Yazılma Şartları Hakkında


Üniversite Senatosunun 19.03.2020 tarihli, 726 sayılı toplantısında; Üniversitemiz lisans programlarının 7. ve 8. yarıyıllarında bulunan 4901 Tasarım I / 4901E Design I ve 4902 Tasarım II / 4902E Design II derslerine konulan ön şartların uygulanması ile ilgili öğrencilerin talepleri üzerine yapılan incelemede; 12.01.2017 tarih ve 646 sayılı Senato Kararı ile Tasarım dersinin iki yarıyıl olarak verilmesi ve 4901 Tasarım I / 4901E Design I dersine konulan ön şartlara ilişkin 15.03.2018 tarih ve 672 sayılı Senato Kararı doğrultusunda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası ders planlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin mağduriyetlerini önleyebilmek için;


1) Bir defaya mahsus olmak üzere; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası planlarına kayıtlı öğrencilerin ders planlarının 7.yarıyılında bulunan 4901 kodlu Tasarım 1 / 4901E Design I dersine 2020-2021 güz ve bahar yarıyıllarında yazılabilmesi için;


       a) 3.sınıf (en az 70 kredi başarmak) olması,
      b) Tasarım I / Design I dersine 5. ve 6. yarıyıl ön şart olarak konulması gereken dersleri zamanında belirlemeyen veya bildirmeyen program öğrencilerinin ön şart gözetilmeksizin Tasarım I / Design I dersine kayıt olabilmelerinin sağlanması,


2) 2020-2021 güz döneminden itibaren 2017-2018 güz dönemi sonrası planları ilk dört yarıyılında bulunan "ITB ve/veya SNT Seçmeli paket" derslerinin ön şart olarak aranmamasına, ancak bu derslerin mezun olana kadar tamamlanması gerektiğine,


karar verilmiştir.