2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee)

Başvuru Tarihleri : 26 Aralık 2022 16:00 – 01 Şubat 2023 23:59

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Lisans-Yüksek Lisans Programı (MasterBee) Hakkında Bilgi ve Esaslar

Başvuru İşlemi

Başvuru Değerlendirme Şartları
2022-2023 Güz dönemi sonu itibari ile aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

  • Anadal genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.
  • Lisans öğrenimlerine güz döneminde başlayanların öğreniminin altıncı yarıyılının başında, lisans öğrenimlerine bahar döneminde başlayanların öğreniminin yedinci yarıyılının başında olması gerekmektedir. Yatay geçiş yapan, daha önceki programından hiç ders saydırmamış ve ders intibakı yapmamış ise, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreye bakılmaksızın başvuru yapabilir. Yatay geçiş yapıp ders intibakı olan, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdiği sürelerde hesaba katılacaktır.
  • Öğrenci, Lisans / Yüksek Lisans Program Eşleşmeleri tablosunda kayıtlı olduğu lisans programına karşılık gösterilen yüksek lisans programına başvuru yapabilecektir.
  • Dikey Geçiş (DGS), Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) ve İTÜ-Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kabul İşlemi

Yukarıda belirtilen tarihlerde başvurusunu tamamlayan öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından incelenecek olup başvuru değerlendirme şartlarını sağlayan ve kabul hakkı kazanan öğrencilerin listesi 02 Şubat 2023 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir. Kabul hakkı kazanan öğrencilerin tercih ettikleri MasterBee Bütünleşik Programa kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.