7143 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

 

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen GEÇİCİ 78. MADDE kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar)  şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içerisinde başvurmaları halinde Geçici 78. Maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 18 Mayıs 2018

Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar.

 

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar:

Terhis tarihini takip eden 2 ay içinde başvurmalıdır.

 

Adaylar, belirtilen süreler içerisinde aşağıdaki linkten başvurusunu yaparak, imzalı başvuru formu ile birlikte istenen diğer belgeleri İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. Kanun gereği son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır. 

 

Birinci Adım :  Online Başvuru Formu'nun Doldurulması
- Yeni Başvuru İçin Tıklayınız.
- Başvuru Formu Bilgilerini Güncellemek için Tıklayınız.

 

İkinci Adım: Aşağıda Belirtilen Belgeler İle Birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Başvurulması

•        Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak “ADLİ SİCİL KAYDI” belgesi

•        İngilizce dil yeterlik belgesi

•        Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

•        İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından yerleştirilmiş ancak kayıt yaptırmamış adaylar için ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi

•        Diplomanın aslı.

•        Askerlik durum belgesi (TC Uyruklu Erkek Adaylar İçin, Terhis Belgesi veya Muaf Olduklarına Dair Belge.)

•        Uluslararası Ortak Lisans Programı(UOLP) karşı kurumdan kaydı silinenler kayıtlarının silindiğine dair belge (eğer karşı kurumdan kaydınız silinmişse).

 

- 7143 SAYILI KANUN'UN SENATO UYGULAMA ESASLARI (BAŞVURULAR İÇİN) TIKLAYINIZ

- 7143 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafınca belirlenecek Uygulama Esasları doğrultusunda hazırlanacak ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilecek Uygulama Esasları bu sayfada yayımlanacaktır.