Önemli Açıklamalar

ÖĞRENCİ NUMARASI

Öğrenciye Özel Mektuplar linkinde adınıza yazılmış olan mektupta 9 haneli "ÖĞRENCİ NUMARANIZ" mevcuttur.

KAYIT DONDURMA (İZİNLİ SAYILMA)

İTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin İzin ve Hakların Saklı Tutulmasına İlişkin 32.maddesinde belirtilen durumlar için izin almak isteyen öğrencimizin; izin gerekçesini belirten dilekçe ve belgelerini kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na/Konservatuar Müdürlüğü'ne vermesi gerekir. Ancak yasa gereği öğrencilik statüsünün kazanılması için önce öğrenim ücretinin ödenmesi ve kayıt işleminin tamamlanması gerekir. Bir yıl izin alınması durumunda ödenen öğrenim ücretinin iadesi veya bir sonraki yıla mahsup edilmesi ilgili yasa gereği mümkün değildir.

ÖNCEKİ PROGRAMLARINDAN DERS SAYDIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Daha önce İTÜ’ de veya İTÜ dışında bir üniversitede öğrenim gören ve LYS ,DGS veya eşdeğeri sınavlar ile İTÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilerin, yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı veya eşdeğer derslerin intibak talebi için, 13 - 27 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir. Not belgesi (transcript) ve her ders için ayrı ders içerikleri yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru için tıklayınız.

Muafiyet Yönergesi için tıklayınız.

İTÜ YURT VE BURS BAŞVURULARI

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt ve Burs Başvurusu için www.yurtburs.itu.edu.tr web adresini takip ediniz.

İNGİLİZCE SINAVLAR

İTÜ’nin lisans programlarında lisans öğretimine başlayabilmek için aşağıdaki İngilizce sınavlarından birinin sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir sınav sonucu sunamayan öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenimine devam edecektir.

İTÜ tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri : Liste için tıklayınız.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

BİRİNCİ SINIFLARIN DERS KAYITLARI

Kayıt yaptıran öğrencilerden TOEFL vb. geçerli sınav sonucu sunan veya İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olup birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler İTÜ Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince birinci yarıyılda Bölümlerinin ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. İlk defa ders kaydı yapacak olan birinci sınıf öğrencilerinin ders atamaları 25 Eylül 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin 26 Eylül 2021 tarihinden itibaren sistemlerine giriş yaparak kayıt edildikleri dersleri kontrol etmeleri gerekmektedir.

DANIŞMANLIK

İTÜ Lisans Eğitim Öğretim yönetmeliğinin 9.maddesine göre;
Her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans öğretimi programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.

ÖĞRENİM SÜRELERİ

Lisans programları için; azami öğrenim süresi yedi yıl/on dört dönemdir.

Azami öğrenim süresine katılmayan durumlar:

  • İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler,
  • İzin (süreye sayılmayan kayıt dondurma) dönemleri,
  • Af Kanunundan yararlanarak tekrar öğrenciliğe dönenlerin, kayıtsız bulundukları dönemler.

YÖNETMELİK VE SENATO ESASLARI

Yönetmeliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere www.sis.itu.edu.tr internet adresinde Yönetmelikler ve Senato Esaslar linkinden ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK TAKVİM

Lisans Akademik Takvimini dikkatle incelemeniz ve bu takvimde belirtilen tarih aralıklarına uymanız gerekmektedir. Lisans Akademik Takvimi’ne www.sis.itu.edu.tr internet adresinde Akademik Takvim linkinden ulaşabilirsiniz.