2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

Kesin kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler ve ders intibak başvurusu aşağıya çıkarılmıştır.

KESİN KAYIT İŞLEMİ

17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul/   web adresinden 24 Eylül 2021 Saat 23:59'a kadar kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir.

Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten Pdf Olarak Yüklenilecek Belgeler

1) Ön Lisans Diploması
2) Denizcilik Fakültesinin programlarına kayıt olacak öğrenciler için Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
3) İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarına kayıt olacak öğrenciler için Gemi Adamı Olur Raporu
4) İTÜ-KKTC programlarına kayıt olacak öğrenciler için öğrenim ücreti yatırdığına dair dekont (Öğrenim ücretleri için tıklayınız.)

NOT : Kesin kayıt sırasında elektronik ortamda yüklenmiş belgelerin aslı, transkript, ders içerikleri ve 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Konuya ilişkin açıklama belge teslim tarihlerinden önce web sitemizde ilan edilecektir.

DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ

Ders intibak işleminin yapılabilmesi için 17-24 Eylül 2021 saat 17:00' a kadar transkriptin pdf olarak intibak sistemine yüklenmesi, transkriptteki ders bilgilerin sisteme girilmesi ve her ders için ayrı ayrı ders içeriğin pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir. Transkript ve ders içeriklerin her sayfası onaylı (Mühür, Kaşe ve İmza veya e-imzalı) olması gerekmektedir. Transkriptin tüm sayfaları yüklenmelidir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir.Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Gönder işlemi yapıldığında bilgilerin gönderildiğine dair mesaj yazılacaktır sayfanın çıktısını alınız. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ders intibak işlemi yapılmayacaktır.

Ders intibak başvurusu için tıklayınız.

Ders intibak başvurusu yapan aday öğrencilerin intibak raporları 07 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir.
Not: Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Covid-19 salgın sebebiyle barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

İngilizce Yeterlilik ile ilgili Açıklamalar:

İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen geçerli İngilizce sınavlar için tıklayınız. İngilizce Yeterliliği olmayan öğrencilerin Hazırlık Düzey Belirleme Sınavına girmesi gerekir. Düzey Belirleme Sınavı Kayıt Bilgileri için www.ydy.itu.edu.tr  adresindeki duyuruları takip ediniz.