Uzay Müh. Ders Planı

2009-2010 / Güz Dönemi Sonrası
7.yy Seçime Bağlı Ders(ITB)

Ders KoduDers AdıKrediDersUyg.Lab.AKTS
BEB 120Spor ve Temel Bilimler33004
BEB 121Spor ve Teknoloji33004
END 339Proje Yönetimi33004
HUK 211Sosyal Güvenlik Hukuku33004
HUK 212Sendika.&Toplu İş Sözl.Hukuku33004
HUK 213İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku33004
HUK 214Teknolojik Yeniliklerin Korun.33004
HUK 215Sözleşmeler Hukuku33004
HUK 216Telekomünikasyon Hukuku33004
HUK 217AR-GE Hukuku33004
HUK 218Ticaret Hukuku33004
ING 103COProfess.Communic.for Engineers33004
ING 103ESIntercultural Citizenship33004
ING 103SCScience Communication33004
ISL 465EInt.to Entrepreneurship&Innov.33004
ISL 478EEntrepreneurship33004
ITB 020Modernitenin Oluşumu33004
ITB 020EFormations of Modernity33004
ITB 037Bilgi, Dil ve Mantık33004
ITB 037EKnowledge, Language & Logic33004
ITB 087Medya ve Toplum33004
ITB 087EMedia and Society33004
ITB 094Uluslar. İliş.ve Küreselleşme33004
ITB 094EInternational.Rel.and Globali.33004
ITB 095Teknoloji, Politika ve Hukuk33004
ITB 095ETechnology, Policy and Law33004
ITB 143Durrel ve Said:Oryanta.Uyg ve33004
ITB 143EDurell&Said: Orient Pra&Theory33004
ITB 151İnsan Kaynakları Yönetimi33004
ITB 151EHuman Resources and Management33004
ITB 171Bilim, Teknoloji ve Toplum33004
ITB 171EScience, Techn&Society33004
ITB 179İçiçe Ayr.Ede.:Vizyone,Seyf.,A33004
ITB 179ELit.of Int.Sep.:Viz.,Seyfettin33004
ITB 201İnsan ve Topl. Bilim. Giriş33004
ITB 201EIntr. to Human.& Soc. Sciences33004
ITB 202Dünya Tarihi33004
ITB 202EWorld History33004
ITB 203Sosyoloji33004
ITB 203ESociology33004
ITB 204Siyaset Bilimi33004
ITB 204EPolitical Science33004
ITB 205Felsefe33004
ITB 205EPhilosophy33004
ITB 206Dünya Politikasında Meseleler33004
ITB 206EIssues in World Politics33004
ITB 207Osmanlı Tarihi33004
ITB 207EOttoman History33004
ITB 208Modern Türkiye'nin Oluşumu33004
ITB 208EFormations of Modern Turkey33004
ITB 209Türkiye ve Dünya33004
ITB 209ETurkey in World Affairs33004
ITB 211EIstanbul:Hist.,Art and Society33004
ITB 212EArt,Culture and Society33004
ITB 213Edebiyat ve Toplum33004
ITB 213ETopics in Literature&Society33004
ITB 215Tarih ve Toplum33004
ITB 215ETopics in Hist.and Society33004
ITB 216Ekonomi ve Toplum33004
ITB 216EEconomy and Society33004
ITB 217Mühendislik Etiği33004
ITB 217EEngineering Ethics33004
ITB 218Bilim ve Teknoloji Tarihi33004
ITB 218EHistory of Science&Technology33004
ITB 219Etik33004
ITB 219EEthics33004
ITB 220Psikoloji33004
ITB 220EPsychology33004
ITB 221Anadolu Arkeolojisi33004
ITB 222Kent ve Toplum33004
ITB 222ECity and Society33004
ITB 224Çevre ve Toplum33004
ITB 224EEnvironment and Society33004
ITB 226EPhilosophy of Art33004
ITB 227Siyaset Teorisi33004
ITB 227EPolitical Theory33004
ITB 228Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları33004
ITB 228EGender Studies33004
ITB 230Afet Bilinci33004
ITB 231Gönüllülük Çalışmaları32204
ITB 231EVolunteering Studies32204
ITB 233Antropoloji33004
ITB 234Medeniyetlerin Doğuşu33004
UCK 465Havacılık ve Uzay Tıbbı33004