Fizik Müh. Ders Planı

2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası
8.yy Seçime Bağlı DersII(MT)

Ders KoduDers AdıKrediDersUyg.Lab.AKTS
FIZ 381Klasik Mekanik II32204
FIZ 381EClassical Mechanics II32204
FIZ 413Katı Hal Elektroniği33004
FIZ 413ESolid State Electronics33004
FIZ 423X Işınları Kırınımı33004
FIZ 423EX-Ray Refraction33004
FIZ 424Dijital Elektronik32204
FIZ 424EDigital Electronics32204
FIZ 426EOpto Electronics33004
FIZ 434Mikroişlemciler32206
FIZ 434EMicroprocessors32206
FIZ 435EProc. Data f.Comp.Monitor Exp.33004
FIZ 436Katı Hal Fiziği II33004
FIZ 436ESolid State Physics II33004
FIZ 437Fizikte Veriye Dayalı İst.Öğr.32206
FIZ 437EStat.Lear.from Data:App.inPhy.32206
FIZ 444EMeasurements &Characterization3300
FIZ 445Maddenin Magnetik Özellikleri33004
FIZ 445EMagnetic Properties of Matter33004
FIZ 449Günlük Yaşamımızda Fizik33006
FIZ 449EPhysics in Our Daily Life33006
FIZ 454Sağlık Fiziği32204
FIZ 454EHealth Physics32204
FIZ 456Atom ve Molekül Fiziği I33004
FIZ 456EAtomic & Molecular Physics33004
FIZ 458EOptics II33004
FIZ 459EPhys.of Metrology&Instrument.32024
FIZ 460EIntroduction to Metrology33004
FIZ 461EPhysics of Sounds32204
FIZ 464EProcess of Solid State Devices33004
FIZ 466EAstrophysics II33004
FIZ 471EMethods of Experimental Phy.II33004
FIZ 473ESpectral Analysis Methods33004
FIZ 474Katıların Optik Özellikleri33004
FIZ 474EOptical Properties of Solids33004
FIZ 476Güneş Ene Fizik ve Tekno II33004
FIZ 476ESolar Energy Physics &Tech. II33004
FIZ 486ECrystal Growth Technics3300
FIZ 494Genel Relativite33004
FIZ 494EGeneral Relativity33004
FIZ 496Nükleer Fizik II33004
FIZ 496ENuclear Physics II33004