Fizik Müh. Ders Planı

2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası
7.yy Seçime Bağlı Ders(MT)

Ders KoduDers AdıKrediDersUyg.Lab.AKTS
BIO 301EFundamentals of Biology33005
BIO 351EBiophysics33005
FIZ 362EMathematical Mthds in Physc II43204
FIZ 381Klasik Mekanik II32204
FIZ 381EClassical Mechanics II32204
FIZ 413Katı Hal Elektroniği33004
FIZ 413ESolid State Electronics33004
FIZ 414İstatis Fizik ve Termodinmk II33004
FIZ 424Dijital Elektronik32204
FIZ 424EDigital Electronics32204
FIZ 425EComput. Anlys.of Phys.Sys.32206
FIZ 426EOpto Electronics33004
FIZ 434Mikroişlemciler32206
FIZ 434EMicroprocessors32206
FIZ 435EProc. Data f.Comp.Monitor Exp.33004
FIZ 437Fizikte Veriye Dayalı İst.Öğr.32206
FIZ 437EStat.Lear.from Data:App.inPhy.32206
FIZ 441ESelected Prob. in Comp. Phy.33004
FIZ 443Güneş Ener. Fizik ve Tek. I33004
FIZ 443ESolar Energy Physics &Tech. I33004
FIZ 445Maddenin Magnetik Özellikleri33004
FIZ 445EMagnetic Properties of Matter33004
FIZ 449Günlük Yaşamımızda Fizik33006
FIZ 449EPhysics in Our Daily Life33006
FIZ 454EHealth Physics32204
FIZ 456Atom ve Molekül Fiziği I33004
FIZ 456EAtomic & Molecular Physics33004
FIZ 457EOptics I32024
FIZ 459EPhys.of Metrology&Instrument.32024
FIZ 460EIntroduction to Metrology33004
FIZ 461EPhysics of Sounds32204
FIZ 471EMethods of Experimental Phy.II33004
FIZ 476Güneş Ene Fizik ve Tekno II33004
FIZ 476ESolar Energy Physics &Tech. II33004
KIM 207İnorganik Kimya33005
KIM 214EStrct & Properties of Polymers33004
KMM 485Polimer Kimyası ve Teknolojisi33004
MAT 417ETheory of Surfaces33006
MAT 418EOptimization33006
MET 221Malzeme Bilimi I33006
MET 232Malzeme Bilimi II33005
MET 232EMaterials Science II33005
MET 415Hasarsız Malzeme Muayenesi33005
MET 415ENon-Destructive Testing33005
MTO 335EPhysics of Upper Atmosphere33005
MTO 458EIntr. to the Planetary Atmos.33006
MTO 497Atmosferde Optik ve Akustik33006
MUH 415ETheory of Elasticity33006
MUH 423Akışkanlar Mekaniği33006
MUH 423EFluid Mechanics33006
MUH 428Biyomekanik33006
MUH 428EBiomechanics33006
MUH 453Optimal Kontrol Teorisi33006
MUH 453EOptimal Control Theory33006
UZB 437EIntroduction to Robotics33004