Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 362E Sıkıştırılabilir Aerodinamik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sıkışabilir akışın temel özellikleri, dik şok dalgaları, eğik şok ve genişleme dalgaları, lüle difüzör ve rüzgar tüneli içerisinde sıkışabilir akış, kanat profili etrafında ses altı sıkışabilir akış için lineer teori, lineerleştirilmiş ses üstü akış, hipersonik akış ve Newtonian teori