Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 356E Uzaktan Algılama İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş ve temel kavramlar, uydu sistemleri, sayısal görüntü işlemenin uzaktan algılamadaki önemi, görüntü işleme sistemlerinin karakteristikleri, görüntünün ön işlenmesi: Uydu verisinin radyometrik olarak düzeltilmesi, uydu verilerinin geometrik düzeltmeleri, görüntü zenginleştirme, görüntülerin sınıflandırılması: Kontrollü sınıflandırma, kontrolsüz sınıflandırma, verilerin birleştirilmesi, değişiklik saptama, sayısal verilerle CBS’lerinin birleştiirilmesi.