Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 312 Proje VI Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı SBP 311 MIN DD
veya SBP 311E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.