Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4902E Diploma Projesi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 18 1 8 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (PEM 119E MIN DC
veya PEM 131E MIN DC
veya PEM 131 MIN DD
veya PEM 131E MIN DD)

ve (PEM 120E MIN DD
veya PEM 152 MIN DD
veya PEM 152E MIN DD)

ve (PEM 126E MIN DD
veya PEM 124 MIN DD
veya PEM 124E MIN DD)

ve (PEM 134 MIN DD
veya PEM 134E MIN DD
veya PEM 132 MIN DD
veya PEM 132E MIN DD)

ve (PEM 225E MIN DD
veya PEM 241 MIN DD
veya PEM 241E MIN DD)

ve (PEM 231 MIN DD
veya PEM 231E MIN DD
veya PEM 232 MIN DD
veya PEM 232E MIN DD)

ve (PEM 205 MIN DD
veya PEM 205E MIN DD)

ve (PEM 242 MIN DD
veya PEM 242E MIN DD)

ve (PEM 253E MIN DD
veya PEM 243E MIN DD
veya PEM 352E MIN DD)

ve (PEM 210E MIN DD
veya PEM 256 MIN DD
veya PEM 256E MIN DD
veya PEM 248E MIN DD
veya PEM 246E MIN DD
veya PEM 341 MIN DD
veya PEM 341E MIN DD)

ve (PEM 214E MIN DD
veya PEM 206 MIN DD
veya PEM 206E MIN DD
veya PEM 322 MIN DD
veya PEM 322E MIN DD)

ve (PEM 411 MIN DD
veya PEM 411E MIN DD)

ve (PEM 407E MIN DD
veya PEM 405E MIN DD
veya PEM 344E MIN DD
veya PEM 421 MIN DD
veya PEM 421E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Problemin tanımlanması: Verilen alanın, çevresinin ve diğer koşullarının, gereksinmelerin ve olanakların analizi ve irdelenmesi. Analizlerle elde edilen tasarlama enformasyonunun tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi: Tasarlama kavramının geliştirilmesi. Tasarlama kriterlerinin önceliklerinin belirlenmesi. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma; çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.