Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 361E Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MIM 322 MIN DD
veya MIM 322E MIN DD)

ve (MIM 204 MIN DD
veya MIM 204E MIN DD
veya MIM 244 MIN DD
veya MIM 244E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uygulamaya dayalı olan bu ders, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında izlenen metodolojiyi kullanır. Mimari belgeleme, malzeme, hasar ve dönem analizi, restitüsyon, restorasyon ve yeniden işlevlendirme aşamalarından oluşan projelendirme sürecinin tüm adımlarını içerir. Geleneksel ve ileri belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasının yanı sıra, her öğrenci grubu, dönem çalışması olarak yukarıda belirtilen adımları içeren bir proje geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı üzerinde çalışır. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler, kitaplar, fotoğraflar vb. farklı kaynaklar, yapı ve çevresinin tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmaları, özgün malzeme ve yapım teknolojisi ile mevcut sorunlar hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlar. Projelendirme süreci, yapının korunmasına yönelik farklı ölçek ve kapsamda müdahalelerin yanı sıra işlev önerilerinin geliştirilmesini de içerir. Bu nitelikleri ile ders, öğrencinin meslek yaşamında tarihsel çevrelerde karşılaşacağı durumlar için temel bir altyapı oluşturmaktadır.