Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 347E Tasarım Fikrinin Temsili ve Dijital İmge İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar ve analog araçlarla tasarımın görselleştirilmesi ve sunumu dijital imgenin temel unsurudur. Bu ders, raster ve vektörel grafik tasarım prensipleri, renk, layer, mizanpaj ve kompozisyon, çerçeve-esaslı animasyon kavramları gibi temel tasarım bilgilerini sunar. Fotoğraf, eskiz, 3B model, diyagram ve çizimlerden oluşan imgeyi oluşturan çeşitli kaynaklar ele alınır. Dijital imge ve sunumların hazırlanması için gerekli yaratma, düzenleme, yönetme teknikleri ile çıktı alma için gerekli yazılım bilgisini verir.