Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 203 Mimarlıkta Yapı ve Yapım Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3.5 5 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
“Yapı”, mimarlık teknolojisi ve yapım teknolojisi kavramlarının tanıtılması. Sistemler yaklaşımı ile bina, yapı elemanları, yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-bina sistemi etkileşimi tanıtılması. Dış duvar sistemleri, pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri, düşey sirkülasyon sistemleri , çatı sistemleri, iç bölme sistemlerinin farklı tiplerinin, tasarımı ölçütlerinin ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Yapı elemanlarının yapımında, malzeme, işçilik, araç girdileri ile yapım aşamalarının tam boy model üretiminin gözlemlenmesi yöntemi ile tanıtılması. Yapı elemanı sistemlerinin stüdyo çalışması ile analizi ve sentezi.