Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 120E Mimaride Hesaplamalı Tasarım Araçları ve Yöntemlerine Giriş İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu zorunlu ders kapsamında hesaplama kavramıyla ilgili genel bilgiler verilmekte ve mimari tasarımdaki çeşitli uygulamalarına ait geniş bir çerçeve çizilmektedir. Ayrıca, öğrencilere çeşitli dijital tasarım, fabrikasyon ve üretim teknolojilerinin mimari tasarımdaki uygulamalarına dair giriş seviyesinde bilgi verilmekte ve yine giriş seviyesinde geometric modelleme yazılımı (Rhinoceros) ve algoritmik düşünce yazılımı (Grasshopper) ve laser kesici kullanımına yönelik uygulamalı bilgi ve yöntemler de aktarılmaktadır. Bu amaçlarla, haftalık planda da görülebileceği gibi, kuramsal derste geniş bir içerik aktarılmakta ve uygulamalı ders saatlerinde de, Rhinoceros ve Grasshopper deneyimi kazandırılmaktadır.