Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 462E Türkiye Ekonomisi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 244E MIN DD
veya ISL 244 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Türkiye ekonomisi; Cumhuriyetten 1960’lara: ithal ikameci politikalar; 1960-1980: ihracata yönelik sanayileşme ve dış ticaret serbestliği; 1980-1989: sermaye hareketlerinin serbestleşmesi; kamu sektörü; finansal sektör; reel sektör ve sermaye birikimi; 1994 ve 2001 krizleri; IMF’ye sunulan niyet mektupları; alan çalışması: farklı gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kriz nedenleri; nominal çapa ve esnek kur sistemleri ile ilgili iktisat politikaları