Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 374EL Fizikte Deneysel Yöntemler Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 4 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 221 MIN DD
veya FIZ 221E MIN DD
veya FIZ 213EL MIN DD
veya FIZ 102EL MIN DD
veya FIZ 102L MIN DD
veya FIZ 106EL MIN DD
veya FIZ 106L MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Değişik yöntemlerle derlenmiş bilimsel verilerdeki hataların analizi ve rapor sunumu, çeşitli veri tiplerin (optik, elektronik, akustik vb. ) bilgisayarla toplama yöntemleri, sensörler ve dedektörler, sinyalde gürültü ile başa çıkma yöntemleri, topraklama, filtreleme, modulasyon, devre ve çeşitli deneylerin tasarımları, kitlemeli yüskeltici, basit PID kontrol, elektronik güç elemanları ve arayüzlere bağlanmaları.