Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 321 Fizikte Matematiksel Yöntemler I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7 3 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

ve (MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kompleks sayılar. Kompleks sayılarla temel işlemler, analitik fonksiyonlar. Cauchy teoremi. Tekillikler. Taylor ve Laurent serileri. Residü teoremi ve uygulamaları. Kompleks fonksiyonlar. İkinci dereceden lineer diferansiyel denklemler: Giriş. Tekillikler ve seri çözümler. Frobenius yöntemi. Özel fonksiyonlar: silindirik ve küresel koordinatlar. Sturm-Liouville problemi. Kendine eşlenik işlemciler. Bessel, Neumann, Değiştirilmiş Bessel fonksiyonları. Legendre polinomları. Associated Legendre fonksiyonları. Küresel harmonikler. Fourier-Legendre serileri. Bazı özel fonksiyonların asimtotik davranışları.