Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 201 Modern Fizik Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD
veya FIZ 106 MIN DD
veya FIZ 106E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Görelilik, Dalgaların Parçacık Özelliği, Parçacıkların Dalga Özellikleri, Atomik Yapısı, Kuantum Mekaniği, Hidrojen Atomunun Kuantum Teorisi, Çok Elektronlu Atomlar, Moleküller, İstatistik Mekanik, Katı Hal Fiziği