Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 431E Gemi ve Deniz Yapıları Mukavemeti İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DEN 331 MIN DD
veya DEN 331E MIN DD
veya DEN 218E MIN DD
veya MUK 204 MIN DD
veya MUK 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş. Tekne yapısal sınıflandırılması, Gemi yapısal analizleri, Beam mukavemet teorisi, Boyuna mukavemet, Enine mukavemet, Yapısal dizayn yükleri, Gemi yapısal ani yükler ve mukavemeti, Açık deniz yapıların mukavemeti, Açık deniz yapıların üst güverte mukavemeti, Artık mukavemet. Lineer ve non-lineer burkulma, Malzeme ve kaynak mukavemeti.