Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 412E Sualtı Akustiği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 201E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

ve (DNK 201E MIN DD
veya DNK 201 MIN DD
veya DNK 203 MIN DD
veya DNK 203E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Denizlerde sesin kullanım alanları, basit harmonik hareket, akustik dalga denklemi, ses basınç seviyeleri, hacimsel absorpsiyon, sonar öntasarımı, yönlendirme, ışın teorisi, sualtı gürültüsü