Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BUS 311 Pazarlama Araştırması İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BUS 210 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İletişim teknolojilerindeki son ilerlemeler ve işletme çevresindeki hızlı değişimler, yöneticilerin pazar koşullarını ve tüketici davranışlarını daha hızlı, etkin ve doğru anlamalarını gerektirmektedir. Bu açıdan pazar verilerinin hızlı, etik ve bilimsel bir şekilde elde edilmesi, analizi ve yorumlanmasını kapsayan pazarlama araştırmasının temel presiplerinin karar vericiler tarafından anlaşılması ve bilinmesi strateji geliştirmek için çok önemlidir. Bu nedenle bu ders öğrencilerin gelecekte verecekleri pazarlama kararları için pazarlama araştırması yaklaşımları ve her yaklaşım tarafından kullanılan veri toplama yöntemleri ve özellikle sayısal veri analiz teknikleri ve yorumlanması konusunda yetenek, bilgi ve beceri geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.