Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 452E Mikroişlemci Tasarım Laboratuvarı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 322 MIN DD
veya BLG 322E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
VHDL, güncel tümlesik tasarım ortamları, programlama ve benzetim araçları, kombinezonsal sayısal giris/çıkıs islemleri, ardısıl islemler, modüler proje yapısı, sema ortamında tasarım, VHDL’den semaya geçme, mikroislemci bilesenlerinin tasarımı, benzetimi ve gerçeklemesi, mikroislemcili sistem tasarımı, benzetimi ve gerçeklemesi, çok çekirdekli sistem tasarımı, benzetimi ve gerçeklemesi.