2016-2017 Akademik Yılı Asil Listesi Lisans Yandal Taban Tavan Not Ortalamaları


Bölüm 3.YY 5.YY
Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması
İnşaat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlaması 6 3.45 3.04 2 3.48 3.45
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 3.53 3.51 0 -- --
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği 8 3.24 3.1 0 -- --
İmalat Mühendisliği 3 3.29 3.13 0 -- --
Makina - Mekatronik Yandal Programı 9 3.53 2.69 0 -- --
Elektrik - Elektronik Fakültesi
Elektrik-Mekatronik Yandal Programı 10 3.73 2.96 10 3.55 2.87
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği 3 2.99 2.85 2 2.83 2.8
Jeoloji Mühendisliği 2 2.66 2.58 2 3.28 3.28
Jeofizik Mühendisliği 3 3.57 3.2 2 2.89 2.83
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2 3.25 2.86 1 2.93 2.93
Cevher Hazırlama Mühendisliği 0 -- -- 2 2.91 2.86
Kimya - Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği 5 3.46 3.04 2 3.46 3.16
Gıda Mühendisliği 0 -- -- 3 3.38 2.94
İşletme Fakültesi
Ekonomi 5 3.8 3.53 0 -- --
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 2 2.94 2.84 2 3.1 3.01
Fen - Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği 5 3.68 3.1 5 3.4 3.09
Kimya 5 3.56 2.86 5 3.05 2.96
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 3.55 3.14 0 -- --
Uygulamalı Matematik 1 3.36 3.36 1 3.67 3.67
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği 2 3.6 3.58 2 3.48 3.36
Uzay Mühendisliği 2 3.49 3.3 1 3.31 3.31
Meteoroloji Mühendisliği 1 2.87 2.87 1 2.94 2.94
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Ses Eğitimi TSM 0 -- -- 0 -- --
Ses Eğitimi THM 0 -- -- 0 -- --
Bağlama Yandal Prg. 0 -- -- 0 -- --
Gitar Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Kanun Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Ud Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Flüt Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Çalgı Yandal Prg (TMDK Hariç) 0 -- -- 0 -- --
Çalgı Yandal Prg (TMDK için) 0 -- -- 0 -- --
Kompozisyon için Çalgı Yandal 0 -- -- 0 -- --
Etnomüzikoloji 0 -- -- 0 -- --
Azeri Dansı Yandal Prg 0 -- -- 0 -- --
Halay Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Karşılaştırmalı Hora 0 -- -- 0 -- --
Horon Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Bar Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Türk Halk Oyunları Yandal Prg 0 -- -- 0 -- --
Zeybek Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Müzik Teorisi 0 -- -- 0 -- --
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği 4 3.23 2.61 0 -- --
Belge Sonu