2012-2013 Akademik Yılı Asil Listesi Yandal Taban Tavan Not Ortalamaları

Bölüm 3.YY 5.YY
Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlaması 4 3.68 3.11 2 3.64 3.45
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 3.68 3.68 0 -- --
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği 20 3.29 2.72 0 -- --
İmalat Mühendisliği 5 3.75 2.82 0 -- --
Mekatronik-Makina Yandal Programı 20 3.89 2.51 18 3.32 2.53
Elektrik - Elektronik Fakültesi
Mekatronik 12 3.66 2.85 13 3.65 3.01
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği 1 2.55 2.55 3 3.65 2.81
Jeoloji Mühendisliği 3 2.95 2.66 3 3.21 3.06
Jeofizik Mühendisliği 0 -- -- 4 3.41 2.92
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2 2.92 2.87 1 2.96 2.96
Kimya - Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği 10 3.65 2.82 0 -- --
Gıda Mühendisliği 3 2.97 2.84 0 -- --
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 0 -- -- 2 3.27 3.12
Fen - Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği 10 3.96 2.57 0 -- --
Kimya 4 3.39 2.66 4 3.39 3.18
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 3.18 2.91 0 -- --
Teorik Matematik 1 2.94 2.94 0 -- --
Uygulamalı Matematik 2 3.03 2.87 0 -- --
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği 1 3.34 3.34 3 3.81 3.51
Uzay Mühendisliği 1 3.24 3.24 2 3.31 3.08
Meteoroloji Mühendisliği 0 -- -- 4 3.32 2.86
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Etnomüzikoloji 0 -- -- 3 3.03 2.76
Azeri Dansı Yandal Prg 0 -- -- 0 -- --
Bale Yandal Programı 0 -- -- 1 2.51 2.51
Modern dans Yandal prg 1 3.05 3.05 1 2.79 2.79
Halay Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Horon Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Bar Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Türk Halk Oyunları Yandal Prg 0 -- -- 0 -- --
Zeybek Yandal Programı 0 -- -- 0 -- --
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği 3 2.73 2.73 0 -- --