2012-2013 Akademik Yılı Asil Listesi ÇAP Taban Tavan Not Ortalamaları

Bölüm 3.YY 5.YY
Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması Yerleşen Tavan Not Ortalaması Taban Not Ortalaması
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği 8 3.48 3.01 4 3.57 3.41
Geomatik Mühendisliği 2 3.13 3.07 2 3.39 3.01
Çevre Mühendisliği 1 3.01 3.01 3 3.27 3.02
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 12 3.84 3.31 8 3.63 3.41
Şehir ve Bölge Planlaması 0 -- -- 0 -- --
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 3.45 3.45 0 -- --
İç Mimarlık 2 3.48 3.28 1 3.45 3.45
Peyzaj Mimarlığı 1 3.29 3.29 0 -- --
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği 14 3.66 3.17 3 3.74 3.49
İmalat Mühendisliği 2 3.09 3.08 2 3.34 3.22
Elektrik - Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 7 3.78 3.61 7 3.6 3.36
Elektrik Mühendisliği 5 3.53 3.39 6 3.65 3.36
Elektronik Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Kontrol Mühendisliği 7 3.87 3.26 8 3.85 3.28
Telekomünikasyon Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Jeoloji Mühendisliği 0 -- -- 1 3.31 3.31
Jeofizik Mühendisliği 0 -- -- 1 3.08 3.08
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 0 -- -- 1 3.26 3.26
Cevher Hazırlama Mühendisliği 0 -- -- 1 3 3
Kimya - Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği 10 3.51 3.09 0 -- --
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 3.6 3.14 0 -- --
Gıda Mühendisliği 2 3.53 3.3 0 -- --
İşletme Fakültesi
İşletme Mühendisliği 9 3.95 3.01 0 -- --
Endüstri Mühendisliği 6 3.85 3.61 6 3.9 3.27
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 0 -- -- 2 3.75 3.16
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği 4 3.83 3.15 0 -- --
Fizik Mühendisliği 6 3.95 3.29 0 -- --
Kimya 0 -- -- 4 3.32 3.14
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2 3.42 3.39 0 -- --
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği 3 3.79 3.5 1 3.51 3.51
Uzay Mühendisliği 0 -- -- 3 3.6 3.12
Meteoroloji Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Müzik Teorisi 0 -- -- 0 -- --
Ses Eğitimi 0 -- -- 0 -- --
Kompozisyon 2 3.64 3.6 0 -- --
Müzikoloji 0 -- -- 0 -- --
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği 0 -- -- 0 -- --
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 3 3.91 3.78 5 3.86 3.59