Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken İTÜ’de özel öğrenci statüsünden yararlanarak Yaz öğretiminden ders almak isteyen öğrenciler;

  • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrencilerin ders kaydına ilişkin ön başvuruları 27 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te başlayacak, 29 Haziran 2022 tarihinde Saat: 16.00’da sona erecektir. 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında şartları sağlayan özel öğrencilerin sistemde ders kayıtları yapılacaktır.
  • Başvuru elektronik ortamda alınacak olup elden ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Yaz Öğretimi Özel Öğrenci Başvuru Formu
  • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının 4’lük sistemde asgari 3.00 veya diğer not sistemlerinde İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu’nda bu ortalamaya karşılık gelen not ortalamasının olması gerekmektedir.(İTÜ Muafiyet ve intibak işlemleri not dönüşüm tablosu için tıklayınız)
  • Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.
  • Yukarıdaki ortalama sağlanmış olsa bile talep edilen dersin kontenjanı dolmuş ise ders kayıt işlemi gerçekleştirilemez. Özel öğrenci, ders kontenjanı artışı talebinde bulunamaz.

Öğrencinin kayıt sırasında yüklemesi gereken belgeler:

  1. Not durum belgesinin aslı (Transkript - Yeni tarihli )
  2. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İTÜ’de yaz öğretiminden ders alınabileceğini belirtir onaylı belge
  3. İngilizce dilinde verilmekte olan bir ders alınacak ise yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu gösterir belge (İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilen yeterlilik belgeleri için tıklayınız.)

Not: Yaz öğretimi sonunda almış olduğunuz derslere ilişkin transkript kayıtlı olduğunuz Yükseköğretim Kurumuna gönderilecek olup transkript talebinde bulunmayınız.