2021-2022 YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYIT SÜRECİ

DUYURULAR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi, Üniversite Senatosunun 26.05.2022 tarihinde alınan kararı doğrultusunda, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 • Yaz öğretimi 5 haftadır.
 • Yaz Öğretiminde açılacak ve Üniversite Senatosunun pandemiden bağımsız olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını uygun bulduğu dersler dışında kalan dersler yüz yüze yapılacaktır.
 • İTÜ içinden ve dışından öğrenci en fazla 10 kredi ders alabilecektir.
 • İTÜ dışından özel öğrenci statüsünde üniversitemizde açılan Yaz Öğretimi dersini almak isteyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları kurumda en az 3.00/4.00 veya 76/100 not ortalaması sağlamış olmaları gerekmektedir.

SÜREÇLER

 1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Lisans/Lisansüstü Ders Kayıt Tarihleri
 2. Ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

 3. Kontenjan Artırımları
 4. Kontenjan artırımları ile ilgili duyurular için tıklayınız.

 5. Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması
 6. 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılı Yaz Öğretimi ücretlerinizi, 6 Temmuz 2022 saat 14:00'ten itibaren 7 Temmuz 2022 saat 16:00'a kadar Vakıfbank Şubelerinden / ATM / İnteraktif Bankacılığı aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

  Bankaya Yaz Öğretimi Ücreti öderken mutlaka öğrenci numaranızı belirterek ödeme işlemini gerçekleştirmeli ve öğrenci numaranızı dekont üzerine işletmelisiniz.

  2021 - 2022 Yaz Öğretimi ücretleri için tıklayınız.

 7. Yarı Havuz Dersler Hakkında
 8. Yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.

 9. Mühendislik Tamamlama Programı Ders Kayıtları
 10. Diğer Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine
 11. Yaz Öğretiminde diğer Yükseköğretim Kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerimiz bağlı bulunduğu Bölüm Kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler. Aksi takdirde alınan dersler transkripte işlenmeyecektir.

 12. Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı İken Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsünden Yararlanarak Yaz Öğretiminden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Ders Kayıtları Hakkında
 13. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 14. İngilizce dersleri
 15. a) ING 100 EAP Through Global Goals dersi;

  2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planlarında yer almaktadır. Bu plana tabi olup 2021-2022 Bahar Döneminde ilk defa bu dersi alacak öğrenciler ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. İTÜ YDY Yeterlilik sınavından 75 ve üstü, TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition sınavından 91 ve üstü, PTE Akademik sınavından 75 ve üstü puan alan ve bu puanları 2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planının üst yarıyılında yer alan ING 112 A dersinin puanlarına karşılık gelen öğrencilerin 23867 crn kodlu ING 100 dersine kayıt olmaları gerekmektedir. İlgili derse ait harf notları (AA) olarak ilgili dönemin sonunda transkripte işlenecektir.

  b)ING 112A “Akademik Yazının Temelleri” dersi;

  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarında yer alan ING 112A dersi 2 kredidir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planlarına tabii olan öğrenciler de ING 112A dersine kayıt olacaklardır. Ders planlarında ING 112 dersi bulunan öğrencilerin ders kayıtları sırasında ING 112 A dersine kayıt olurken sorun yaşamaması için dersin ön şartında bulunan ING 100 dersi koşul olarak aranmayacaktır.2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarına tabii olan öğrenciler de ise ING100 dersinin sağlanması gerektiğinden, ING 100 dersini başarmadan ING 112A dersine kayıt olan öğrencinin söz konusu derse yazılma şartını sağlamadığı için yapmış olduğu ders kaydı düşürülecektir.

  c) ING 201A “İngilizce Araştırma yazısı Yazma” dersi;

  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarında yer alan ING 201A dersi 2 kredidir.

  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planlarına tabii olan öğrenciler de ING 201A dersine kayıt olacaklardır. ING201 dersi ING201A dersine denklenmiştir. Önceki planlarda bulunan ve bu derse kayıt olan öğrencinin mezuniyetteki tamamlaması gereken toplam kredisini düşürmekle birlikte mezuniyetine engel teşkil etmeyecektir.

  d) ING 101 ve ING 102

  2017-2018 güz dönemi ve öncesi planlara tabi olup, ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112A dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler, aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.

  e) ING 103

  ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler tabi oldukları ders planının “General Education” adlı seçmeli ders grubunda yer alan ING 103 kodlu dersleri seçmeli ders kapsamında alabilirler.

 16. Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA", "ISP", "FRA", "ALM", "JPN", "RUS", "CIN" kodlu dersler
 17. a- Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak yer alan Yabancı Dil Dersleri, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak son plana (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda, dönem sonunda alınacak harf notları transkripte işlenecek olup mezuniyet kredisini ve ortalamayı etkileyecektir.

  b- 2017-2018 Güz dönemi ve sonrası planlara dahil olan öğrenciler, ITB’ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 Bahar döneminden önce başarmışsa (dersler, o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.

  c- 2017-2018 Güz dönemi öncesi planlara dahil olan öğrenciler bu dersleri alabilirler, ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.

 18. TUR Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
  • 30356 TUR 111 Türk Dili I
  • 30357 TUR 112 Türk Dili II

  Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmıştır. Bu dersi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin 29 Haziran 2022 tarihine kadar ekli formu doldurarak ermisa@itu.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında bu dersler Yeni Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.

 19. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Azami Süresi Dolacak Öğrencilerin Dikkatine
 20. İTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Öğretim süresi ve şekli başlığı altında yer alan 14.maddesini inceleyerek ders seçimlerini yapmaları önerilir.

 21. 2022 Bahar Yarıyılı sonunda (18 Temmuz 2022 tarihinde - Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi) Mezuniyeti Kesinleşen Öğrenci
 22. 2022 Bahar Yarıyılı sonunda (18 Temmuz 2022 tarihinde - Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi) mezuniyeti kesinleşen öğrencilerden; 2022 Yaz Öğretiminde ders kaydı yaptırmış olanların Fakülte mezuniyet kararı doğrultusunda yapmış olduğu ders kayıtları silinecektir.

 23. Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
 24. Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerinin ekli formu doldurmaları gerekmektedir. İlgili formun, 1 Temmuz 2022 saat 17:00'ye kadar mudemirci@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında bu dersler Yeni Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.

 25. ÇAP ve YANDAL Öğrencilerinin Dikkatine
 26. 2021- 2022 Bahar Dönemi sonu itibarı ile ÇAP ve YANDAL programlarından kayıt silme işlemleri devam etmektedir. İTÜ Lisans programları Yatay Geçiş, ÇAP ve YANDAL Programı Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca atılma durumundaki öğrencilerin süreç sonunda 2.Anadal/YANDAL programından kayıtları silineceğinden ve alacakları 2. Anadal/YANDAL dersleri düşürüleceğinden, 2021-2022 Yaz Dönemi ders seçimlerinde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

 27. Önşart Hatası Alan ÇAP veya YANDAL Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri
 28. Önşart ve Bölüm kısıtı sebebiyle ders kaydı yapamayan ÇAP ve YANDAL öğrencilerinin ders kayıtlarının yapılabilmesi için Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir. İlgili birimden gelecek yazı doğrultusunda ilgili dersin kaydı 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖİDB personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

 29. ÇAP ve YANDAL Programlarında Önşart Kısıtı Olan Derslere Kayıt Yapılabilmesi İçin Koşullar
  • ÇAP ve YANDAL öğrencileri almak istedikleri derslerin önşartı ÇAP/YANDAL planında ve farklı kodla da olsa 1. anadal ders planında bulunuyorsa ve henüz başarılmamışsa bu önşart derslerini almak zorundadır.
  • Önşart dersi ÇAP ve 1.anadal planında bulunuyorsa ÇAP öğrencilerinin önşartı olan derse kaydının yapılabilmesi için öncelikle önşart dersinin başarılmış olması veya farklı kodla alınan bir dersin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu önşart dersi ile denkliği ve muafiyetinin sağlanmış olması gerekmektedir.
  • Önşart dersi YANDAL ve anadal planında bulunuyorsa YANDAL öğrencilerinin önşartı olan derse kaydının yapılabilmesi için öncelikle önşart dersinin başarılmış olması veya farklı kodla alınan bir dersin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu önşart dersi ile denkliği ve muafiyetinin sağlanmış olması gerekmektedir.
 30. Kayıt olunan derslerin transkriptte gösterilmesi
  • Kayıt olunan ders/dersler 13 Temmuz 2022'den itibaren transkriptte gösterilecektir.